english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: @Krajánek ve světe
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do online výuky pro školní rok 2021/22

Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí.

Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.
 

V letošním školním roce (2020-21) Krajánek realizoval první rok distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Na tvorbě pilotního projektu spolupracovali s Magistrátem hlavního města Prahy a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Výuku po odborné stránce konzultuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Předběžné přihlášky pro příští školní rok se přijímají do 20.6. Od poloviny června také budou probíhat online setkání – “zápisy” s rodiči a dětmi.

Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích naleznete na https://www.krajanekvesvete.cz/vyuka/zapis-na-rok-2021-22/