Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Tanzánie
Tanzanie Tanzanie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Sjednocenou republikou Tanzánie

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Czechoslovak Socialist Republic and the United Republic of Tanzania
Země a mez. organizace Tanzanie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1975-04-02 Dar-es-Salaam
Vstup v platnost 24.12.1977
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 7/1978 Sb.

Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Sjednocené republiky Tanzánie

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation between the Federal Ministry of Foreign Affairs of the Czechoslovak Socialist Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the United Republic of Tanzania
Země a mez. organizace Tanzanie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1984-05-18 Dar es Salaam
Vstup v platnost 18.5.1984
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o všeobecné spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené tanzánské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on General Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United Republic of Tanzania
Země a mez. organizace Tanzanie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1986-05-08 Dar-es-Salaam
Vstup v platnost 14.3.1989
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United Republic of Tanzania on Cultural Co-operation
Země a mez. organizace Tanzanie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1966-12-19 Dar-es-Salaam
Vstup v platnost 7.2.1968
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 13/1969 Sb.
.