english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní doklady ČR

Na našem velvyslanectví lze požádat o vydání cestovního pasu a cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu). Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nelze podat žádost o vydání občanského ani řidičského průkazu.

Občané ČR mohou k cestám do států Evropské unie jako standardní cestovní doklad použít platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Každá osoba, včetně nezletilých dětí, musí mít svůj vlastní cestovní doklad.

Na našem velvyslanectví lze požádat o vydání

  • cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji;
  • cestovního průkazu (náhradní cestovní doklad, který se vydává při ztrátě nebo odcizení řádného cestovního dokladu).

Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nelze podat žádost o vydání občanského ani řidičského průkazu. Žádost o vydání občanského nebo řidičského průkazu lze podat pouze na příslušném úřadě v České republice. Zastupitelské úřady bohužel nemají v těchto řízeních působnost danou zákonem.

Podrobné informace k vydávání cestovních pasů a občanských průkazů naleznete na portálu Ministerstva vnitra České republiky v sekci Rady a služby - Osobní doklady. Informace k výměně občanského průkazu po návratu ze zahraničí zde a informace k řidičským průkazům zde.

V případě ztráty dokladů lze prostřednictvím našeho úřadu podat oznámení o ztrátě cestovního pasu, cestovního průkazu nebo občanského průkazu. Ztrátu jiného dokladu (např. řidičského průkazu) je nutno oznámit přímo úřadu v ČR, který jej vydal.

Doporučujeme ztrátu výše uvedených dokladů nejdříve osobně oznámit na jakékoliv policejní stanici. Je to vhodná právní ochrana českého občana pro případ, že by předtím, než bude doklad v ČR vydávajícím úřadem zneplatněn, byl daný doklad v Nizozemsku zneužit jinou osobou.