Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Arménie archa
Arménie Arménie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Následující údaje platí pro zahraniční turisty vstupující do země přes některý z hraničních přechodů pro osobní dopravu (mezinárodní letiště Jerevan – Zvartnots, přechody Bagratašen, Gogavan, Bavra /Gruzie/, Agarak /Írán/) a týkají se doprovázejícího zavazadla, při obchodním styku mohou být pravidla odlišná.
Podle čl. 128 Celního zákona Arménské republiky podléhá zboží a dopravní prostředky vstupující na území Arménie a z ní vycházející proclení, resp. podání celního prohlášení. Prohlášení může být učiněno ústně, písemně nebo elektronicky s uvedením přesných údajů o zboží či dopravním prostředku a důvodu dopravy do/z Arménie. Prohlášení musí být předloženo ke kontrole celním orgánům ve stejný okamžik jako předmětná doprovázející zavazadla.
V případě, že váha zavazadel přesahuje 50 kg nebo jeho hodnota 150.000 AMD (cca 280 EUR), případně zavazadlo obsahuje zboží podléhající proclení, je třeba vyplnit celní prohlášení písemně.
Na hraničních přechodech jsou odděleny přepážky či východy, červené a zelené. Červené jsou určeny pro cestující, kteří mají zboží k proclení a vyplní písemné celní prohlášení. Zelené mohou využít cestující, kteří nemají zboží k proclení. Použití zelené přepážky/východu je považováno za ústní prohlášení.

Dovoz
Bezcelně je možno do země dovézt:
- 400 ks cigaret
- 2 litry alkoholu
- 5 kg parfémů nebo parfémy do hodnoty 500 USD
- osobní věci (tedy věci nezabalené v původním obalu)
- 15.000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) v hotovosti nebo cestovních šecích; vyšší částky je možno dovézt, je však nutno vyplnit celní prohlášení.
Zakázán je dovoz:
- drog a psychotropních látek
- střelných zbraní, výbušnin a munice
- nožů a jiných chladných zbraní
- rostlin
- ovoce a zeleniny bez předchozího povolení
- masa a masných výrobků
- padělaných peněz či výrobků
- pornografického materiálu.
Regulovaný dovoz:
- dovoz divokých rostlin vyžaduje zvláštní povolení Ministerstva ochrany přírody
- dovoz domácích zvířat může být uskutečněn pouze s povolením Ministerstva ochrany přírody, dovozce se musí prokázat platným veterinárním vysvědčením (vzteklina a další choroby).

Vývoz

Volně je z Arménie možno vyvážet:
- 2000 ks cigaret
- 20 l alkoholických nápojů
- 5.000.000 AMD (cca 9.400 EUR) nebo jejich ekvivalent v jiné měně; vývoz vyšších částek musí být proveden bezhotovostně (bankovním převodem); vývoz cestovních šeků v hodnotě vyšší než 5.000.000 AMD nebo ekvivalentu v jiné měně je povolen v případě podání celního prohlášení.

Zakázán je vývoz:
- drog a psychotropních látek
- střelných zbraní, výbušnin a munice
- nožů a jiných chladných zbraní
- rostlin
- ovoce a zeleniny bez předchozího povolení
- masa a masných výrobků
- padělaných peněz či výrobků
- pornografického materiálu.
Regulovaný vývoz:
- umělecké předměty musí mít povolení k vývozu od Ministerstva kultury, obsahující fotografie každého předmětu. Za vývoz uměleckých předmětů se na letišti platí zvláštní clo, dosahující výše přibližně 10 USD za každý předmět.

Vzhledem k tomu, že se výše zmíněné předpisy nebo přístup celních orgánů mohou měnit, doporučujeme občanům České republiky informovat se o aktuální situaci na zastupitelských úřadech Arménie v zahraničí nebo Celním úřadě Arménské republiky.
Adresa: Customs Service of Republic of Armenia, Movses Khorenatsi 3, Yerevan
Telefon: (+374 10) 594 311
Web: http://www.customs.am/


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.