Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rakousko: aktuální informace o opatřeních v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19)

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.04.2020 / 09:45.)

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, a to i s ohledem na dynamicky se vyvíjející situaci s epidemií koronaviru, aby si před cestou ověřili u orgánů navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.


Vstup na území a pobyt:

Pro cestující z ČR do Rakouska platí od 14. dubna 2020 následující pravidla:

1. Cestující musí předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší než čtyři dny.

2. Pokud tento atest nepředloží, bude cestujícímu vstup do země odepřen.

3. Osoby, které mají v Rakousku hlavní či vedlejší pobyt, nebo zde běžně pobývají – tyto osoby mohou do země vstoupit i bez tohoto atestu, pokud se bezodkladně odeberou do domácí 14 denní karantény a tuto skutečnost potvrdí vlastnoručním podpisem (doba v karanténě se může zkrátit, pokud v jejím průběhu bude daná osoba otestována na nákazu s negativním výsledkem).

4. Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

NA KOHO SE TATO PRAVIDLA NEVZTAHUJÍ

Výše uvedená pravidla se nevztahují (tj. není potřeba atest, ani osoba automaticky nejde do karantény) na:

- přepravu zboží,

- na cesty v rámci průmyslové a obchodní činnosti (gewerblicher Verkehr) s výjimkou přepravy osob,

- na cesty ze závažných rodinných důvodů (nutno spolehlivě prokázat při hraniční kontrole),

- na repatriační jízdy a osoby, které jedou vyzvednout své příbuzné na letiště Schwechat,

- na pendlery.

Řidiči a obslužný personál nákladních vozidel a pendleři mohou být podrobeni zdravotní kontrole na hranicích (měření tělesné teploty).

VÝJIMKA PŘI CESTÁCH ZA NEZBYTNÝM LÉKAŘSKÝM VÝKONEM

Rakouští občané a osoby se zdravotním pojištěním v Rakousku mohou vstoupit do Rakouska v případě nezbytného lékařského výkonu – nezbytnost lékařského výkonu se prokazuje formulářem, který stvrdí lékař svým podpisem. Zároveň platí, že osoby s pobytem v Rakousku budou moci za nezbytným lékařským výkonem vycestovat do sousedních zemí (tedy i do ČR) a bude jim umožněn návrat do Rakouska bez automaticky povinné karantény – opět je k tomu potřeba lékařem potvrzení.

Doprava:

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: aktuálně (k 23. 4.) je zastavena přeshraniční osobní vlaková a autobusová doprava mezi Rakouskem: Českou Republikou, Slovenskem, Slovinskem, Maďarskem, Itálií, a Švýcarskem.

LETECKÁ: aktuálně (k 23. 4.)  nesmí v Rakousku přistát lety sloužící přepravě osob z Francie, Itálie, Nizozemska, Ruska, Ukrajiny, Španělska, Švýcarska a Velké Británie. 

Občané ČR přilétající do Vídně musí od 20. března 2020 předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší čtyř dní. Pokud jej nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 14 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.

O aktuálním stavu se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.

NÁKLADNÍ silniční doprava ze všech zemí funguje bez omezení, řidiči přijíždějící do Rakouska, od 14. 4. včetně těch, kteří přijíždějí z České Republiky a ze Slovenska, mohou být podrobeni zdravotní kontrole (měření tělesné teploty).  

Vnitrostátní meziměstská a doprava ve větších městech: dopravci většinou v souvislosti s nižším počtem cestujících poskytují přepravu v prázdninovém či nedělním režimu, města Linec a Vídeň za účelem snížení počtu cestujících v MHD zrušila poplatky za parkování aut v ulicích (Kurzparkzonen). 

Informace o rakouské vnitrostátní dopravě naleznete na stránkách dopravců, např. www.oebb.at.

Opatření:

Povinnost nosit roušky či jinou ochranu úst a nosu je v Rakousku  stanovena při nákupech v obchodech, ve veřejné dopravě a u lékaře. Pro pohyb ve volném prostoru se doporučuje nosit roušky, ale není to povinnost.

Odkazy na místní instituce:

Relevantní informace lze nalézt na webové adrese Spolkového ministerstva sociálních věcí,  zdravotnictví a ochrany spotřebitele

 https://www.sozialministerium.at/ - oddíl Koronavirus.

Informace k problematice koronaviru lze rovněž získat na zvláštní infolince Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES):  0800 555 621, s předvolbou z ČR +43 800 555 621.

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.

.