Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Korejská republika Soul
Korejská republika Korejská republika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 

Obecná doporučení

Cizinci jsou v Korejské republice přijímáni obvykle přátelsky, někde se zvýšeným zájmem jako neobvyklý jev. Dorozumět se anglicky nebo jiným evropským jazykem bývá často obtížné, a to i v hlavním městě. Pro usnadnění domluvy s taxikáři, v obchodech a jiných běžných situacích se nabízí bezplatná telefonní tlumočnická služba.

K místním zvyklostem patří společenská hierarchie, v jejímž rámci patří úcta a autorita staršímu. Zdraví se úklonou a obvykle i podáním ruky, korejské ženy často samy ruku nepodávají. Důležité je užívání titulů. Zdvořilé je podávat a přijímat předměty (např. vizitky) oběma rukama.

V Koreji jsou velmi přísně posuzovány případy sexuálního obtěžování, včetně jakéhokoliv dotýkání nebo poznámek nevhodné povahy.

Dopravní síť je rozvinutá, cestování autobusem nebo vlakem je komfortní a relativně levné. V Soulu je rozsáhlý a dobře značený systém metra a autobusů. Automobilová doprava je zatížena častými dopravními zácpami nejen v hlavním městě. Aplikace Google Maps funguje v Korejské republice pouze pro cestování hromadnými dopravními prostředky, místo toho je často používána místní aplikace Naver Map.
Cenová hladina v KR je vyšší než u nás. Mezinárodní platební karty jsou všeobecně přijímány i v menších obchodech a k platbě malých částek. Přebytečnou místní měnu lze při odletu směnit na USD nebo EUR.

Pro zapůjčení automobilu nebo řízení automobilu v Korejské republice je při kratších pobytech nezbytný platný mezinárodní řidičský průkaz (Korejská republika je smluvní stranou Ženevské i Vídeňské úmluvy). Při dlouhodobých pobytech je nezbytné vyměnit český řidičský průkaz za korejský. Doporučujeme před cestou ověřit aktuální předpisy ohledně řidičských průkazů a možnosti řízení dopravního prostředku v Koreji u korejského zastupitelského úřadu v Praze.  

Alkohol, cigarety

Alkoholické nápoje a cigarety je v Korejské republice (a také mimo území Korejské republiky v letadlech a na lodích registrovaných v Korejské republice) zakázáno prodávat osobám mladším 19 let.

Pohlavní styk

Nikdo nesmí mít v Korejské republice pohlavní styk s osobou mladší 13 let. Osoba ve věku 19 let nebo starší nesmí mít v Korejské republice pohlavní styk s osobou mladší 16 let.

Trestní odpovědnost

V Korejské republice je stanoven věk trestní odpovědnosti na 14 let (článek 9 trestního zákoníku: „Jednání osoby mladší 14 let není trestáno.“). Mezi trestné činy patří například urážka (článek 311 trestního zákoníku: „Osoba, která veřejně urazí jinou osobu, bude potrestána odnětím svobody na dobu nejvýše jednoho roku nebo pokutou nepřevyšující 2 miliony KRW.“) nebo neslušné chování (článek 298 trestního zákoníku: „Kdo násilím nebo zastrašováním spáchá na jiném neslušný čin, bude potrestán odnětím svobody až na 10 let nebo peněžitým trestem do 15 milionů KRW.“)

Kriminalita

Kriminalita je v Korejské republice velmi nízká.

Bezpečnostní situace

Korejský poloostrov je od konce Korejské války v roce 1953 rozdělen demilitarizovanou zónou mezi KLDR a Korejskou republiku na základě dohody o příměří. To i nadále vyvolává napětí na celém Korejském poloostrově, jež se obvykle výrazně zvyšuje v souvislosti s testy balistických raket a jaderných technologií KLDR. Až dosud nemělo toto napětí nějaké bezprostřední dopady na cestování a pobyt cizinců v Korejské republice. Nejsou k dispozici informace, že by se tento stav měl bezprostředně změnit. Ke změnám situace však může docházet poměrně rychle a nečekaně. Cestovatelé v Korejské republice by proto měli udržovat zvýšenou pozornost a sledovat informace místních úřadů a Velvyslanectví ČR v Soulu. Všem českým občanům, kteří do Korejské  republiky cestují, doporučujeme, aby se registrovali v bezplatném systému Ministerstva zahraničních věcí ČR DROZD na webové stránce https://drozd.mzv.cz. Prostřednictvím systému DROZD jsou čeští občané následně informováni o případném zhoršení bezpečnostní situace v místě (státě) jejich pobytu.

Demonstrace

Demonstrace jsou především v Soulu velmi častým jevem a odehrávají se většinou bez incidentů. Ve většině případů jsou demonstrace dobře organizované a probíhají za účasti velkého množství příslušníků policejních složek. Korejské předpisy nedovolují aktivní účast cizinců na politických protestech.

Znečištění ovzduší

Výrazně zhoršené ovzduší se může v Korejské republice vyskytovat v průběhu celého roku. Zvláště na jaře se lze setkat s tzv. žlutým prachem. V případě vyšších koncentrací škodlivých látek jsou obyvatelé i návštěvníci vyzýváni, aby zůstávali uvnitř, zavřeli okna a pili hodně tekutin. Toto se týká především malých dětí, starších osob a všech osob s dýchacími obtížemi. Informace o aktuálním stavu znečištění ovzduší v Koreji lze nalézt na několika webových stránkách (např. Korea Meteorological Administration 
http://web.kma.go.kr/eng/weather/asiandust/intro.jsp )


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.