Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Syrie Palmyra
Sýrie Sýrie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Syrian Arab Republic on Social Security
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-03-25 Praha
Vstup v platnost 1.6.2020
Publikace č. 20/2020 Sb.m.s.

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement between the Czech Republic and the Syrian Arab Republic on Social Security
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2010-03-25 Praha
Vstup v platnost 1.6.2020
Publikace č. 21/2020 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě a Protokol

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et Protocole
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1978-12-04 Praha
Vstup v platnost 26.10.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 145/1980 Sb.

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Syrské arabské republiky

Název v cizím jazyce Protocol on cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Syrian Arab Republic
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-06-04 Damašek
Vstup v platnost 4.6.2001

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Arabe Syrienne relative a l´entraide judiciaire en matiere civile, familiale et pénale
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1984-04-18 Damašek
Vstup v platnost 8.11.1985
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 8/1986 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1988-04-08 Praha
Vstup v platnost 30.7.1988
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 146/1988 Sb.

Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Czechoslovak Socialist Republic and the Syrian Arab Republic
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1975-09-11 Praha
Vstup v platnost 29.4.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 19/1977 Sb.

Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky změněná jednostranným potvrzením sukcese ČR ze dne 21.10. 2004

Název v cizím jazyce Convention de cooperation dans le domaine de la santé publique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1975-09-11 Praha
Vstup v platnost 29.4.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 106/1976 Sb.
Publikace č. 54/2006 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne relatif au Transport Aerien
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1966-07-18 Damašek
Vstup v platnost 3.2.1969
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 58/1970 Sb.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou

Název v cizím jazyce Convention consulaire entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Arabe Syrienne
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1979-05-23 Damašek
Vstup v platnost 11.6.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 101/1983 Sb.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Syrian Arab Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-05-18 Damašek
Vstup v platnost 12.11.2009
Publikace č. 115/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Syrian Arab Republic on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-11-21 Praha
Vstup v platnost 14.7.2009
Publikace č. 62/2009 Sb.m.s.

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

Název v cizím jazyce Accord culturel entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne
Země a mez. organizace Sýrie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1966-11-28 Praha
Vstup v platnost 4.10.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 104/1967 Sb.
.