Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Indie Taj Mahal
Indie Indie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza – režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Všichni občané ČR (kromě držitelů diplomatických pasů ČR) potřebují ke vstupu do Indie, k tranzitu a k vycestování z Indie platné indické vízum. Indické vízum lze získat buď v klasické formě vízového štítku vylepovaného do cestovního dokladu příslušným zastupitelským úřadem Indie nebo za určitých podmínek formou elektronického víza (tzv. e-VISA)  obdrženého emailem. Vízum si musí občan ČR obstarat ještě před odjezdem do Indie, obdržet jej až při příjezdu na hraničním přechodu není možné.

A) Indické elektronické turistické vízum e-VISA

Touto cestou lze žádat o  vízum za účelem turistiky, obchodu, účasti na konferenci nebo pro zdravotní cestu do Indie. Žádost o elektronické  vízum se vyplňuje prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

Žádost se vyplňuje v angličtině, bez diakritiky. Při vyplnění žádosti je třeba nahrát do systému fotografii cestujícího a sken datové stránky pasu. V případě, že je žádáno o vízum obchodní (e-Business visa), zdravotní (e-Medical visa) nebo za účelem účasti na konferenci je nezbytné nahrát také pozvání nebo jiný doklad potvrzující účel cesty. Součástí žádosti je platba vízového poplatku, který se hradí online výlučně debetní nebo kreditní platební kartou VISA nebo MASTERCARD. Nepodaří-li se třikrát platbu kartou uskutečnit, systém žádost zablokuje a je třeba ji celou zadat znovu.

Rozhodnutí obdrží žadatel e-mailem do 72 hodin. E-mail s informací o udělení elektronického víza je třeba vytisknout před odletem do Indie a předložit u odbavení na letišti a při pasové kontrole na letišti nebo v přístavu v Indii.

Omezující podmínky - e-VISA lze udělit pouze v případě, že:

1. Držitel víza cestuje do Indie na běžný cestovní pas, jehož platnost nekončí dříve než 6 měsíců v době podání žádosti a který má alespoň 2 strany v pase volné.
2. Účelem cesty je turistika, rekreace, návštěva pamětihodností, příležitostná návštěva známých nebo příbuzných, účast na krátkodobém kurzu jógy, jazykovém kurzu apod., účast na konferenci, krátkodobá lékařská péče nebo obchodní návštěva.
3. Držitel víza bude mít s sebou při příletu do Indie zpáteční letenku pro cestu z Indie nebo jízdenku pro další cestu z Indie a také dostatečné množství finančních prostředků pro pobyt v Indii.
4. Žádost o e-VISA musí být podána minimálně 4 dny před cestou do Indie a maximálně 120 dnů před cestou.

5. e-VISA lze obdržet pouze 2x v témže kalendářním roce.

6. Držitel e-VISA víza musí do Indie přicestovat pouze:

a) letecky na jedno z následujících letišť: Ahmedabad, Amritsar, Bagdodra, Bengaluru, Bhubaneshwar, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kannur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore,  Mumbai, Nagpur, Port Blair, Pune, Tiruchirapalli,Trivandrum,, Varanasi, Vishakapatnam.

b) lodí do jednoho z následujících přístavů: Chennai, Goa, Cochin, Mangalore, Mumbai.

Opustit Indii je následně možné na jakémkoli indickém hraničním přechodu.

7. Žadatel, nemá ani neměl státní občanství Pákistánu, jeho rodič není ani nebyl občanem Pákistánu.

Prodloužení platnosti e-VISA ani změna na jiný typ víza nebo účel pobytu nejsou možné. e-VISA za účelem turistiky (e-Tourist visa) lze udělit s platností 30 dnů (možnost dvou vstupů do Indie) / 1 rok (povolen opakovaný vstup, celková doba pobytu v kalendářním roce nesmí přesáhnout 180 dnů) / 5 let (povolen opakovaný vstup, celková doba pobytu v kalendářním roce nesmí přesáhnout 180 dnů), obchodu (e-Business visa)  s platností 1 rok (povolen opakovaný vstup, celková doba pobytu bez registrace v kalendářním roce nesmí přesáhnout 180 dnů), účasti na konferenci s platností 30 dnů (možnost jednoho vstupu do Indie) a e-VISA za účelem zdravotním (e-Medical visa) s platností 60 dnů (možnost 3 vstupů do Indie).

e-VISA neopravňuje k cestování do oblastí s omezeným vstupem http://boi.gov.in/content/restricted-protected-area.
 

B) Klasické indické vízum

Nemůže-li cestující splnit některou z výše uvedených podmínek, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad Indie o klasické indické vízum, které se vylepuje do cestovního dokladu cestujícího ve formě vízového štítku.

Žádost o klasické indické vízum se vyplňuje rovněž prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in. Následně se žádost vytiskne a spolu s cestovním dokladem doručí na Velvyslanectví Indické republiky v Praze (viz www.eoiprague.gov.in). Obdržet klasické indické vízum na indickém hraničním přechodu nebo po příletu do Indie není možné.

Taktéž v případě klasických víz za účelem turismu platí, že nemohou být až na výjimky prodlouženy ani změněny na jiný účel pobytu. V případě ostatních typů víz je třeba obrátit se s žádostí o jejich případné prodloužení na F.R.R.O. (tj. „Foreigners Regional Registration Office“) https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp

Pokud indické orgány při kontrole zjistí, že udělené vízum není v souladu s vykonávanou činností, cizinec bude vyhoštěn. Pokud občanovi ČR vízum během pobytu v Indii propadne, tj. neodletí původně plánovaným spojem, bude finančně postižen. V případě úmyslného překročení pobytu o větší počet dnů hrozí vazební stíhání s možností až pětiletého trestu odnětí svobody.

Do některých oblastí v Indii je vstup cizincům zakázán. Je to například oblast kolem indicko-pákistánské hranice, některé severovýchodní indické svazové státy, některé přírodní rezervace a vysokohorské oblasti. Seznam indických států, ve kterých se tyto oblasti vyskytují, je uveden na webové stránce http://boi.gov.in/content/restricted-protected-area. Do některých oblastí je cizincům povolen vstup s tzv. Restricted Area Entry Permit, jenž je nejlépe obstarat na indické ambasádě či přímo v kanceláři rezidentního komisaře příslušného indického svazového státu. Informace o těchto oblastech, případně povolení ke vstupu, mohou poskytnout zastupitelské úřady Indie ve světě.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.