Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Čína Velká čínská zeď
Čína Čína
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


V rámci neobchodního dovozu lze přivážet zboží pro osobní potřebu v rozumné míře. Povinná výměna valut není uplatňována. Zajištění finančních prostředků pro cestu do ČLR je nutné prokazovat při podání žádosti o čínské vízum. Dovoz i vývoz valut není nutné deklarovat, pokud hotovost není větší než 5 000 USD; hotovost ve vyšší hodnotě je třeba deklarovat. V případě vývozu je třeba předložit deklaraci o dovozu hotovosti na území ČLR nebo se prokázat povolením orgánů ČLR k vývozu hotovosti.

Dovážet do země je dále pro neobchodní účely zakázáno:

 • všechny druhy zbraní, munici a výbušniny
 • falešné peníze a ceniny
 • všechny druhy silných jedů
 • mediální materiály všeho druhu (např. filmy, fotky, CD, kazety, VHS, DVD, paměťová média, tiskoviny, které by mohly poškodit čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku)
 • živá zvířata (kromě psů a koček s příslušným očkováním a povolením) a živé rostliny
 • drogy a nebezpečné návykové a psychotropní látky
 • potraviny, léky a další produkty pocházející z oblastí zasažených epidemií, které mohou být škodlivé pro zdraví lidí či zvířat
 • nebezpečné baktérie, rostliny, zvířata a jiné výrobky.

Vyvážet ze země je zakázáno:

 • všechny předměty, jež podléhají zákazu dovozu do ČLR (viz výše uvedený odstavec)
 • materiály všeho druhu, které podléhají utajení
 • vzácné kulturní historické předměty a tiskoviny, které nejsou volně prodejné
 • vzácné živočichy a rostliny, včetně semen a vzorků

Za pašování (resp. výrobu) narkotik a vzácných živočichů nebo rostlin jsou ukládány velmi přísné tresty, v některých případech až trest smrti.

Podmínky pro dovoz psů a koček:

Každý cestující může přivézt pouze jednoho psa (kočku). Musí doložit platné potvrzení o očkování proti vzteklině a mezinárodní zdravotní průkaz zvířete, vydaný v zemi původu. Pokud do země přijíždíte dlouhodobě, měli byste si předem vyžádat souhlas pronajímatele bytu/nemovitosti s chovem domácího zvířete. Na dovezené zvíře může být uplatňována 30denní karanténa na určeném místě (tato se může lišit v různých místech).

Omezení pro kabinová zavazadla:

Cestující na linkách odlétajících z letišť v ČLR nesmí dopravovat v kabinovém zavazadle žádné tekutiny, pasty/krémy/gely/spreje. V případě kosmetiky platí pravidlo max. 150 ml objemu a všechna balení bývají podrobena čichové a vizuální prohlídce. Toto opatření se týká i tekutých léků. Veškeré tekutiny, jejichž obsah uvedený limit přesahuje, musí být přepravovány v zavazadlovém prostoru letadla. Platí také zákaz cestovat se zapalovačem či zápalkami, včetně zavazadel v nákladovém prostoru. Tato omezení platí i pro cesty vlakem, kdy jsou na nádražích prováděny kontroly zavazadel obdobně jako na letištích.

Cestující nesmí převážet na palubě letadla žádné alkoholické nápoje (v lahvích ani v kovových obalech). Alkoholické nápoje mohou být převáženy pouze v zavazadlovém prostoru letadla. Toto opatření se nevztahuje na alkoholické nápoje zakoupené v bezcelních obchodech letiště, které budou obchodem speciálně zabalené. V případě porušení výše uvedených pravidel jsou nápoje bez náhrady zabaveny.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.