Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

France Ilustrace
Francie Francie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Celní a devizové předpisy

Neobchodní dovoz je osvobozen od celních poplatků.

Jestliže cestujete z jedné země Evropské unie do jiné, můžete si s sebou vzít tabákové a alkoholové výrobky určené k osobní spotřebě, nikoliv však k dalšímu prodeji. Do Francie lze pro osobní spotřebu z jiné země EU dovézt:

 • 800 cigaret
 • 400 doutníčků
 • 200 doutníků
 • 1 kg tabáku
 • 10 litrů destilátů
 • 20 litrů alkoholizovaného vína
 • 90 litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína)
 • 110 litrů piva.

Benzín lze převážet pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10l.

Při cestování s domácími mazlíčky (psi, kočky nebo fretky) je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné mikročipem a očkované proti vzteklině.

Dovoz a vývoz jiných zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy.

Před cestou doporučujeme informovat se u zastupitelského úřadu Francie v Praze a případně si vyžádat příslušná povolení.

Do Francie je zakázáno dovážet:

 • Materiály s pedofilní tématikou
 • Produkty osahující nebezpečné látky
 • Narkotika a psychotropní látky
 • Kojenecké lahve obsahující sloučeninu bisfenol A
 • Výrobky osahující azbest

Do Francie se též nesmí dovážet některá bojová plemena psů:

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Circulations_transfrontaliere_-Tableau_recapitulatif_Chiens_dangereux-english_cle03bf3e.pdf

 

Devizové předpisy

Všechny osoby překračující francouzské hranice mají povinnost ohlásit dovoz i vývoz finančních prostředků přesahujících 10 000 EUR celním orgánům.

Tato zásada platí i pro občany EU a bez ohledu na to, zda jde o překračování vnitřní či vnější hranice EU.
Finančními prostředky se rozumí hotovost v jakékoliv měně, šeky, cestovní šeky, peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele a jiné snadno směnitelné hodnoty, ale také vysoce hodnotné komodity jako drahé kovy nebo drahé kameny.

Uvedený limit je stanoven na osobu pouze pro případ, že projíždí samostatně. Projíždí-li skupina lidí v příbuzenském vztahu nebo se společným ekonomickým zájmem, platí limit pro celou skupinu dohromady.
Ohlášení je nutno provést osobně na celnici při vstupu do země či při výstupu z ní, nebo písemně nejpozději 5 dní před cestou na adrese:

Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy

Aéroport Charles de Gaulle

Rue du signe

95701 ROISSY

nebo elektronicky v tzv. systému DALIA, a to ve lhůtě 30 - 2 dny před překročením hranic na stránkách: www.pro.douane.gouv.fr po předchozí registraci uživatele.
 

Podrobné informace a příslušný formulář jsou k dispozici na webových stránkách francouzské celní správy, rubrika "Particuliers", článek Obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs.

 

Důležité upozornění

Bez povolení nelze ve Francii provádět archeologický výzkum ani provádět průzkum s detektorem kovů.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.