česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Nová nouzová linka MZV

Ode dne 17.6.2024 je zahájen provoz jednotné nouzové linky, tel. číslo je: +420 222 420 222 více ►

Evropský systém pro cestovní povolení a informace (ETIAS)

Cílem zavedení Evropského systému pro cestovní povolení a informace je posílit vnitřní bezpečnost, předcházet nedovolenému přistěhovalectví, chránit veřejné zdraví a omezit zdržení na hranicích prostřednictvím identifikace osob, které mohou v… více ►

UPOZORNĚNÍ PŘED CESTOU DO ISTANBULU

Varujeme občany ČR před možnými teroristickými útoky na turisty v Istanbulu více ►

Ekonomická migrace - programy a kvóty

Na podporu zaměstnávání zahraničních pracovníků realizuje ČR programy cílené ekonomické migrace. Gestorem všech programů cílené ekonomické migrace je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na jehož webových stránkách lze nalézt bližší informace o… více ►

Vzdání se dočasné ochrany na území ČR - jak postupovat v zahraničí

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Adaptačně-integrační kurzy

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Pomoc v nouzi

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen "ZÚ"). více ►

Vydávání nových cestovních pasů

Od 1.9. 2006 Česká republika vydává cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (biometrické pasy). Od 25. 4. 2008 se biometrické pasy vydávají i občanům mladším 5 let. Od 1. 7. 2011 již nelze zapsat dítě do… více ►

Konzulární služba

Náš úsek zajišťuje služby a asistenci pro klienty v nejrůznějších sférách konzulárních agend. Konzulární servis poskytujeme zejména v následujících oblastech: více ►

Matriční agenda - narození dítěte v Turecku

Legalizace dokumentů

Generální konzulát ČR v Istanbulu je oprávněn provádět ověřování kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní. více ►

Obchodování s lidmi - upozornění

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. více ►

Apostille

Co je to Apostila a jak jí získat? Apostila je tzv. konečná ověřovací doložka, která Vám umožní použít listinu vydanou v zahraničí v ČR. více ►

Seznam překladatelů a tlumočníků

Informace a kontakty na překladatele a tlumočníky žijící v ČR. více ►