Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Albánie Saranda
Albánie Albánie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Konvente midis Republikes Cekosllovake dhe Republikes Popullore te Shqiperise mbi dhenjen e ndihmes juridike per ceshtje civile familjare dhe penale
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1959-01-16 Praha
Vstup v platnost 28.5.1960
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 97/1960 Sb.

Protokol mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem ze dne 14. dubna 2005

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of the Republic of Albania Implementing the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the Readmission of Persons Residing without Auth...
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2012-04-16 Tirana
Vstup v platnost 1.9.2012
Publikace č. 79/2012 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of the Republic of Albania on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-11-19 Praha
Vstup v platnost 1.8.2012
Publikace č. 77/2012 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Albánské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Health of the Czech Republic and the Ministry of Health of the Republic of Albania on cooperation in the fields of health and medical science
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2011-09-16 Praha
Vstup v platnost 16.9.2011
Publikace č. 98/2011 Sb.m.s.

Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 27. června 1994 v Praze

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the Republic of Albania on the Amendment to the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Albania for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed on 27th June, 1994 at Prague
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-10-08 Praha
Vstup v platnost 28.5.2011
Publikace č. 49/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of the Republic of Albania on Cooperation in Combating Crime
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-04-27 Praha
Vstup v platnost 1.1.2010
Publikace č. 119/2009 Sb.m.s.
Publikace č. 70/2010 Sb.m.s.
Publikace č. 70/2012 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry of Economy, Trade and Energy of the Republic of Albania
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2008-04-18 Tirana
Vstup v platnost 18.4.2008
Publikace č. 35/2008 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, potravin a ochrany spotřebitelů Albánské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation in Agriculture between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection of the Republic of Albania
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi Ministerstvy zemědělství
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2008-03-05 Brno
Vstup v platnost 5.3.2008
Publikace č. 25/2008 Sb.m.s.

Dohoda mezi Československou republikou a Lidovou republikou albánskou o kulturní spolupráci

Název v cizím jazyce Konvente mbi bashkepunimin kultural midis Republikes Cekosllovake dhe Republikes Popullore te Shqiperise
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1952-12-01 Tirana
Vstup v platnost 1.12.1952
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Albánské lidové republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Marrëveshje midis Qeverisë të Republikës Cekosllovake dhe Qeverisë të Republikes Popullore të Shqipërisë mbi Komunikacionin Ajror
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1958-05-20 Tirana
Vstup v platnost 29.10.1958
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 99/2005 Sb.m.s.

Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce Konvente konsulore midis Republikes Cekosllovake dhe Republikes Popullore de Shqiperise
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1959-01-16 Praha
Vstup v platnost 28.4.1960
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 96/1960 Sb.

Smlouva mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje a cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Enterpreneurship of the Republic of Albania on Cooperation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2015-10-13 Praha
Vstup v platnost 13.10.2015
Publikace č. 59/2015 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Albánské republiky o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Albania concerning Mutual Cooperation
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-06-27 Tirana
Vstup v platnost 27.6.1999

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Marreveshjes midis Qeverise se Republikes Federative Ceke dhe Sllovake dhe Qeverise se Republikes se Shqiperise per heqjen e detyrimit te vizave per mbajtesit e pasaportave diplomatike dhe te sherbimit
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-11-30 Tirana
Datum a místo podpisu 1991-11-26 Praha
Vstup v platnost 1.12.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokol

Název v cizím jazyce Marreveshje ndermjet Qeverise se Republikes Federative Ceke dhe Sllovake dhe Qeverise se Republikes Popullore Socialiste te Shqiperise per transportin rrugor nderkombetar dhe Protokoll
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-01-07 Praha
Vstup v platnost 7.1.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 90/1991 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Albania for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1994-06-27 Praha
Vstup v platnost 7.7.1995
Publikace č. 183/1995 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Albania for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and on Capital and for the Prevention of Fiscal Evasion
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-06-22 Tirana
Vstup v platnost 10.9.1996
Publikace č. 270/1996 Sb.

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Albánské republiky

Název v cizím jazyce Protocol on Co-operation between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Albania
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2000-10-12 Praha
Vstup v platnost 12.10.2000

Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Albánské republiky

Název v cizím jazyce Arrangement on Cultural Cooperation between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture of the Republic of Albania
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2022-09-13 Praha
Vstup v platnost 13.9.2022
Publikace č. 38/2022 Sb.m.s.

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Albania on Social Security
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2015-10-13 Praha
Vstup v platnost 1.2.2017
Publikace č. 3/2017 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Albania on Social Security
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2015-10-13 Praha
Vstup v platnost 1.2.2017
Publikace č. 2/2017 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015 - 2018

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Education and Sport of the Republic of Albania on Cooperation in the Field of Education for the years 2015-2018
Země a mez. organizace Albánie
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2015-10-13 Praha
Vstup v platnost 13.10.2015
Publikace č. 5/2016 Sb.m.s.
.