Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Libanon Sidon
Libanon Libanon
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Zdravotnictví v Libanonu je na dobré úrovni, řada nemocnic (zejména v Bejrútu) je na evropském standardu. I v odlehlejších částech Libanonu je obvykle k dispozici dostatek ordinací lékařů se soukromou praxí a nemocnic. Velmi hustá je síť lékáren, dobře zásobených běžnými léčivy. Je však třeba počítat s tím, že náklady na ošetření i léky je nutno hradit v hotovosti a ceny jsou poměrně vysoké. Doporučuje se před cestou vždy uzavřít zdravotní připojištění.

 

Policie (ISF)   112
Civilní obrana   125
Hasiči   175
Červený kříž, záchranná služba   140
Červený kříž, operační centrum   05/458 200, 205
Hospital Saint Charles    05/953 444
Hospital Hotel Dieu de France   01/615 300
Americká univerzitní nemocnice   01/350000

 

Pomoc v nouzi:

Zastupitelský úřad poskytne pomoc českému občanu či občanu EU, jehož země nemá v Libanonu zastoupení, který se ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele (např. náhlé onemocnění, úraz, autohavárie, odcizení nebo ztráta finančních prostředků nebo dokladů, náhlé úmrtí blízké osoby) a není schopen řešit svoji situaci bez pomoci zastupitelského úřadu. Nouzové telefonní číslo: 00961 (0) 3 332291.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.