česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Regionálně-sektorové analýzy zahraničních trhů

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí přináší českým proexportně zaměřeným firmám a podnikatelům na jednom místě přehled regionálně-sektorových analýz zahraničních trhů, které jim mohou pomoci hledat příležitosti a identifikovat poptávku na zahraničních trzích. Stejný cíl každoročně sleduje také vydávaná publikace Mapa globálních oborových příležitostí, přičemž regionálně-sektorové studie analyzují dílčí segmenty zahraničních trhů podrobněji a více do hloubky.

Regionálně-sektorové evaluační analýzy představují progresivní přístup k identifikaci komparativních výhod a prosazování ekonomických zájmů státu a jeho podnikatelů ve světě. Analýzy tohoto typu jsou účinným nástrojem pro podporu exportérů, který využívá řada nejvyspělejších ekonomik světa.

Analýzy vznikají s podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci projektu „Zvyšování konkurenční výhody vnějších ekonomických vztahů ČR: využití kombinace regionálně-sektorového přístupu“ a jsou výsledkem spolupráce Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí a týmu z Katedry politologie a mezinárodních vztahů ze Západočeské univerzity v Plzni vedeného Šárkou Waisovou.

Obsahem regionálně-sektorových evaluačních analýz jsou podrobné informace o vybrané zemi či skupině zemí a vybraném sektoru určené pro české exportéry. Analýzy seznamují české podnikatele s politickým, socio-ekonomickým, demografickým, makroekonomickým a investičním prostředím cílové země se zaměřením na vybraný sektor (například vodohospodářství, zdravotnické prostředky, smart cities nebo výroba energie z obnovitelných zdrojů). Zabývají se bariérami vstupu na trh s přihlédnutím ke specifickým podmínkám českých firem a investičními příležitostmi v konkrétním sektoru včetně aktuálně vypisovaných tendrů.

Obsahem analýz je také přehled současných trendů na trhu v příslušném odvětví a výčet hlavních konkurentů pro české firmy. Publikace seznamují exportéry i s kulturou obchodního jednání a hlavními zásadami, které z této kultury pramení, což může být zejména v kulturně vzdálenějších teritoriích velmi přínosné. Firmy v publikacích najdou také informace o hlavních obchodních událostech v místě, na kterých by vážní zájemci o vstup na trh neměli chybět.

Regionálně-sektorové analýzy představují velmi užitečný nástroj ekonomické diplomacie, který má potenciál přispívat k lepší informovanosti českých firem, které usilují o prosazení se na často náročných zahraničních trzích. 

Více se o analýzách a jejich využití v praxi můžete dočíst v článku na webu export.cz zde.

Níže uvádíme přehled zpracovaných analýz rozčleněných dle sektorového zaměření. Všechny kompletní analýzy jsou ke stažení ve formátu pdf zdarma. Další analýzy vzniknou v průběhu roku 2022 a budou na tuto stránku průběžně doplňovány.

 

Environmentální technologie 

 

Níže uvedené zprávy analyzují stav, perspektivy a obchodní příležitost na trhu s environmentálními technologiemi ve vybraných zemích.

 • Vietnam a Malajsie, 2019 

Trh s environmentálními technologiemi Vietnam a Malajsie (PDF, 922 KB)

Kultura obchodního jednání Vietnam (PDF, 443 KB)

Kultura obchodního jednání Malajsie (PDF, 411 KB)

 

 • Indonésie, 2020

Trh s environmentálními technologiemi s důrazem na vodní hospodářství Indonésie (PDF, 6 MB)

 • Filipíny, 2020

Trh s environmentálními technologiemi s důrazem na vodní hospodářství Filipíny (PDF, 4 MB)

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

Cílem zpráv je analyzovat stav, perspektivy a obchodní příležitost na trhu se zdravotnickými technologiemi a potřebami a na farmaceutickém trhu ve vybraných zemích.

 • Saudská Arábie a Omán, 2019 (+ kultura obchodního jednání)

Trh se zdravotnickými technologiemi a potřebami Saudská Arábie a Omán (PDF, 2 MB)

Kultura obchodního jednání Saúdská Arábie (PDF, 314 KB)

Kultura obchodního jednání Omán (PDF, 281 KB)

 • Mexiko a Peru, 2020

Trh se zdravotnickými technologiemi a potřebami Mexiko a Peru (PDF, 4 MB)

 • Kazachstán, 2021

Trh se zdravotnickými technologiemi a potřebami Kazachstán (PDF, 2 MB)

 • Vietnam, 2021

Trh se zdravotnickými technologiemi a potřebami Vietnam (PDF, 2 MB)

 • Maroko, 2021

Trh se zdravotnickými technologiemi a potřebami Maroko (PDF, 3 MB)

 

Energetika

 

Zprávy analyzují stav, perspektivy a  obchodní příležitosti na energetickém trhu ve vybraných zemích.

 • Turecko a Ázerbájdžán, 2021

Energetický trh Turecko a Ázerbájdžán (PDF, 3 MB)

 

Automobilový a železniční sektor/ dopravní infrastruktura

 

Zprávy analyzují stav, perspektivy a  obchodní příležitosti na železničním a silničním trhu ve vybraných zemích včetně železniční infrastruktury, příměstské kolejové dopravy a silniční dopravy.

 • Indie, 2021

Železniční trh Indie (PDF, 6 MB)

 • USA, 2021

Čistá mobilita - silniční i nesilniční doprava (PDF, 4 MB)

 • Maroko a Egypt 2022

Chytrá města a inteligentní doprava Maroko a Egypt (PDF, 2 MB)

 • Itálie 2022

Rozvoj kolejové dopravy Itálie (PDF, 3 MB)

 

Výzkum, vývoj a inovace 

 

Zprávy analyzují stav výzkumu, vývoje a inovací v oblastech herního průmyslu, umělé inteligence, virtuální reality.

 • Japonsko, 2021

Trh s vyspělými technologiemi (PDF, 2 MB)

 

ICT, elektronika, kyberbezpečnost

 

Zprávy analyzují stav, perspektivy a  obchodní příležitosti v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti.

 • Skandinávie, 2022

Kybernetická bezpečnost a trh s cloudovými službami (PDF, 588 KB)

 

Voda a životní prostředí

 

Zprávy analyzují stav, perspektivy a obchodní příležitosti v oblasti ochrany, využití a rozvoji vodních zdrojů a ochrany životního prostředí.

 • Ghana, Nigérie, 2022

Čištění a úprava pitné vody Nigérie a Ghana (PDF, 4 MB)

 • Arménie, Ázerbajdžán, 2023

Vodohospodářská infrastruktura a služby, Arménie a Ázerbajdžán (PDF, 2 MB)

 

Průmyslové technologie, průmysl 4.0

 

Zprávy analyzují stav, perspektivy a obchodní příležitosti v oblasti automatizace, optiky, robotizace, strojírenství, zpracovatelského a kovozpracovatelského průmyslu, elektrotechniky, strojírenských technologií, nanotechnologií.

 • JV Asie: Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam 2022

​Trh s kolejnicovou ocelí země JV Asie​ (PDF, 2 MB)

 

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zprávy analyzují stav, perspektivy a obchodní příležitosti v oblasti zemědělské techniky, zavlažování, potravinářské výroby a lesnictví.

 • Ghana, Nigérie, 2023

Trh se zemědělskou a lesnickou technikou Keňa, Nigérie (PDF, 2 MB)