Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kambodža Angkor Wat
Kambodža Kambodža

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách

Název v cizím jazyce Air Services Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Cambodia
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 2018-06-05 Phnompenh
Vstup v platnost 18.2.2024

Protokol o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kampučské lidové republiky o poskytnutí úvěru na opravy a úpravy zařízení elektrárny v Phnom Penhu

Název v cizím jazyce Protocole sur la modification de l´Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Populaire du Kampuchea sur l´octroi du crédit pour réaliser les réparations et l´arrangement des install...
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-10-29 Praha
Vstup v platnost 29.10.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kampučské lidové republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při realizaci akcí hospodářské spolupráce v Kampučské lidové republice

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Populaire du Kampuchea sur l´octroi d´un crédit destiné au financement de la participation tchécoslovaque a la réalisation des projets de l...
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1986-03-19 Phnom Penh
Vstup v platnost 19.3.1986
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

Název v cizím jazyce Accord relatif aux services aériens entre la République Socialiste Tchécoslovaque et le Royaume du Cambodge
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-01-11 Praha
Vstup v platnost 7.7.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 186/1964 Sb.

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Kambodže

Název v cizím jazyce Accord relatif a la Coopération Economique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement Royal du Cambodge
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1961-02-11 Phnom Penh
Vstup v platnost 6.5.1961
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

Název v cizím jazyce Traité d´Amitié et de Coopération entre la République Socialiste Tchécoslovaque et le Royaume du Cambodge
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1960-11-27 Praha
Vstup v platnost 2.5.1961
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 52/1961 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kambodžské lidové republiky o poskytnutí úvěru na pokrytí salda obchodní bilance v letech 1984 - 1985

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Populaire du Kampuchéa sur l´octroi du crédit couvrant le solde du bilan commercial dans les années 1984 - 1985
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1984-10-16 Praha
Vstup v platnost 16.10.1984
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kambodžské lidové republiky o poskytnutí úvěru na opravy a úpravy zařízení elektrárny v Phnom Penhu

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Populaire du Kampuchea sur l´octroi du crédit pour réaliser les réparations et l´arrangement des installations de la centrale électrique a ...
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1983-06-13 Praha
Vstup v platnost 13.6.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce Accord sur la Coopération Scientifique et Technique entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Populaire du Kampuchea
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-11-19 Praha
Vstup v platnost 27.4.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce Accord sur les Paiements entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Populaire du Kampuchea
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-11-19 Praha
Vstup v platnost 27.4.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže

Název v cizím jazyce Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Conseil Populaire Révolutionnaire du Kampuchea
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-11-19 Praha
Vstup v platnost 23.4.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 81/1981 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Cambodia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-05-12 Phnom Penh
Vstup v platnost 8.8.2009
Publikace č. 104/2009 Sb.m.s.
.