Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Thajsko chrám
Thajsko Thajsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 

Občané ČR nepotřebují pro vstup a pobyt na území Thajského království za účelem turistiky na období do 30 dnů víza

Pro ostatní účely vstupu a pobytu nebo pro vstup za účelem turistiky s pobytem přesahujícím 30 dnů je nutné žádat o vízum. Více informací (v angličtině) je k dispozici na webových stránkách Velvyslanectví Thajského království v Praze (www.thaiembassy.cz).

Ke vstupu do země je nutné předložit platný cestovní doklad, jehož platnost je v době vstupu delší než 6 měsíců, a na vyžádání prokázat finanční prostředky v hotovosti ve výši 20 000,- THB na osobu nebo 40 000,- THB na rodinu (případně ekvivalentní částku v některé ze světových měn).

Reálně povolená doba pobytu závisí na rozhodnutí příslušného imigračního úředníka a může být kratší než 30 dní. Povolenou dobu pobytu lze v omezené míře prodloužit. Za tímto účelem je doporučeno obrátit se přímo na příslušný imigrační úřad a nevyužívat služeb soukromých zprostředkovatelů.

Při opakovaném vstupu do země platí, že součet všech pobytů v 6-ti kalendářních měsících nesmí přesáhnout 90 dnů. Při vstupu do země je imigračním úředníkem vyznačena doba povoleného pobytu. Doporučujeme si vždy tento údaj zkontrolovat.

Kontroly cizinců na pozemních hranicích se sousedními státy byly zpřísněny. Cílem tohoto opatření je zabránit překračování hranic za účelem opakovaného získávání povolení k pobytu v rámci bezvízového styku a tedy faktického vyhýbání se povinnosti požádat v případě delšího pobytu o vízum (tzv. visa running).

V praxi proto může být udělení povolení k pobytu v rámci bezvízového styku kromě prokázání finančních prostředků podmíněno též předložením dokladu o zajištěném ubytování či o plánovaném odletu z Thajska. Bez těchto dokladů může být, zejména v případě krátkého intervalu mezi předcházejícím překročením hranice a opětovným návratem do Thajska, povolení odmítnuto. Toto riziko může být eliminováno podáním žádosti o vízum na thajském velvyslanectví v příslušné zemi a případně překročením hranice letadlem.

Při překročení povolené doby pobytu se platí pokuta ve výši 500,- THB za každý den, minimálně 1000,- THB, maximálně však 20 000,- THBPři delším překročení povolené doby pobytu, zejména pokud dotyčná osoba nemá platnou zpáteční letenku, dochází často k umístění dotyčného do imigračního detenčního centra a soudnímu vyhoštění ze země na jeho vlastní náklady.

Doba pobytu v imigračním detenčním centru není nijak časově omezena, zadržený si musí sám zajistit peněžní prostředky na zaplacení pokuty a letenky do vlasti. V některých případech (závažné porušení pobytového režimu) může být rozhodnutím soudu zakázán vstup na území Thajska na rozsudkem stanovenou dobu.

V Thajsku platí přihlašovací povinnost, a to do 24 hodin od vstupu na území Thajska. Přihlašuje se na imigračním úřadu podle místa pobytu nebo na místním policejním oddělení. Tuto povinnost však za cizince v naprosté většině případů vyřizují majitelé ubytovacích zařízení.

Ztrátu cestovního dokladu je nutné okamžitě nahlásit na nejbližším policejním oddělení a požádat o sepsání protokolu. Ten se poté předkládá na imigračním úřadu při žádosti o zapsání povolení k pobytu do náhradního cestovního dokladu, který si občan vyřídí na Velvyslanectví ČR v Bangkoku.

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.