tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Thông báo quan trọng!

Công nhận giấy thông hành Việt Nam 

Thông báo quan trọng!!!

Dựa trên quyết định của các quốc gia thành viên Liên minh Châu  Âu, Cộng hòa Séc công nhận các phiên bản giấy thông hành nêu sau đây của Việt Nam (hộ chiếu xanh tím than): 1) hộ chiếu mới được cấp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, 2) hộ chiếu được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 với điều kiện phải bổ sung thông tin nơi sinh ở trang 4 - 5 (thông tin bổ sung do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội, Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh hoặc bất kỳ cơ quan đại diện ngoại giao nào của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện), 3) hộ chiếu đã được cấp trước đây (hộ chiếu màu xanh lá đậm được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2022) còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn.