Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Azerbajdžán Baku
Ázerbájdžán Ázerbájdžán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Pro občany ČR platí vízová povinnost pro vstup na území Ázerbájdžánu. Víza pro pobyt v Ázerbájdžánu v Praze lze získat na konzulárním úseku Velvyslanectví Ázerbájdžánu v Praze nebo plně elektronicky prostřednictvím služby ASAN, a to na webu https://evisa.gov.az. Získat vízum na mezinárodním letišti Heydara Aliyeva v Baku možné není – s výjimkou případů, uvedených dále.

K žádosti o vízum je třeba předložit:

- vyplněnou žádost o vízum;
- platný cestovní pas;
- dvě fotografie pasového formátu;
- doklad o zaplacení konzulárního poplatku.

Podle výnosu prezidenta Ázerbájdžánské republiky mohou občané ČR získat vstupní vízum při vstupu na území Ázerbájdžánské republiky na vízovém úseku mezinárodních letišť Ázerbájdžánské republiky v následujících případech:

1) V případech uvedených v mezistátních a mezivládních smlouvách Ázerbájdžánské republiky.
2) Osoby, které přicestují do Ázerbájdžánské republiky na oficiální pozvání prezidenta Ázerbájdžánské republiky, předsedy vlády Ázerbájdžánské republiky, předsedy Milli Məclisi (parlamentu) Ázerbájdžánské republiky, vedoucího Kanceláře prezidenta Ázerbájdžánské republiky, předsedy Nejvyššího Məclisi Nachičevanské autonomní republiky.
3) Osoby, které přicestují do Ázerbájdžánské republiky na oficiální pozvání předsedy Ústavního soudu Ázerbájdžánské republiky, předsedy Nejvyššího soudu Ázerbájdžánské republiky, nejvyššího státního zástupce Ázerbájdžánské republiky, zmocněnce pro lidská práva (ombudsmana) Ázerbájdžánské republiky, předsedy Ústřední volební komise Ázerbájdžánské republiky, vedoucích ústředních silových orgánů výkonné moci Ázerbájdžánské republiky, předsedy (guvernéra) Centrální banky Ázerbájdžánské republiky, vedoucího Kanceláře prezidenta Ázerbájdžánské republiky, vedoucího Speciální zdravotní služby prezidenta Ázerbájdžánské republiky, vedení Národního olympijského výboru Ázerbájdžánské republiky, předsedy Organizace pro kavkazské muslimy, vedoucích zahraničních firem působících v Ázerbájdžánské republice v souladu a mezinárodními smlouvami podporovanými Ázerbájdžánskou republikou, na základě dohody se Státní službou pro migraci Ázerbájdžánské republiky.
4) Členové diplomatického, administrativního a technického personálu cizích diplomatických misí, konzulátů a úřadoven mezinárodních organizací v Ázerbájdžánské republice a jejich rodinní příslušníci, jakož i cizí státní občané, kteří přicestují do Ázerbájdžánské republiky se zvláštním diplomatickým posláním.
5) Osoby, které přicestují do Ázerbájdžánské republiky na oficiální pozvání ministerstva pro mimořádné události Ázerbájdžánské republiky za účelem účasti na operacích k odstranění následků mimořádných situací.
6) Osoby, které přicestují do Ázerbájdžánské republiky z důvodu úmrtí rodinného příslušníka, na základě příslušných dokladů potvrzujících toto úmrtí.
7) V případech, kdy do Ázerbájdžánské republiky cestují státní občané zemí, kde není akreditován zastupitelský úřad Ázerbájdžánské republiky, ale které mají přímé letecké spojení s Ázerbájdžánskou republikou.

Ministerstvo zahraničních České republiky věcí doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky cestování nezměnily.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.