česky  english  türkçe 

genişletilmiş arama
metin bildirimi yazdırmak Decrease font size Increase font size

Seyahat Sağlık Sigortası

(This article expired 01.03.2013.)

Her Türk vatandaşı için tıbbi bakım Sağlık ve Sosyal Güvenlik alanındaki uluslararası bir antlaşma kapsamında sağlanmaktadır. Yabancılar belirli bir uluslararası anlaşmanın hükümleri kapsamına girdiğini doğrulamak için yabancı kurum tarafından düzenlenen ve sigorta sağlayan  TR/CZ 111 formu ya da  bu formun teslim edilmesinin ardından bir Çek sağlık sigorta şirketi tarafından  verilen “Tescil Belgesi” veya “Çek Cumhuriyeti’ndeki imza yetkisi olan kurumdan Sigorta Kartı” sunar. Yabancının bu formu değil ancak bir “Tescil Belgesi” veya “Çek Cumhuriyeti’ndeki imza yetkisi olan kurumdan Sigorta Kartı” sunması durumunda, “Çek Cumhuriyeti’ndeki imza yetkisi olan kurumdan Sigorta Kartı” nın geçerlilik süresi uzun dönem oturum izninin geçerli olduğu süreyi belirlemez.

SGK’dan alınan bilgiye göre, TR/CZ 111 belgesini sadece önceden SSK altında sigortalı olan Türk vatandaşları alabilmektedirler. Belirli bir uluslararası antlaşmanın hükümleri kapsamına girdiği doğrulanmayan başvuru sahiplerinin Yabancıların Çek Cumhuriyeti’nde Oturumuna İlişkin Yasa kapsamında uygun bir seyahat sağlık sigortası sunmaları gerekmektedir.

·       TR/CZ 111 tüm kalış süresini kapsamalıdır.

·       TR/CZ 111 sadece Çek Cumhuriyeti’nde geçerlidir.

·       Türk vatandaşları D tipi vize kapsamında diğer Schengen ülkelerine seyahat etmek isterlerse ticari Schengen sağlık sigortası yaptırmalıdırlar.

Uygun Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

·       Seyahat sağlık sigortası ilgili sigorta şirketinin;

-         Sigortanın süresini (sigorta Çek Cumhuriyeti’ndeki tüm kalışı sürecini kapsamalıdır),

-         Sigortanın kapsamını (sigorta poliçesi yabancının Çek Cumhuriyeti’ndeki kalış süresi boyunca gerekli ve acil durumlarda taşınmasına, ölümü halinde ise cenazenin pasaportunun verildiği ya da oturum izninin bulunduğu ülkeye nakline ilişkin masraflar da dahil olmak üzere karşılamak zorunda olduğu masrafları kapsamalıdır) ,

-         Sigorta tutarını (bir sigorta olayı için belirlenen sigorta limiti, verilen maliyet tutarı üzerinden herhangi bir sigorta saklama payı olmaksızın en az 60.000 EURO olmalıdır) beyan ettiği ve onayladığı belgedir.

Sigorta poliçesi kişinin kasıtlı eylemlerinden kaynaklanan yaralanma ve hasarları, kişinin hatalı ya da kısmen hatalı olmasından kaynaklanan yaralanma ve hasarları ile kişinin alkol, uyuşturucu ve psikotrop (beyini etkileyen) maddeler kullanmasından kaynaklanan yaralanma ve hasarları kapsam dışında bırakmamalıdır.

·        Sigortanın yurtdışında düzenlenmiş olması halinde yabancı her zaman seyahat sağlık sigortası belgesiyle birlikte sigorta poliçesinin ve genel şart ve koşulların resmi bir Çekçe tercümesini sunmalıdır. Bu, seyahat sağlık sigortasının yapıldığını, yukarıda bahsedilen tüm koşulları kapsadığını, 60.000 EURO’luk limiti olduğunu, sigortanın saklama payı olmaksızın yapıldığını ve istenmesi durumunda Çek Cumhuriyeti’nde kalınması talep edilen tüm süreyi kapsayan bir sigorta poliçe priminin ödemesinin yapıldığına dair bir belge olduğunu kanıtlamaktadır.

·       İçişleri Bakanlığı tarafından istenmesi halinde yabancı, sigorta primini ödemiş olduğuna dair bir belge sunmak zorundadır.