česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

W Krakowie w dniach 11-12 maja 2015 odbyło się wspólne posiedzenie polskiej i czeskiej Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego/Czesko-Polskiego.

Wspólne posiedzenia Rad Programowych Forum odbywają się raz do roku, na przemian w Polsce i RCz.
 

W Krakowie, w dniach 11-12 maja 2015 r., w Międzynarodowym Centrum Kultury odbyło się doroczne wspólne spotkanie Rad  Programowych Forum Polsko-Czeskiego/Czesko-Polskiego. Głównym tematem było podsumowanie skuteczności oddziaływania Forum na rozwój stosunków polsko-czeskich oraz inicjowania tematów w ramach konkursów ogłaszanych przez obydwu Ministrów Spraw Zagranicznych oraz  ich wpływu  na realizację zadań statutowych Forum. Minister H. Mościcka-Dendys podkreśliła, iż nadal największym wyzwaniem pozostają negatywne stereotypy i niewystarczające zainteresowanie po obu stronach granicy. Konsekwentne prezentowanie bogactwa naszych kultur, ale też szczery dialog o łączącej i czasami dzielącej nas historii, wyzwaniach politycznych, które powinny  wskazywać nowe kierunki współpracy, inspirując szerszą debatę publiczną na temat  relacji polsko-czeskich oraz jej znaczenia dla stosunków w regionie. Nadal istnieje potrzeba poprawy wizerunku Polski w czeskich mediach.

Ministrowie zgodzili się, iż fundamentem naszej bliskiej współpracy musi być rzeczywiste zbliżenie społeczeństw. Forum Polsko-Czeskie/Czesko-Polskie jest platformą skutecznego poszukiwania atrakcyjnych i efektywnych sposobów działania. To jedyna tego typu instytucja w polskiej polityce zagranicznej (Forum Polsko-Niemieckie i Forum Polsko-Słowackie mają inny charakter i inne narzędzia). Forum poprzez granty ufundowane przez  Ministrów Spraw Zagranicznych, umożliwia  realizację oddolnych inicjatyw obywatelskich oraz poszerzenie zakresu oddziaływania poprzez finasowanie polsko-czeskich projektów zarówno w zakresie polityki zagranicznej, jak i kultury czy historii. Uzgodniono potrzebę lepszej koordynacji działań obydwu Rad na rzecz  większej spójności.

W drugim dniu spotkania, 12 maja,  uczestnicy wzięli udział w Konferencji naukowej na temat stosunku Polaków i Czechów do Rosji, w przeszłości i współcześnie. Konferencja Polska i czeska myśl polityczna wobec Rosji, została zorganizowana przez DPE wraz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDP), w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Podczas trzech paneli dyskusyjnych o podłożu historyczno-politologicznym (XIX i XX wiek) zaprezentowano kluczowe zagadnienia związane z Rosją w polskiej i czeskiej myśli politycznej. Minister Petr Drulák  w swoim wystąpieniu inauguracyjnym przedstawił rolę Rosji oraz implikacje panslawizmu i odmiennego postrzegania roli Rosji przez Polaków i Czechów w kontekście współpracy polsko-czeskiej. Duża część dyskusji  dotyczyła potencjału współpracy polsko-czeskiej w przyszłości.

Konferencja zgromadziła ok. 60 osób (członkowie polskiej i czeskiej Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego, pracownicy CPRDiP, zaproszeni politolodzy, historycy, slawiści, analitycy, publicyści i studenci bohemistyki na UJ).