Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Nový Zéland hory
Nový Zéland Nový Zéland
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Držitelé platných cestovních pasů České republiky mohou cestovat na Nový Zéland bez víz na dobu maximálně 3 měsíců pobytu.

S platností od 1. 10. 2019 bude pro cestující, kteří spadají do bezvízového režimu pro krátkodobý pobyt (tj. včetně občanů ČR) povinné zajištění tzv. New Zealand Electronic Travel Authority - NZeTA). Jedná se o elektronické prověření osob vstupujících na území Nového Zélandu s cílem posílení bezpečnosti a minimalizace migračního rizika. Prověření osob v systému NZeTA by mělo rovněž zajistit plynulejší odbavení osob na mezinárodních letištích.

NZeTA je možné zajistit pouze elektronicky, prostřednictvím zvláštní aplikace nebo na webové stránce www.immigration.govt.nz/nzeta. Zpracování žádosti o NZeTA by mělo být zajištěno do 72 hodin.

Informace, které bude žadatel v rámci podání žádosti o NZeTA poskytovat, jsou následující:

  • informace o cestovním dokladu (kopie datové stránky)

  • kontaktní údaje (e-mail)

  • informace k dalšímu posouzení možnosti cestovat bez víza (např. prohlášení o beztrestnosti)

  • informace o účelu cesty

NZeTA umožní držiteli OPAKOVANÝ VSTUP NA NOVÝ ZÉLAND PO DOBU DVOU LET.

Poplatek za zajištění NZeTA je  9,- NZD za podání žádosti prostřednictvím mobilní aplikace a 12,- NZD za podání žádosti prostřednictvím internetu. Součástí žádosti o NZeTA je i poplatek za tzv. International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL), který činí 35,- NZD. Poplatky za IVL budou využity na zkvalitnění služeb turistického ruchu a zároveň budou přispívat na zajištění ochrany životního prostředí.

V souvislosti s případy nevpuštění občanů ČR na území Nového Zélandu Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje na skutečnost, že existence bezvízové dohody není zárukou automatického povolení vstupu na Nový Zéland. Čeští občané cestující v rámci bezvízového styku jsou při vstupu do země podrobeni hraniční kontrole a musejí splňovat následující požadavky:

· být v dobrém zdravotním stavu a být trestně bezúhonní, 
· mít cestovní pas platný ještě nejméně tři měsíce po dni odcestování z Nového Zélandu,
· doložit, že mají k dispozici takové množství finančních prostředků, které jsou dostatečné k uhrazení nákladů spojených s pobytem (minimálně NZ$ 1.000,-  na každý měsíc pobytu na Novém Zélandu). Za patřičný doklad se považuje jedna z následujících forem: hotovost, cestovní šeky, kreditní karta s výpisem z bankovního účtu nebo potvrzení o převodu peněz do některé novozélandské banky,         
· předložit zaplacenou zpáteční letenku nebo letenku do země, do které jsou oprávněni vstoupit,
· cestovat za účelem turismu nebo krátkodobého studia, tzn. že účelem pobytu je rekreace, návštěva přátel či rodiny nebo studium (kurz v délce maximálně tří měsíců).

MZV ČR upozorňuje české občany, že pro pobyt na dobu delší než 3 měsíce a pro pobyt za účelem zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, neplacené práce nebo studia, je třeba si předem opatřit příslušná víza. S těmito žádostmi se lze obracet na https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas, kde je umístěna také informace o programu Working Holiday Scheme, do kterého je ČR zapojena. Bližší informace lze rovněž získat na internetové stránce Generálního Konzulátu ČR v Sydney.

Generální konzulát ČR v Sydney obdržel dopis od New Zealand Immigration s doporučením pro usnadnění cest těch občanů ČR, kteří cestují na Nový Zéland bez dostatečného množství finančních prostředků a náklady na krytí svého pobytu plánují doložit potvrzením od novozélandského sponzora. Z tohoto dopisu vyplývá, že není v možnostech imigrační služby při vstupu na Nový Zéland ověřit platnost a věrohodnost předloženého dokladu a přijmout ho tak jako důkaz o zajištění nákladů pobytu. V zájmu zabránění komplikacím, které by občana ČR v tomto případě čekaly a které spočívají minimálně ve značném časovém prodlení při hraniční kontrole a v krajním případě i v odmítnutí předloženého potvrzení i z toho vyplývajícího odmítnutí vstupu, doporučuje novozélandská strana požádat si v těchto případech o návštěvnické vízum prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Vydávající úřad má možnost a kompetenci prověřit předkládané pozvání a po vydání víza se velmi minimalizuje možnost, že jeho držitel nebude na území Nového Zélandu vpuštěn.

S platností od listopadu 2019 přecházejí novozélandské úřady na eVisas, tj. udělování elektronických víz bez vylepování štítku do cestovních dokladů. U všech žádostí, které jsou podány on-line, bude úspěšným žadatelům zaslána pouze elektronická informace o udělení víza. Orgány, které budou potřebovat ověřit skutečnost, zda osobě bylo uděleno vízum, tak mohou učinit elektronicky (viz  https://www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/visaview). Informace o vízech a žádostech pro jejich žadatele je možné zajistit prostřednictvím Visa Verification Service:  https://www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/visa-verification-service.

Obecná přihlašovací povinnost neexistuje.

Registrace turistů, přijíždějících na území Nového Zélandu, probíhá po příletu. Úředník ministerstva přistěhovalectví registruje návštěvníky po vyplnění formuláře New Zealand Arrival Card, v němž každý návštěvník uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu na Novém Zélandu a předpokládanou dobu pobytu. Pokud imigrační úředník shledá, že turista necestuje na Nový Zéland pouze za účelem rekreace či krátkodobého studia, nevystaví turistické povolení. Návštěvníkovi bude odepřen vstup do země a bude nucen odcestovat prvním možným letadlem.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.