Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Lotyšsko Riga
Lotyšsko Lotyšsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doklady

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Občan ČR/EU může vstupovat a pobývat na území Lotyšska, stejně tak jako ostatních členských států EU, bez omezení, přičemž jako cestovního dokladu může použít platného cestovního pasu (služebního, diplomatického, dále jen CP), případně občanského průkazu (OP).

OP je stejně jako CP cestovním dokladem pouze pro jeho držitele, bez ohledu na to, zda je v něm zasáno spolucestující dítě (děti). Je nezbytné, aby každá osoba překračující hranice, měla svůj cestovní doklad, bez ohledu na věk.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR sídlící v hlavním městě Rize, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad – tzv. cestovní průkaz. Pro podání žádosti o cestovní průkaz je potřeba přiložit dvě aktuální fotografie žadatele pasového formátu. Cestovní průkaz slouží k jednorázově cestě (návratu) do ČR.

Při cestě motorovým vozidlem je nutné mít při sobě potřebné doklady, tedy zejména platný řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu (OTP, běžně nazývaný „malý technický průkaz“) a potvrzení o uzavření zákonného pojištění vozidla (běžně nazývané „zelená karta“). Při cestě služebním vozidlem je nezbytné mít úředně ověřené potvrzení majitele vozidla (firmy) přeložené do lotyšského jazyka, vyjadřující souhlas s tím, aby dané vozidlo bylo použito uvedenou osobou k cestě do Lotyšska. Obdobné potvrzení je nutné i v případě, že vozidlo patří jiné osobě, než která ho k cestám do Lotyšska využívá.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.