Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ověřování listin – informace oddělení legalizace veřejných listin konzulárního odboru

 

Z důvodu konání Neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí NATO bude ve dnech 29. 5. - 31. 5. 2024 oddělení legalizace veřejných listin uzavřeno.

 

Úřední hodiny pro veřejnost

pondělí 8:00–12:00            13:30–17:00
úterý 8:00-12:00 ZAVŘENO
středa 8:00–12:00            13:30–17:00
čtvrtek ZAVŘENO ZAVŘENO
pátek 8:00-12:00 ZAVŘENO

 

V době úředních hodin pro veřejnost jsou všichni pracovníci  zaneprázdněni osobním jednáním s klienty. Žádáme Vás proto, abyste nás telefonicky kontaktovali mimo úřední hodiny, a to ve dnech úterý od 14:00 do 16:00, ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00, v pátek od 14:00 do 15:00. V naléhavých případech nám můžete svůj dotaz zaslat i v úředních hodinách na e-mailovou adresu: legalizace@mzv.gov.cz. 

Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin.

Kontakt:
Oddělení legalizace veřejných listin – Hradčanské nám. 5, Praha 1
Telefon: 224 18 2188, 224 18 2153
e- mail: legalizace@mzv.gov.cz

Poštovní adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Konzulární odbor – oddělení legalizace veřejných listin
Hradčanské nám. 5
110 00 Praha
Česká republika

V souvislosti s novelou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se od 1. 9. 2021 mění správní poplatek za legalizační úkony.  Poplatek za legalizaci české veřejné listiny pro její použití v cizině se zvyšuje ze 100 na 300,- Kč. Poplatek za legalizaci cizozemské listiny ve výši 600,- Kč se nemění.  Poplatky se hradí formou kolkových známek v příslušné hodnotě. Kolkové známky je třeba přinést s sebou (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).
Od 1. 7. 2021 lze poplatky hradit rovněž elektronickými platebními kartami - pouze v osobním styku.  Akceptovány jsou tyto platební karty: Mastercard, Mastercard Electronic, Maestra, VISA, VISA Electron, VPay, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay.V poštovním styku zůstává i nadále možná platba pouze kolkovými známkami.

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Žadatel vyplní žádost ( Vzor žádosti o ověření listiny (DOCX, 15 KB)), ve které uvede:

  1. stát, ve kterém bude listina použita
  2. svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
  3. telefonní číslo, event. e-mailovou adresu
  4. počet kolkových známek nebo při bankovním převodu variabilní symbol v podobě – svého data narození v podobě DD-MM-RRRR
  5. připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

a spolu s listinou zašle na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí, konzulární odbor, oddělení legalizace veřejných listin, Hradčanské nám. č. 5, 118 00 Praha 1. Do obálky vloží příslušný počet kolkových známek. Od 1. 4. 2024 je možno hradit poplatky za ověření v poštovním styku na účet MZV ČR č. 16010-17228001/0710 vedený v CZK (jako variabilní symbol je nutné uvést své datum narozené ve tvaru DD-MM-RRRR).

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Ověření je prováděno zpravidla téhož dne. Oddělení legalizace veřejných listin si vyhrazuje právo omezit počet jednorázově přijímaných dokumentů dle aktuální vytíženosti oddělení (obvykle do 5-ti ověření).

Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

přílohy

Vzor žádosti o ověření listiny 14 kB docx (Dokument) 28.3.2024

Postup při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině

Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále jen „listina“), je ve většině… více ►

Postup při ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České republice

Listiny vydané soudy a úřady v cizině, které platí v místě, kde byly vydány, za listiny veřejné, se považují za veřejné listiny i na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými… více ►

.