Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Palestinská autonomní území: doporučení k cestám

 

Cestovat na Západní břeh Jordánu MZV ČR doporučuje jen ve zcela nezbytných případech. MZV ČR varuje před cestami do pásma Gazy. Bezpečnostní situace v Jeruzalémě a na Západním břehu je obtížně předvídatelná a nestabilní.
 

Vstup na Palestinská autonomní území a zejména opětovný vstup na území Státu Izrael je kontrolován izraelskými orgány. Při cestě musíte projet/projít izraelským kontrolním stanovištěm a prokázat se cestovním pasem s potvrzením legálního vstupu na území Státu Izrael (vstupní kartičkou).

V Jeruzalémě je třeba dbát zvýšené opatrnosti zejména v jeho historickém středu (Staré město), ve všech částech východního (arabského) Jeruzaléma a na exponovaných místech západního (židovského) Jeruzaléma (rušné ulice, místa shromažďování většího množství lidí, zastávky veřejné dopravy, úřady či náboženské instituce). Je vhodné vyhýbat se demonstracím a větším shromážděním.

Riziko střetů hrozí na spojnicích mezi arabskými a židovskými částmi města, ve Starém městě, na Olivetské hoře a ve východojeruzalémských čtvrtích Íssáwíja, Wádí al-Džúz, Silwán, Šejch Džarráh, Šu’afát a Bejt Chanína. Zvýšené opatrnosti je zapotřebí věnovat na kontrolních stanovištích izraelské policie a armády, během oslav náboženských svátků či po hlavních pátečních muslimských modlitbách. Je nevhodné veřejně projevovat politické či náboženské sympatie jedné či druhé straně. 

MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti při využívání veřejné dopravy. Na zastávkách tramvaje (tzv. Light Rail, procházející jak arabskými, tak židovskými částmi města) a autobusů v minulosti došlo k útokům (výbušné zařízení, najetí vozidlem do čekajících lidí, pobodání).

Na Západním břehu Jordánu lze očekávat nenadálé uzavírky cest a obecně zvýšené kontroly na check-pointech. MZV ČR doporučuje cestovat do oblasti jen ve zcela nezbytných případech, což platí i pro obvyklé turistické cíle (např. Betlém, Ramalláh či Jericho). MZV ČR striktně nedoporučuje cestovat do severní části Západního břehu (zejm. do Náblusu a do Dženínu, taktéž do Tulkaremu a do Tubásu). Bezpečnostním rizikem může být i cesta do Hebronu. Je vhodné sledovat místní média; vždy je nutné předem ověřovat situaci v cíli i po cestě (zejména na kontrolních stanovištích izraelské policie a armády). Žádoucí je využívat místních kontaktů, například obchodních partnerů nebo lokálních cestovních kanceláří. V každém případě je třeba respektovat doporučení či nařízení izraelských a/nebo palestinských bezpečnostních složek.

MZV ČR varuje před cestami do pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková. Možnost poskytnout zde pomoc v nouzi je omezená či přímo nemožná, stejně jako pomoc se vstupem do pásma Gazy a jeho následným opuštěním. Přechod Rafah z pásma Gazy do Egypta může být i bez předchozího varování uzavřen, a to v jednom či obou směrech.

MZV ČR doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD a sledovat aktuální informace a doporučení.

Občané ČR, kteří se na palestinských územích ocitli v nouzi, se mohou obrátit na nouzovou linku Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu na čísle 052-328 6622 (+972 52 328 6622 z mezinárodní volací sítě).

.