english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Smlouva o volném obchodu EU – Nový Zéland vstoupí v platnost od 1. května 2024

Nový Zéland dne 25. března 2024 notifikoval EU, že ukončil ratifikační proces v souvislosti se Smlouvou o volném obchodě mezi EU a Novým Zélandem (FTA EU-NZ). Smlouva vstoupí v platnost od 1. května 2024. Ratifikační proces byl ukončen v novozélandském Parlamentu vydáním „ královského souhlasu“ (Royal Assent). Jednání o smlouvě probíhala čtyři roky ve 12ti kolech a byla ukončena 30.6.2022. Jednalo se o nejrychleji probíhající proces negociací o FTA na straně EU. K podpisu smlouvy došlo 9. 7. 2023 v Bruselu. Ratifikační proces dokumentu byl  ukončen v Evropském parlamentu již v listopadu 2023.

Pro EU exportéry se novozélandský trh otevře pro bezcelní dovozy dnem vstupu smlouvy v platnost 1. května 2024. Ročně evropské firmy uspoří na clech 140 mil. EUR. Dosud platná cla, dosahující až 10 %, budou odstraněna u průmyslových i zemědělských výrobků včetně motorových vozidel, strojů, farmaceutických výrobků, vína nebo čokolády. Naopak pro NZ firmy dojde po vstupu smlouvy v platnost k odstranění cel u 91 % obchodu se zbožím a do sedmi let se podíl zvýší na 97 %.  Bude se to týkat ryb a mořských produktů, vína, medu, kiwi, jablek, cibule apod. Jen na vývozu kiwi a cibule do EU vývozci z NZ ušetří ročně 46 mil. NZD (645 mil. CZK), za celkový export do EU to bude 100 mil. NZD (1,4 mld. CZK). Dovoz masných a mléčných výrobků do EU, tolik citlivý pro evropské farmáře, bude podléhat kvótám. Očekává se, že bilaterální obchod se zvýší během příští dekády o 30 %. 

Pro obě strany se jedná o smlouvu o volném obchodu „nové generace“, která zahrnuje kapitolu o udržitelném potravinovém systému nebo gendrové rovnosti. Pro EU se ve smlouvě poprvé objevil závazek týkající se škodlivých dotací na rybolov nebo otázka udržitelného rozvoje. Kapitola týkající se služeb usnadní EU firmám jednodušeji poskytovat své služby v NZ a naopak. FTA stanoví nediskriminační přístup k investorům z obou stran, což by z evropské strany mohlo podnítit nárůst investic z EU do NZ o 80 %. Stejně tak bude zajištěn stejný přístup EU firem k veřejným zakázkám za stejných podmínek, jako mají domácí novozélandské společnosti. Smlouva řeší i digitální obchod, progresivnější vymáhání práva na duševní vlastnictví i ochranu evropských geografických označení (GI) v NZ. A stejně tak budou chráněna novozélandská GI na víno v EU.  Součástí smlouvy je podpora malých a středních firem a podpora ekonomických aktivit původního novozélandského obyvatelstva.

V posledních dvou letech se český export do NZ pohyboval ročně okolo 3,4 mld. CZK, zatímco dovoz dosahoval úrovně 0,8 mld. CZK.  Pro české exportéry bude znamenat vstup FTA EU-NZ v platnost usnadnění vývozů do NZ u tradičních položek, jako jsou osobní vozy, stavební stroje, pneumatiky, stroje a zařízení pro zpracování dat, zemědělské stoje, trubky z plastu, výrobky z oceli a železa nebo hračky. Perspektivu lze vidět i v exportu energetických zařízení a systémů, zdravotních prostředků, ICT, robotiky a prostředků Průmyslu 4.0 nebo v oblasti kosmického průmyslu, kdy má NZ vhodné podmínky k vysílání objektů na oběžnou dráhu.

České firmy, které mají zájem o vstup na novozélandský trh a účast v projektech ekonomické diplomacie, které připravuje Velvyslanectví ČR v Canbeře, mohou kontaktovat ekonomického diplomata na adrese: milan.vagner@mzv.gov.cz.

Milan Vágner, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Canbeře