Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Jemen staré město Sanaa
Jemen Jemen

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Protokol k Dohodě o poskytnutí úvěru na realizaci geologického mapování mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky podepsané dne 20. prosince 1982

Název v cizím jazyce Protocol to the Credit Agreement on the Execution of Geological Mapping between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Yemen signed on 20th December 1982
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1989-04-25 Aden
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1964-04-02 Praha
Vstup v platnost 27.9.1966
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 19/1967 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Yemen for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-03-20 Sanaá
Vstup v platnost 2.7.2009
Publikace č. 65/2009 Sb.m.s.

Dohoda o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Technical and Scientific Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Yemen Arab Republic
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-11-07 Praha
Vstup v platnost 9.7.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 24/1982 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v Adenu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Yemen on Mutual Granting of Rights to Plots and Buildings to be used for Diplomatic Missions in Prague and Aden
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Finance - Vzájemné poskytování pozemků a budov
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1984-03-23 Praha
Vstup v platnost 4.7.1984
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 4/1985 Sb.

Dohoda mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Jemenské lidově demokratické republiky o bezplatném poskytnutí bytů a objektů užívaných ZÚ JLDR v Praze a ZÚ ČSSR v Adenu

Název v cizím jazyce Agreement between the Federal Ministry of Foreign Affairs of the Czechoslovak Socialist Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the People´s Democratic Republic of Yemen on Free Granting of Flats and Premises Used by the Diplomatic Mission...
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Finance - Vzájemné poskytování pozemků a budov
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1984-12-21 Praha
Vstup v platnost 21.12.1984
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Yemen Arab Republic
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-05-30 Praha
Vstup v platnost 30.5.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 103/1980 Sb.

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Yemen
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1978-03-24 Praha
Vstup v platnost 28.9.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky

Název v cizím jazyce Agreement on the Economic and Technical Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Yemen
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1973-03-03 Koloděje
Vstup v platnost 11.7.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidově demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the People´s Democratic Republic of Yemen on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1989-01-19 Praha
Vstup v platnost 13.2.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 76/1990 Sb.

Protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky podepsané dne 24. března 1978

Název v cizím jazyce Protocol to the Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Yemen signed on 24th March 1978
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1989-04-25 Aden
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky

Název v cizím jazyce Protocol to the Agreement on Economic Coooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Yemen
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-03-31 Aden
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky vztahující se k dodávkám speciálního materiálu v rámci úvěrových dohod podepsaných v letech 1976 a 1978, jakož i k příslušným platbám za ty...

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Yemen related to the deliveries of the special material in the framework of the Credit Agreements signed in the years ...
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Dodávky zboží
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1989-04-25 Aden
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o poskytnutí úvěru na realizaci geologického mapování mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky

Název v cizím jazyce Credit Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Yemen on the execution of Geological Mapping
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-12-20 Aden
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidově demokratickou republikou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1984-03-23 Praha
Vstup v platnost 18.5.1985
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 43/1986 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Yemen on Co-operation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-01-28 Aden
Vstup v platnost 4.12.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Jemen
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-09-14 Aden
Vstup v platnost 15.4.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 45/1982 Sb.
Publikace č. 102/2013 Sb.m.s.
Publikace č. 19/2018 Sb.m.s.
.