Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Příjezd do země

Vstup do země je možný letecky přes mezinárodní letiště v Nairobi nebo Mombase, příp. po silnici z Ugandy nebo Tanzanie.

S ohledem na protiepidemická opatření je třeba se krátce před cestou informovat o aktuálním stavu na silničních hraničních přechodech.

Příjezd po silnici z území Etiopie, Somálska nebo Jižního Súdánu se z bezpečnostních důvodů důrazně nedoporučuje.

Použití lodní dopravy z Ugandy nebo Tanzanie (po Viktoriině jezeře) se nedoporučuje.

Terorismus

Extrémisté napojení na islámskou teroristickou skupinu aš-Šabáb se sídlem v Somálsku představují hrozbu v celém regionu východní Afriky a jsou aktivní i v Keni. Důvodem je mj. aktivní role keňských ozbrojených sil v mírové misi Africké unie v Somálsku. Nebezpečí teroristických útoků v Keni je proto poměrně velké. K poslednímu velkému teroristickému útoku v Keni došlo v lednu r. 2019, kdy v nairobském hotelu Dusit D2 zemřelo 21 lidí; ještě mnohem tragičtější bilanci měly útoky na obchodní cestum Westgate v Nairobi (2013, 71 obětí) a na univerzitu ve městě Garissa (2015, 148 obětí). K odpovědnosti za tyto útoky (a mnohé další menšího rozsahu) se vždy hlásí aš-Šabáb.

Většina útoků se zaměřuje na místní bezpečnostní síly, dopravní prostředky a infrastrukturu, mezi potenciální cíle útoků však patří i místa navštěvovaná cizinci.

Buďte vždy ostražití, zejména v přeplněných oblastech a na veřejných místech, jako jsou kostely a mešity, dopravní uzly, hotely, obchodní centra, restaurace a bary, a během velkých shromáždění, jako jsou sportovní nebo náboženské akce.

Keňská policie pravidelně vydává varování a výstrahy, zejména v době kolem státních svátků nebo náboženských akcí. Měli byste být vždy bdělí a opatrní a řídit se pokyny místních úřadů.

Keňské úřady soustavně pracují na snížení rizika dalších útoků. Buďte připraveni na přísná bezpečnostní opatření (kontroly vozidel při příjezdech na parkoviště, osobní prohlídky při vstupu do obchodních center a veřejných budov). Přísné jsou i kontroly při vstupu do hotelů.

Bezpečnostně rizikové oblasti

Nebezpečí teroristických útoků je vysoké především v největších městech a v severovýchodních a východních oblastech země (tj. při hranici se Somálskem).

Necestujte do severovýchodní a východní Keni do vzdálenosti 100 km od hranic se Somálskem, včetně pobřežních oblastí na sever od ostrova Lamu (vysoké riziko teroristických útoků, loupežných přepadení a únosů). Na ostrov Lamu se doporučuje cestovat výhradně letecky.

Z hlediska turistiky nelze doporučit ani cesty do severní části Velké příkopové propadliny (Great Rift Valley) severně od jezera Baringo a oblasti při hranicích s Etiopií a Jižním Súdánem (dlouhodobá bezpečnostní nestabilita, řídké osídlení, vysoká pravděpodobnost přepadení).

Bezpečnostní situace

Bezpečnostní situace v Keni zůstává dlouhodobě špatná. I přes dílčí zlepšení velká města vykazují i nadále vysokou míru kriminality, v podstatě běžná jsou loupežná přepadení chodců, únosy osob i aut, dochází i k loupežným útokům ozbrojených gangů na domy v rezidenčních čtvrtích či přepadení obchodů a bank.

Doporučujeme proto nepohybovat se po velkých městech (především pak po Nairobi a Mombase) pěšky a vyvarovat se návštěvy chudinských čtvrtí - slumů. Důležité je nenosit při sobě větší hotovost a viditelné cennosti – šperky, fotoaparáty apod. Na oslovení od pouličních obchodníků a žebráků (včetně dětí, které mohou být členy nečekaně agresivních dětských gangů) je zásadně nutné nereagovat a dané místo co nejrychleji opustit.

Cestovní pas nechejte v hotelovém trezoru, s sebou noste pouze jeho fotokopii. Pokud jste napadeni, nebraňte se. Pokud nesete tašku, je bezpečnější ji držet volně za rukojeť nebo nechat viset z ramene než připevnit si ji popruhem přes hrudník. Oběťmi zlodějů, kteří strhávají kabelky a tašky, se stávají chodci i cyklisté.

Vyhýbejte se chůzi a běhu o samotě, zejména v izolovaných oblastech a na plážích. Ve velkých městech se doporučuje nevycházet na ulici po setmění, při večerních návratech z restaurací či návštěv je nutné mít předem domluvený odvoz nebo si nechat zavolat prověřené taxi.

Mezi významná rizika patří též různé podvodné triky, které zdaleka nemusí končit pouhou finanční či materiální újmou. Je třeba být zvláště obezřetný v případě oslovení neznámými osobami na ulici a nepřijímat od nich žádné nabídky na služby (dopravní, průvodcovské, výhodný nákup apod.) a neakceptovat (nebrat do rukou!) žádné drobné dárky, vizitky či letáky (byly zaznamenány případy omámení turistů prostřednictvím kontaktního uspávadla, následovalo loupežné přepadení). Veškeré objednávky služeb tohoto druhu je třeba činit v prověřené cestovní kanceláři nebo prostřednictvím ubytovacího zařízení, pokud možno písemně. Přijetí zdánlivě výhodné nabídky na ulici se může v lepším případě velmi citelně prodražit (policie bývá na straně místních obyvatel), v horším skončit fyzickou újmou.

V případě hlášení přepadení na policejní stanici je třeba pečlivě pročíst policejní protokol, zda jsou v něm události popsané tak, jak k nim skutečně došlo.

Bezpečnost v dopravě

Většina silnic není v dobrém stavu, asfaltový povrch je často poškozený. V Keni jsou běžné nezpevněné komunikace, z nichž mnohé (mj. v mnoha národních parcích) jsou zejména v období dešťů jen velmi obtížně sjízdné. Nebezpečí jízdy po silnicích zvyšuje mimořádně silný provoz většinou technicky značně zanedbaných vozidel, včetně těžké nákladní tranzitní dopravy.

Místní provoz se návštěvníkům jeví jako krajně chaotický. Při cestách je nezbytné neustále sledovat situaci kolem sebe a udržovat větší odstup od ostatních vozidel. Řidič musí být připraven na řízení na levé straně silnice, na nepřítomnost dopravního značení (dopravní značky i směrovky), na velmi volný výklad pravidel silničního provozu a velmi riskantní způsob jízdy místních řidičů. Je proto důležité věnovat pozornost očnímu kontaktu řidičů a gestikulaci. Při jízdě autem je z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně nutné mít zamčené všechny dveře a zavřená okna.

V případě nehody (a to včetně srážky s chodcem či cyklistou), která umožňuje pokračovat v jízdě, se doporučuje nezastavovat a dojet k nejbližší policejní stanici. V opačném případě se doporučuje pokud možno neopouštět vozidlo (může jít o účelově spáchanou dopravní nehodu s cílem přepadení) a telefonicky informovat policii (pohotovostní čísla: 999, 112, 911).

Nedoporučuje se cestovat autem po setmění. Auta jezdí často neosvětlená či zůstávají bez jakékoli výstrahy a osvětlení odstavena v jízdním pruhu. Značné riziko představují časté neosvětlené motocykly a jízdní kola, jakož i pohyb velkého množství chodců kolem vozovky. Na venkově je běžný výskyt hospodářských zvířat na silnici. Velmi nepříjemné je i všeobecně rozšířené používání dálkových světel protijedoucími řidiči. Na trase je vždy třeba mít předem zajištěno ubytování.

Cestování autem do odlehlejších oblastí Keni se doporučuje v doprovodu nejméně jednoho dalšího auta kvůli bezpečnosti, nebezpečí uvíznutí nebo možným poruchám.

Ve velkých městech existují autopůjčovny různé úrovně, nejkvalitnější a nejdražší nabízejí své služby na letištích. Doporučujeme při pronajímání upřednostňovat vozidla s automatickou převodovkou, v případě cest mimo hlavní tahy terénní auta s náhonem 4x4.

Veřejné dopravní prostředky - mikrobusy nazývané “matatu” - jsou technicky zanedbané a jejich řidiči velmi bezohlední. Jejich použití se nedoporučuje z bezpečnostních i hygienických důvodů.

V Nairobi a některých dalších městech je možné využít taxislužby Uber. Nepoužívejte náhodné (často nelicencované) taxíky.

Spojení po železnici o standardním rozchodu (SGR) je možné mezi Nairobi a Mombasou se zastávkami ve větších centrech. Nákup jízdenek je nezbytně nutné provést v dostatečném časovém předstihu. Platba je opět možná pouze prostřednictvím systému mobilních plateb M‑Pesa (viz dále). Odbavení cestujících je doprovázeno bezpečnostními opatřeními jako na letištích, proto je nutné se na nádraží dostavit minimálně hodinu (v Nairobi a Mombase raději dvě hodiny) před odjezdem vlaku. Moderní vlak zvaný Madaraka Express je klimatizován a cestující mají cestou možnost zakoupit si občerstvení. Bližší informace viz stránky keňských železnic www.krc.co.ke.

Uganda Railway, tj. železnice postavená na přelomu 19. a 20. století britskou koloniální správou, která spojovala Mombasu s Nairobi a dále s Kampalou, je již po celé délce mimo provoz. Na úseku Naivasha – Kampala probíhá její rekonstrukce.

Na mezinárodním letišti v Nairobi je třeba počítat před odletem s delším odbavením. Již před vstupem do odbavovací haly probíhá důkladná bezpečnostní prohlídka (jakož i kontrola zdravotnické dokumentace – covid-19) a následně znovu po odbavení zavazadel. Vzhledem k častým dopravním zácpám v Nairobi je třeba ověřit si před cestou na letiště aktuální dopravní situaci a vyjet s dostatečným časovým předstihem.

Použití lodní dopravy po Viktoriině jezeře se vzhledem ke katastrofálnímu technickému stavu trajektů a častým haváriím důrazně nedoporučuje.

Období dešťů

Upozorňujeme cestovatele do Keni, resp. celého regionu východní Afriky na velmi vydatné srážky v  období dešťů (duben-květen), což způsobuje časté povodně, sesuvy půdy, pády stromů, následné blokace dopravních komunikací a časté výpadky elektrického proudu. Povodně si v roce 2024 vyžádaly desítky lidských životů. Velvyslanectví ČR v Nairobi proto doporučuje cestujícím, aby bedlivě sledovali místní předpověď počasí prostřednictvím Keňského meteorologického úřadu. Doporučujeme také před cestou kontaktovat poskytovatele ubytování a vyžádat si aktuální informace o místních podmínkách, předpovědi počasí a cestovních trasách.

Další

Většinu obyvatelstva tvoří pobřežních oblastí Keni tvoří muslimové; doporučujeme se proto oblékat konzervativně a respektovat místní obyčeje. Ženám se nedoporučuje mimo turistická letoviska nosit šortky a oblečení bez rukávů.

Keňský šilink (KES, KSh) je volně směnitelný při příjezdu i odjezdu. V zemi existuje rozsáhlá síť soukromých směnáren. Jakýkoliv nedeklarovaný dovoz a vývoz keňské měny v hotovosti je trestný, převody v bankovním styku jsou relativně snadné.

Vstupy do národních parků, přírodních rezervací a muzeí je možné hradit výhradně systémem M‑Pesa (pro krátkodobé návštěvníky nedostupný systém mobilních plateb prostřednictvím keňského mobilního operátora Safaricom) nebo kreditní kartou. Platby v hotovosti nejsou v rámci protikorupčních opatření přijímány. V hotelech dobré kvality a ve velkých obchodních centrech lze platit kreditními kartami, jinak jsou však v Keni mnohem běžnější platby systémem M-Pesa.

V Keni platí zákaz kouření na veřejnosti (tj. všude mimo vyhrazená místa). Alkohol je možné koupit pouze ve specializovaných prodejnách nebo uzavřených odděleních supermarketů. V některých restauracích není alkohol nabízen.

Doporučujeme používat výhradně balenou vodu, která je v obchodech běžně dostupná.

V Keni je elektrická síť na 220 V, používán je britský typ zásuvek (ploché kolíky), je proto třeba se vybavit adaptérem (běžně k dostání v místě). Zejména v období dešťů je nutno počítat s poměrně častými výpadky elektrického proudu, vůči nimž jsou hotely lepší kvality chráněny generátory. Napětí v zásuvkách vykazuje výkyvy, je proto vhodné chránit citlivější elektrické přístroje ochranou proti přepětí (surge protector – lze pořídit v místě).

V Keni platí zákaz používání igelitových sáčků všeho druhu. V supermarketech a na trzích jsou využívány přírodní obalové materiály.

Je důležité vyvarovat se zvaní nově (a rychle) získaných keňských přátel na návštěvu do ČR “na oplátku”. Je vysoce pravděpodobné, že cesta by byla zneužita k nelegální migraci do EU či Velké Británie.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.