česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úhrada pokuty udělené v Rumunsku

Pokud je českému občanu udělena na území Rumunska pokuta ze strany dopravní policie, pak je možno tuto pokutu uhradit pouze v poloviční výši, pokud se zaplatí v termínu  do 15 dnů od jejího udělení. Níže v článku naleznete detailní informace ke způsobu úhrady pokuty.

Pokutu je nutno uhradit na níže uvedený bankovní účet a při platbě je nutné uvést jméno a příjmení osoby platící pokutu a číslo protokolu, kterým byla uložena pokuta.

Po zaplacení je nutné  zaslat  doklad o platbě  příslušnému policejnímu oddělení.

Je zapotřebí přihlížet ke kurzu stanoveném BCR (Rumunská centrální banka) v den, kdy je prováděna platba. Všechny poplatky s platbou spojené jdou na náklady plátce.

Všechny doklady prokazující provedení platby doporučujeme pečlivě uschovat pro případné dotazy nebo jiné řízení prováděné rumunskými orgány.

 

BENEFICIAR:
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI
STRADA DIMITRI GEROTA NR. 13 SECTOR 2 BUCURESTI
 
CONT: BCR
IBAN:  RO73RNCB0090000695510029
BIC:  RNCBROBU

 
DETALII: PLATA AMENDA DE CIRCULATIE
PROCES VERBAL SERIA .... Nr. ....... din data ..........
Judetul ......  localitate .........drum .........km........
 
Překlad textu
PŘÍJEMCE: GENERÁLNÍ REGIONÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VEŘEJNÝCH FINANCÍ BUKUREŠŤ
UL. DIMITRI GEROTA Č. 13, 2. MĚSTSKÝ OBVOD, BUKUREŠŤ
ÚČET: BCR (RUMUNSKÁ KOMERČNÍ BANKA)
IBAN: RO73RNCB0090000695510029
BIC: RNCBROBU
DETAILY : PLATBA DOPRAVNÍ POKUTY
POLICEJNÍ PROTOKOL SERIE … Č. …ZE DNE…..
ŽUPA…OBEC…SILNICE...KM….