Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Itálie Florencie
Itálie Itálie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Itálie

 

I T Á L I E

Přibližný počet krajanů v teritoriu:je 4000 osob, z toho cca 1550 ve střední a jižní Itálii, cca 2500 v severní Itálii.

ARCA - Amici della Repubblica Ceca Associati
Consolato Onorario della Repubblica Ceca per la Regione Toscana
Via Umberto Maddalena 32/r –  50127 Firenze
C.F. 94 10 87 00 488
Tel: (+39) 055.284454
info@arca.firenze.it 
Internetová stránka: www.arca.firenze.it
Předsedkyně: Aranka Myslivcova

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA BOEMIA E DELLA MORAVIA
KULTURNÍ SPOLEK PŘÁTEL ČECH A MORAVY
29. října 2014 byl založen spolek věnovaný památce přesídlení obyvatel Ledranského údolí (Valle di Ledro) v Trentinu do Čech a na Moravu v době 1. sv. války (Příbramsko, Buštěhrad, Doksy, Nový Knín aj.).
Via Nuova 11
38067 Ledro (Trento)
Místopředsedkyně: Klára Kytková, další členové vedení: Elena Bertollini, Adriano Bondi, Vigilio Rosa; e-mail: ledro.bohemia.moravia@gmail.com

ASSOCIAZIONE PRAGA - sdružení krajanů a přátel ČR
Právní sídlo: Via dei Gracchi, 322, 00192 Roma
Provozní sídlo: Papežská kolej sv. Jana Nepomuckého, Via Concordia, 1, 00183 Roma
Tel.: (+39) 338 693 1221
Předsedkyně: Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
Místopředsedkyně: Dott.ssa. Eva Trlíková
Internetová stránka: http://associazionepraga.it;
e-mail: associazionepraga@gmail.com
Publikační činnost: Římské listy – zpravodaj krajanského sdružení Associazione Praga / Fogli romani –
notiziario dell´Associazione Praga, associazione dei connazionali e degli amici della Repubblica Ceca

BOHEMIA - Bohemia- Associazione Culturale Ceco - Italiana di Napoli
Via Palizzi 143
80127 Napoli
Tel.: 081 268784 (dopol.), 3286128540, e-mail: bohemia.helena@alice.it
Předsedkyně: Mgr. Helena Schwarzová
Internetová stránka: www.associazionebohemia.com 
 

CECCHIA - ASSOCIAZIONE CITTADINI E AMICI DELLA REPUBBLICA CECA, GENOVA (2018)
(Cecchia - sdružení občanů a přátel ČR, Janov)
Sdružení založeno 23. listopadu 2017.
Via Giovanni Santolini 16/1
16132 Genova (GE)
Předsedkyně: Mgr. Hana Klímová ;  e-mail: ceskaasociacejanov@gmail.com
Další členky vedení: Martina Kellnerová, Lenka Byrtusová, Iva Doubek, Soňa Trávníčková

ČESKÝ KULTURNÍ KROUŽEK - SPOLEK KRAJANŮ A PŘÁTEL ČR V UDINE
Na zasedání valné hromady dne 23. června 2015 bylo zvoleno nové vedení spolku a spolek přejmenován (nové údaje viz níže).
Adresa spolku zůstává stejná.
C.A.S.A. - ČESKÝ A SLOVENSKÝ KULTURNÍ SPOLEK V REGIONU FURLANSKO A JULSKÉ BENÁTSKO
Via San Francesco d'Assissi 34
33100 Udine
Tel.: +39 3406267497, e-mail: casa.fvg.it@gmail.com
Předsedkyně: Katarina Ivanisova
Další členky vedení: Petra Bednaříková (místopředsedkyně), Alena Gritters (pokladní), Katarina Ivanišová (zapisovatelka)


SPOLEK KRAJANÙ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY V MILÁNĚ (Česká škola Miláno)
ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA (Milano)
Projektem spolku je Česká škola Milán navazující na předchozí setkávání dětí a rodičů v rámci projektu Ámosek.
Via G.B. Morgagni 20
20129 Milano
Tel.: +39 3519112968
Předsedkyně: Alžběta Cattaneo
Internetová stránka: www.czassoc-milano.org, Facebook  www.facebook.com/ceskaskolamilan , e-mail.spolekmilan@gmail.com

VICOLO D´ORO (Zlatá ulička) BOLOGNA
(kulturní spolek v kraji Emilia Romagna/Associazione Culturale Emilia Romagna Repubblica Ceca)
Spolek ukončil činnost 21.3.2014, jeho činnost i členskou základnu převzal nástupnický spolek Lucerna (Associazione culturale Lucerna), rovněž se sídlem v Bologni(viz níže).
Via San Felice 5
40122 Bologna
Tel: 338 2107526, 347 1169322
e-mail zlataulicka@iperbole.bologna.it , vicolodoro@iperbole.bologna.it
Předseda: Sandro Sacchini
Internetová stránka: www.vicolodoro.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCERNA
Via Zanardi 68
40131 Bologna
Tel.: 3409716769, e-mail: associazione.lucerna@gmail.com
Předseda: Andrea Louis Ballardini, e-mail: andreaballardini@yahoo.it

 

ČESKÉ KRAJANSKÉ ŠKOLY (partnerské školy českých škol bez hranic - ČŠBH)

Česká škola ve Florencii
Škola zahájila výuku v únoru 2012. Kurzy probíhají každou sobotu od 10.30 do 12.30h
Kontakt: Zdenka Skorunkova, zdenka@email.it
a Petra Březáčková, vincirenesance@yahoo.com  
 

Česká škola Milán

Česká škola Milán je projektem Spolku krajanů a přátel ČR v Miláně. Vznikla v návaznosti na předchozí setkávání dětí v rámci projektu Ámosek. Škola se zaměřuje na podporu rozvoje a používání českého jazyka u dětí rodin z krajanské komunity. Výuka dětí probíhá v sobotu jednou za 14 dní. Otevřeny jsou kurzy pro nejmenší děti, pro předškoláky a pro jednotlivé ročníky ZŠ, v nichž se učí český jazyk a vybrané okruhy z oborů dějepis a zeměpis podle RVP. Škola nabízí nově i kurz pro dospělé.

Kontakt: Tel. +39 3519112968, e-mail: ceskaskolamilan@gmail.com ; web: www.czassoc-milano.org/česká-škola-milán/ ; fcb: www.facebook.com/ceskaskolamilan/

Česká škola Neapol
Dne 7.10.2011 byla zahájena pravidelná výuka 1x týdnì (dle podmínek ÈŠBH) o sobotách
a jedenkrát v měsíci v pátek - vždy od 14,45 hod. do 18,45 hod. - v prostorách Českého honorárního konzulátu, Corso Umberto I, 275, Neapol.
Kontakt: Helena Schwarzová, bohemia.helena@alice.it

Česká škola Řím
Místo výuky: Papežská kolej sv. Jana Nepomuckého, Via Concordia, 1 - 00183 Roma
Internetová stránka: http://associazionepraga.it/cs/ceska-skola-rim/
e-mail: scuolacecaroma@gmail.com
Ředitelka: Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
Tel.: (+39) 338 693 1221

ČŠŘ vznikla jako projekt Associazione Praga s cílem věnovat se podpoře a rozvoji bilingvismu. Pravidelnou činnost zahájila 1. října 2011, a to výukou češtiny pro děti předškolního (od 18 měsíců) a školního věku (do 14 let). Ke 30. září 2018 ČŠŘ uzavřela s MŠMT ČR smlouvu o zajištění vzdělávání občanů České republiky v zahraničí.

Výuka probíhá podle osnov českého vzdělávacího systému a jeho RVP a postupuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu ČŠŘ „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“. Škola poskytuje předškolní vzdělání a vzdělání pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Vyučování probíhá jedenkrát týdně v sobotu od 09.00 do 13.30, jedenkrát za měsíc se koná celodenní setkání od 9:00 do 16:15 (s přestávkou na oběd). Výuka zahrnuje český jazyk a literaturu a vybrané okruhy z oborů dějepis a zeměpis, případně z výchovy k občanství. Rozšířená činnost: nástavbové projektové vyučování; příprava k certifikované zkoušce z češtiny (CCE) na UK v Praze pro studenty od šestnácti let; keramická dílna; letní týdenní příměstský tábor.

 

D a l š í   o r g a n i z a c e (obchodní):

ČESKÉ OBCHODNÍ A KULTURNÍ CENTRUM V MILÁNĚ
CENTRO DI COMMERCIO E CULTURA ITALO-CECA
Předseda: Aldo Da Ros
Via delle Azalee 6
20090 Buccinasco (MI)
Tel.: +39/2/488 525 204, fax +39/2/457 11 032

PIVOVAR UDINE
Vrchní sládek: Martin Vrba
Birrificio Udinese s.r.l.
Via Caccia 5a
33100 Udine
Tel. a fax: +39/432/510988

 

P a r t n e r s k á   s p o l e č n o s t   v   Č R:

SPOLEČNOST PŘÁTEL ITÁLIE
Brixiho 21
162 00 Praha 6
Předseda: Mgr. Václav Nájemník
Místopředseda: PhDr. Rostislav Pietropaolo, CSc., tel/fax: 235 362 939; 606 648 317
Tel./fax: 235 362 939, e-mail: prateleitalie@seznam.cz
Internetová stránka. www.sweb.cz/prateleitalie

 

Aktualizováno 24. října 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

.