česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PROPEA 2020 - Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR představujeme nový nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA). Ten umožní českým firmám aktivním na zahraničních trzích operativně reagovat na mimořádnou situaci a využít služeb, které jim ve vybraných teritoriích poskytnou zkušení místní experti s podporou zastupitelských úřadů ČR. Program schválila Vláda ČR dne 18. března 2020 jako součást Nouzového balíčku MZV.

Díky novému programu PROPEA (projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí) budou firmy moci využít služeb místních expertů, kteří jim pomohou zajistit kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemie COVID-19. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě. Program PROPEA bude financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Pilotně začne fungovat tato podpora v 10 zemích světa: Maroko, Japonsko, Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Mexiko (kontakty níže).

Cílem programu PROPEA je:

•poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby

•snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy

•do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter

•posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem. Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

•zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici

•zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy

•uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)

•zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek

•zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku

•vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí

•zajištění propagačních, marketingových a PR služeb

•podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
využití technického zázemí

•zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA.)


Detaily o projektech PROPEA v jednotlivých zemích českým firmám poskytnou ekonomičtí diplomaté na zastupitelských úřadech v místě. V tabulce níže naleznete jejich jména a kontaktní email.

Země

Jméno

Kontakt

ZÚ Rabat

Maroko

Jan Hladík

jan_hladik@mzv.cz

ZÚ Tokio

Japonsko

Stanislav Beneš

stanislav_benes@mzv.cz

ZÚ Ulánbátar

Mongolsko

Iva Šustáková

iva_sustakova@mzv.cz

ZÚ Dillí

Indie

Milan Dostál

milan_dostal@mzv.cz

ZÚ Hanoj

Vietnam

David Jarkulisch

david_jarkulisch@mzv.cz

ZÚ Sarajevo

Bosna a Hercegovina

Ondřej Picka

ondrej_picka@mzv.cz

ZÚ Lima

Peru

Radka Sibille

radka_sibille@mzv.cz

GK Šanghaj

Čína

Lukáš Svatek

lukas_svatek@mzv.cz

ZÚ Londýn

Spojené království

Michaela Chrtová

michaela_chrtova@mzv.cz

ZÚ Mexiko

Mexiko

Zuzana Stiborová

zuzana_stiborova@mzv.cz