česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: AMO
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) analyzovala v rámci projektu české a polské pohledy na politickou spolupráci ve střední a východní Evropě

Projekt „Český a polský přístup vůči střední a východní Evropě“ se věnoval spolupráci v regionu s důrazem na české a polské hledisko s ohledem na politické a ekonomické vazby, otázku infrastrukturního propojení zemí střední a východní Evropy, zajištění energetické nezávislosti na nestabilních trzích, zejména s ohledem na ruskou agresi na Ukrajinu, a na zapojení či vývoj regionálních formátů jako je např. Iniciativa Trojmoří.

Projekt vedený Asociací pro mezinárodní otázky měl za cíl prohloubit českou diskuzi o regionu střední a východní Evropy, obohatit ji o impulsy z Polska, kde je vnímání tohoto regionu více rozvinuté v odborné sféře a formulovat návrh na českou strategii vůči regionu střední a východní Evropy zejména s ohledem na česko-polské vztahy. K dosažení tohoto cíle a realizaci projektu přispělo i navázání partnerství s Collegium Interethnicum, organizací, která se dlouhodobě zabývá výzkumem střední Evropy.

Jako hlavní výstup projektu, Asociace pro mezinárodní otázky zorganizovala 17. října 2022 dvoupanelový seminář pod názvem „Czech and Polish views on political cooperation and connectivity in Central and Eastern Europe” za účasti expertů z Polska. První panel byl věnován českým a polským pohledům na politickou spolupráci v oblasti střední a východní Evropy. V rámci panelu vystoupili výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál, ředitel Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí České republiky Ivan Jestřáb, profesor na Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě Piotr Bajda a Senior Fellow v Centru pro východní studia Andrzej Sadecki.

Projekt také kladl důraz na téma konektivity, která zahrnuje budování kvalitní a bezpečné infrastrukturní sítě v rámci regionu střední a východní Evropy. Právě tento typ konektivity, zejména s ohledem na situaci v regionu, která nastala po ruské invazi na Ukrajinu, byl hlavním tématem druhého panelu s názvem „Connectivity in Central and Eastern Europe after 24th February 2022: Czech and Polish Perspective”. Na debatě jako řečníci vystoupili výzkumnice na Institutu nové Evropy Julita Wilczek, vedoucí středoevropského odboru v Centru pro východní studia Konrad Poplawski a místopředseda Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky Jan Sechter.

Dalším výstupem toho projektu je paper pod názvem „An appeal for the establishment of a Czech policy towards the region of Central and Eastern Europe“, který vypracoval Výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál. Publikace je určená zahraničněpolitické komunitě především v České republice, ale i v dalších státech regionu a je k dispozici na webové stránce Asociace pro mezinárodní otázky.

V rámci projektu bylo též publikováno 8 odborných článků ve dvou číslech časopisu Demokratický střed, jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Články jsou zaměřeny na střední a východní Evropu a jsou dostupné na webu Demokratického středu a na webu Asociace pro mezinárodní otázky. Autory článků byli, jak čeští, tak polští experti.

AMO1

AMO1

AMO2

AMO2

 

AMO3

AMO3