česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společnost Papírny Brno a.s. vyhrála v Kodani několik mezinárodních tendrů OSN

Ve velké mezinárodní konkurenci více než 20 zahraničních firem uspěla česká společnost Papírny Brno a.s., která získala několik zakázek v rámci rozvojových projektů nákupních organizací OSN v Kodani. Tato společnost tak dává příklad dalším českým firmám či podnikatelům, kteří zvažují lukrativní zakázky vypisované v rámci systému OSN.

UN City v Kodani

UN City v Kodani

Za mimořádný úspěch české firmy v zahraničí je možno označit kontrakty, které získala v těchto týdnech společnost Papírny Brno a.s. u nákupních organizací OSN v Kodani. (Vzhledem ke smluvním podmínkám nelze k uzavřeným kontraktům poskytnout bližší informace.)

Zakázky OSN, stejně jako EU, patří vedle standardních bilaterálních obchodních případů mezi významné možnosti obchodní expanze českých firem do zahraničí. Roční objem vypisovaných projektů činí v posledních letech více než 16 miliard USD, tj. cca 410 miliard českých korun, a tento objem zaznamenává stále rostoucí trend. České firmy však možnosti zúčastnit se výběrových řízení OSN využívají stále jen minimálně. Z veřejných statistik vyplývá, že české firmy nedokážou získat ani desetinu procenta z celkového objemu, což zdaleka neodpovídá potenciálu, který naše společnosti mají.

O to více je cenné vítězství, kterého dosáhla česká společnost Papírny Brno a.s. i v těžké konkurenci vysokého počtu dalších zahraničních firem. Obchodní ředitel společnosti Tomáš Hudec shrnuje své zkušenosti následovně: „Všechny organizace OSN publikují vyhlášené tendry na společné webové stránce elektronického tržiště www.ungm.org. Nejdříve je nutné se registrovat jako dodavatel a poté zvolit jednu ze tří úrovní spolehlivosti. Čím vyšší úroveň, tím více informací o firmě je vyžadováno. Na konci si dodavatel vybere, o které konkrétní oblasti spolupráce má zájem. Po ukončení registrace se požadavek na spolupráci automaticky rozešle jednotlivým institucím OSN a tyto dodavatele postupně potvrzují ve svých systémech, což lze sledovat online. Po potvrzení může dodavatel čekat na oslovení v oblastech, ve kterých se zaregistroval (obdrží e-mail s popisem tendru a žádostí o nabídku) nebo může sám aktivně filtrovat a procházet tendry. Je tedy možné se hlásit i do tendrů, do kterých nebyl z OSN přímo osloven. Nejnáročnější částí dodávky je samotná příprava nabídky do tendru, která trvá několik týdnů, nejčastěji dva až tři. Je nutné specifikovat výrobek, jeho složení, balení, ložení na paletě a v kontejneru, dopravu na požadované místo, cenu, termín dodání, atd. Všechny tendry vyžadují nesmírnou pečlivost a přesné dodržení i těch nejdrobnějších parametrů. Následuje veřejné otevírání obálek, kde nám naše velvyslanectví v Kodani velmi pomáhá fyzickou účastí na tomto vyhlášení. V tendrech má nejvyšší váhu zpravidla provedení výrobku, následuje cena a poté délka dodání. V případě vítězství získá dodavatel nejčastěji dvouletý kontrakt s jednoletou opcí.“

Z jednání, které vedlo Velvyslanectví České republiky v Kodani s čelními představiteli OSN, vyplývá, že je vysoký zájem ze strany organizace rozšířit portfolio svých dodavatelů. Tím vznikají nové obchodní příležitosti i pro české společnosti. Na podporu většího zájmu o tendry OSN proto zvažuje velvyslanectví v Kodani zorganizovat v České republice v roce 2018 odborný seminář, na kterém by vystoupili nejen specialisté nákupních organizací OSN, ale též české firmy, které jsou v této oblasti již úspěšné.

Zpracoval: Miroslav Čančík, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Kodani