Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Čína Velká čínská zeď
Čína Čína

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1957-03-27 Peking
Vstup v platnost 10.8.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Memorandum o porozumění mezi civilními aeroliniemi Československa a Číny týkající se textu Dohody o letectví a zřízení mezistátních linek mezi Československem a Čínou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1987-12-31 Peking
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Statut Komise pro vědecko-technickou spolupráci mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce Položenie ob obedinennoj komissii po naučno-techničeskomu sotrudničestvu meždu Čechoslovackoj Respublikoj i Kitajskoj Narodnoj Respublikoj
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1952-05-06 Peking
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1988-05-25 Peking
Vstup v platnost 27.9.1988
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 91/1989 Sb.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci v oblasti železniční dopravy mezi federálním ministerstvem dopravy a spojů ČSSR a ministerstvem železnic ČLR

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1988-06-15 Praha
Vstup v platnost 15.6.1988
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 26/1988 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the People´s Republic of China on the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2005-12-08 Praha
Vstup v platnost 1.9.2006
Publikace č. 89/2006 Sb.m.s.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1988-09-05 Peking
Vstup v platnost 5.7.1989
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 97/1989 Sb.

Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1989-11-01 Peking
Vstup v platnost 1.11.1989
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1957-03-27 Peking
Vstup v platnost 1.8.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 27/1958 Sb.

Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Macaa, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Air Services Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Macao Special Administrative Region of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Macao, Čína
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-09-25 Praha
Vstup v platnost 16.11.2001
Publikace č. 82/2005 Sb.m.s.

Dohoda mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou o vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých před 9. květnem 1945 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1957-11-13 Peking
Datum a místo podpisu 1957-08-22 Peking
Vstup v platnost 13.11.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-04-22 Peking
Vstup v platnost 26.10.2004
Publikace č. 17/2005 Sb.m.s.

Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on Environmental Cooperation between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the State Environmental Protection Administration of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2004-04-22 Peking
Vstup v platnost 22.4.2004
Publikace č. 19/2005 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Státním lesnickým úřadem Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation in the Field of Forestry between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the State Forestry Administration of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2005-12-08 Praha
Vstup v platnost 8.12.2005
Publikace č. 39/2006 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce The Cooperation Agreement on Agriculture and Food Processing Industry between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Agriculture of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2005-12-08 Praha
Vstup v platnost 8.12.2005
Publikace č. 38/2006 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the People´s Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-08-28 Peking
Vstup v platnost 4.5.2011
Publikace č. 65/2011 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Ta...
Země a mez. organizace Hongkong, Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-06-06 Praha
Vstup v platnost 24.1.2012
Publikace č. 49/2012 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China on Transfer of Sentenced Persons
Země a mez. organizace Hongkong, Čína
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2013-03-04 Hongkong
Vstup v platnost 28.11.2014
Publikace č. 8/2015 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China concerning Air Services
Země a mez. organizace Hongkong, Čína
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2002-02-22 Hongkong
Vstup v platnost 26.4.2002
Publikace č. 31/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Health of the Czech Republic and the Ministry of Health of the People´s Republic of China on Cooperation in the Field of Health Care and Medical Science
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1995-05-02 Ženeva
Vstup v platnost 2.5.1995
Publikace č. 269/1995 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the People´s Republic of China on Scientific and Technological Co-operation
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-06-01 Praha
Vstup v platnost 1.6.1995
Publikace č. 166/1996 Sb.

Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o poskytnutí pozemků pro zabezpečení činnosti zastupitelských úřadů obou států

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Vzájemné poskytování pozemků a budov
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1996-10-04 Peking
Vstup v platnost 4.10.1996

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1992-07-21 Praha
Vstup v platnost 18.2.1993
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 9/1997 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky ve věci obnovení činnosti generálního konzulátu ČSSR v Šanghaji a otevření generálního konzulátu ČLR v Bratislavě sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-03-07 Praha
Datum a místo podpisu 1987-03-05 Praha
Vstup v platnost 7.3.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o uzavření Generálního konzulátu České republiky v Chengdu sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the People´s Republic of China on the closure of the Consulate General in Chengdu
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2023-02-06 Peking
Datum a místo podpisu 2023-01-30 Peking
Vstup v platnost 6.2.2023

Dohoda o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Facilitation of Mutual Recognition of Higher Education and Qualifications between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Education of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Školství - Uznávání dokladů o vzdělání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2016-10-12 Peking
Vstup v platnost 12.10.2016
Publikace č. 60/2016 Sb.m.s.

Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002

Název v cizím jazyce Amendment to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China concerning Air Services signed in Hong Kong on 22 February 2002
Země a mez. organizace Hongkong, Čína
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2014-08-14 Hongkong
Vstup v platnost 24.6.2016
Publikace č. 57/2016 Sb.m.s.

Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstem školství Čínské lidové republiky na léta 2016 -2019

Název v cizím jazyce Agreement on Educational Exchanges between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Education of the People´s Republic of China for the years 2016 - 2019
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2015-06-15 Praha
Vstup v platnost 1.1.2016
Publikace č. 64/2015 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Úprava vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2015-04-21 Peking
Datum a místo podpisu 2015-04-17 Praha
Vstup v platnost 21.4.2015
Publikace č. 63/2015 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu, na základě rovného a recipročního přístupu, sjednané výmě...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Úprava vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2015-10-13 Praha
Datum a místo podpisu 2015-09-18 Peking
Vstup v platnost 12.11.2015
Publikace č. 62/2015 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zřízení Generálního konzulátu České republiky v Chengdu sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the People´s Republic of China on the establishment of the Consulate General of the Czech Republic in Chengdu
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2015-07-02 Peking
Datum a místo podpisu 2015-06-25 Peking
Vstup v platnost 2.7.2015

Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
Země a mez. organizace Hongkong, Čína
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2013-03-04 Hongkong
Vstup v platnost 13.2.2015
Publikace č. 15/2015 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China on Surrender of Persons Wanted for Criminal Proceedings
Země a mez. organizace Hongkong, Čína
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2013-03-04 Hongkong
Vstup v platnost 13.2.2015
Publikace č. 14/2015 Sb.m.s.
.