Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Thajsko chrám
Thajsko Thajsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Cestovní doklady

Cestovatelům do Thajska doporučujeme, aby si své cestovní pasy, víza a další důležité dokumenty předem naskenovali a uložili, aby je měli kdykoliv přístupné přes internet. Zjednoduší to vaši situaci při případné ztrátě cestovního dokladu.

Ztrátu cestovního dokladu je nutné okamžitě nahlásit na nejbližším policejním oddělení a požádat o sepsání protokolu. Ten se poté předkládá na imigračním úřadu při žádosti o zapsání povolení k pobytu do náhradního cestovního dokladu, který si občan ještě předtím vyřídí na Velvyslanectví ČR v Bangkoku.

Cestovní zdravotní pojištění

Do Thajska nejezděte bez cestovního zdravotního pojištění, které uhradí veškeré zdravotní náklady spojené s plánovanou činností. Úhrady za případný úraz nebo nenadálou nemoc mohou být v řádu statisíců Kč. V případě, že nemáte na zaplacení, nemusí vám v některých případech být dostatečná zdravotní péče vůbec poskytnuta, případně vám může být znemožněn odjezd ze země, dokud dluh neuhradíte.

Osobní věci a cennosti

Při pobytu v Thajsku je vhodné zachovávat si opatrnost vůči zlodějům, a to zejména  při pohybu v turisticky oblíbených lokalitách či ve městech. Kromě kapesních krádeží jsou relativně časté případy zlodějů na motocyklech, kteří se mohou pokusit strhnout kabelku či batoh. Cílovou skupinou jsou nejen chodci, ale i cestující na motocyklech či v místních rikšách ("tuk tuk"). Rovněž byly v minulosti hlášeny případy krádeží v dopravních prostředcích, a to zejména v meziměstských autobusech. Cílem jsou primárně kreditní karty, resp. údaje na nich uvedené, které jsou  následně v řádu hodin zneužity k nákupu zboží. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutné si hlídat osobní věci po dobu cesty, a to zejména v průběhu přestávek a při nočních cestách.

Své cennosti mějte vždy pod dohledem mimo dosah potenciálních zlodějů. Uzavření hotelových sejfů vždy přezkoušejte.

V případě ztráty či odcizení peněz je možno využít husté sítě poboček Western Union.

Nekupujte a neplaťte cokoliv drahého, pokud si nejste jisti, že uvedené zboží má vámi očekávanou kvalitu (zájezdy, ubytování, zlato, šperky, drahokamy apod.). Všechen obchod je v Thajsku dán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a prokázat prodávajícímu podvod je pro cizince skoro nemožné. Důrazně varujeme před pouličními náhodnými setkáními, která doporučují „velice výhodné slevy platné jen dnes". Jedná se o dobře organizovaný podvod.

Výše uvedené platí rovněž v případě nákupu nemovitostí v Thajsku. Nákup a vlastnictví nemovitostí v Thajsku představují zejména pro cizince administrativně náročný procesběhem kterého je vhodné mít k dispozici profesionální právní pomoc, a to zejména s ohledem na možná (a nezmíněná) omezení vlastnických či dispozičních práv vůči nabývané nemovitosti.

Pronájem a řízení motorových vozidel

Při uzavírání pojištění souvisejícího s používáním motorových vozidel v Thajsku je důležité s danou pojišťovnou upřesnit podmínky vztahující se na plnění eventuální pojistné události v souvislosti s druhem použitého vozidla a typem řidičského oprávnění.

Zatímco v ČR držitelé řidičského oprávnění typu B mohou automaticky používat i některé menší motocykly (kategorie AM a A1), v případě použití řidičského oprávnění typu B v Thajsku pojišťovny tuto skutečnost ne vždy zohledňují, a proto by mohla nastat situace, kdy by řízení motocyklu pojišťovnou bylo vyhodnoceno jako řízení bez řidičského oprávnění se všemi z toho plynoucími důsledky pro pojistné plnění. Ze stejného důvodu je nezbytné se vyvarovat řízení pod vlivem alkoholu nebo bez přilby. Při podezření na nedodržení pojistných podmínek se často stává, že pojišťovny v případě nehody neplatí úhradu škody a náklady na léčení či na repatriaci těla, což pro zúčastněné následně představuje výdaje v řádu statisíců Kč, které musí být uhrazeny před opuštěním Thajska.

V Thajsku je vysoké riziko dopravních nehod. Mezi oběťmi dopravních nehod tvoří až 70 % úmrtí cestující na motocyklu.

Při půjčování dopravních prostředků (zejména motocyklů a vodních skútrů) může dojít při vrácení k vymáhání nehorázně vysokého odškodného za údajné či skutečné poškození. Tato praxe se vyskytovala zejména v turisticky exponovaných oblastech (Pattaya, Phuket, Krabi a přilehlé ostrovy). Při přebírání půjčeného vybavení je doporučeno pořídit důkladnou fotodokumentaci či videonahrávku (ideálně se zachycením půjčující osoby), která poslouží jako důkaz při eventuálním sporu o úhradu poškození. Stejný postup je též vhodné aplikovat i při placení, jakož i odevzdávání a vracení kauce jako prevenci proti snahám o vymáhání údajných „nedoplatků“. V žádném případě nedávejte do zástavy svůj cestovní pas. Je to v rozporu se zákony ČR a půjčovny toho mohou zneužít pro vymáhání neoprávněných částek. Motocykl si nepůjčujte v případě, že nemáte platný mezinárodní řidičský průkaz a dostatečnou praxi v řízení z domova. Nikdy nejezděte bez přilby či pod vlivem alkoholu. Případná pokuta může dosáhnout desetitisíců Kč a  v případě způsobení dopravní nehody hrozí i nepodmíněné odnětí svobody.

Při cestování vlastním či pronajatým dopravním prostředkem je doporučeno neposkytovat svezení místním občanům. V případě dopravní nehody (i nezaviněné) bývá po řidiči vymáhána úhrada lékařské péče a případné další odškodnění pro zraněné spolucestující. Policie v takových případech automaticky straní místním občanům a při nevyhovění předloženým požadavkům reálně hrozí zákaz opuštění země či umístění do vazby.

Zakázané a regulované aktivity

Král a členové královské rodiny požívají vysokou úctu mezi občany země a je absolutně nepřípustné jakýmkoliv způsobem urážet jejich majestát. Při porušení hrozí nepodmíněné tresty odnětí svobody.

Thajsko je buddhistická země, kde zpodobeniny Buddhy jsou posvátné. Ti, kdo se dopustí svatokrádeže, se trestají vězením (včetně cizinců). Návštěva buddhistických chrámů a památek je povolena jen v dostatečném oblečení, nejsou povoleny minisukně, odhalená ramena a krátké kalhoty. Před vstupem do chrámových místností je nutné se zout.

Zvláštní opatrnost se doporučuje při návštěvách přírodních rezervací, jelikož škody na přírodním prostředí (včetně odchytu drobných živočichů) bývají v případě cizinců ze strany thajských úřadů postihovány se značnou přísností. Bez povolení thajských úřadů není povolen vývoz žádných živočichů nebo jejich pozůstatků z Thajska (a to včetně mušlí, lastur, korálů apod.). V případě kontaktu s agresivními zvířaty (např. opicemi) je vhodné zvolit ústup nebo vizuální odstrašení. Pokud v případě aktivní obrany dojde ke zranění či usmrcení daného zvířete, hrozí vážné trestněprávní důsledky.

Zvýšenou obezřetnost je nutné mít v případě pouličních psů a to s ohledem na možný výskyt vztekliny (například v historickém městě Ayutthaya).

V Thajsku platí zákaz kouření a odhazování odpadků na plážích. Tento zákaz se týká zejména pláží v turistických lokalitách (Phuket, Krabi, Ko Samui). Porušení zákazu může být potrestáno až pokutou ve výši 100 000 THB či nepodmíněným odnětím svobody v délce 1 roku. I v případě udělení pokuty musí být případ podle thajského zákona předán soudu. Zadrženému je až do rozhodnutí soudu, k němuž běžně může dojít až za několik měsíců, zpravidla zakázáno opuštění Thajska a případně může být umístěn do vazby.

Podle platného zákona jsou v Thajsku zakázány dovoz, držení nebo užívání elektronických cigaret a vodních dýmek. Bez ohledu na skutečnost, že v Thajsku je možné tyto předměty na některých místech získat, začala thajská policie v současnosti důrazněji vynucovat dodržování tohoto zákona a zaměřuje se zejména na cizince a na turistické oblasti Thajska. Porušení zákona může být potrestáno i odnětím svobody až ve výši 5 let nepodmíněně. I v případě, že by byla uložena pouze peněžitá pokuta, případ musí být předložen soudu, což může znamenat i několikaměsíční vynucený pobyt v Thajsku při čekání na datum procesu.

Přestože se Thajsko snaží potlačit prostituci a s ní spojené negativní jevy, stále ještě se těší oblibě „sexuální turistika“. Vzhledem k velkému výskytu HIV a dalších pohlavních nemocí se doporučuje zachovávat v těchto případech pravidla bezpečného sexu, a to i při styku s osobami mimo příslušné provozovny. Pohlavní styk s osobami mladšími 18 let je v Thajsku ilegální a je přísně trestán. Proto je vhodné vždy trvat na prokázání věku případného partnera/partnerky. Rovněž při těchto příležitostech dochází k případům okradení či oloupení, např.  v návaznosti na podání alkoholu, drog či uspávacích prostředků, proto je nezbytné učinit v tomto směru dostatečná preventivní opatření.

Důrazně varujeme před držením i užíváním jakýchkoliv drog. Tresty v této oblasti jsou v Thajsku velmi vysoké, včetně trestu smrti a doživotí. Za náhodně nalezenou cigaretu marihuany v osobních věcech lze dostat i několikaměsíční vězení. Rovněž byly hlášeny kriminálně motivované případy přimíchání drog či uspávacích substancí do zakoupených nápojů. Rizikové jsou v tomto směru zejména turistické lokality ve městě Pattaya a na ostrovech Ko Samui, Ko Lanta a Ko Phangan.

Držení palných zbraní (a v zásadě jakéhokoliv vojenského materiálu) v Thajsku podléhá přísným pravidlům. Před vstupem do země je doporučeno otázku příslušného povolení konzultovat s thajským velvyslanectvím. Při vlastním vstupu do země musí být zbraň či příslušenství deklarována při celní prohlídce. V Thajsku je rovněž omezeno držení některých ochranných pomůcek (např. přilby, neprůstřelné vesty atd.), včetně takových, jejichž držení v ČR nepodléhá žádnému povolení. I tyto předměty je nezbytné při vstupu do země aktivně deklarovat při celní prohlídce. V opačném případě hrozí zatčení a obvinění z ilegálního převozu vojenského materiálu s následným soudním procesem a možností trestu odnětí svobody.

Jakékoliv problémy včetně problémů s policií se snažte řešit dohodou, slušně, vstřícně a trpělivě s poukazem na vaši obtížnou situaci. Rozčilováním a křikem nedosáhnete ničeho.

Obecná varování

Vzhledem k  občasným teroristickým útokům separatistů na jihu Thajska Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během pobytu a při cestování v provinciích Yala, Pattani a Narathiwat. Určité riziko představuje cestování do ostatních pohraničních oblastí, kde čas od času dochází k ozbrojeným střetům.

V Thajsku existuje dlouhodobě určitá míra nebezpečí teroristických útoků i mimo rizikové oblasti jižních pohraničních provincií, včetně území hlavního města a turistických oblastí středního a jižního Thajska. V letech 2016 a 2017 došlo k teroristickým útokům jednak na jihu země, ale také v Bangkoku či městech Hua Hin či na ostrově Phuket. V roce 2019 došlo k explozím menších výbušných zařízení na několika místech v Bangkoku. Většinou jsou terčem útoků policejní či ozbrojené složky a státní instituce, ale v některých případech byly oběti i z řad civilních obyvatel.

V průběhu monzunového období (červen-říjen) dochází v Thajsku relativně často k lokálním záplavám různého rozsahu, které mohou způsobit problémy v dopravě a zásobování v postižených oblastech. Následky záplav mohou přetrvávat i v řádu týdnů, zejména pak v turisticky méně exponovaných oblastech. K lokálním záplavám však může docházet i mimo monzunové období (v jihovýchodním Thajsku, včetně Ko Samui, zejména v období listopad-březen), a to již po několika dnech intenzivních srážek. Po zlepšení počasí se situace zpravidla rychle vrátí k normálnímu stavu, nicméně v jejich průběhu je nutné počítat s místy zhoršenou dopravní dostupností.

MZV ČR proto doporučuje českým občanům při pobytu v Thajsku zvýšenou opatrnost, sledovat místní zpravodajství a řídit se instrukcemi místních úřadů a bezpečnostních složek.

V případě nouze je možné se obrátit na nouzovou linku Velvyslanectví ČR v Bangkoku +66 614 233 819.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR rovněž doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.