česky  english 

rozšířené vyhledávání

Překlady listin

Belgické veřejné listiny je českým úřadům potřeba předkládat s překladem do českého jazyka a naopak.

1/ U nejčastěji používaných typů veřejných listin lze využít vícejazyčných standardních formulářů. Formuláře nevydává úřad automaticky, nýbrž pouze na žádost oprávněné osoby. Formulář k veřejné listině připojuje ten orgán, který listinu vystavil, a musí jej opatřit datem vydání, podpisem, razítkem či pečetí. Vícejazyčný standardní formulář připojovaný k matričním a jiným dokladům nemůže být vydán samostatně, bude vždy doprovázet veřejnou listinu a měl by k ní být pevně připojen.

2/ Ověřený překlad vyhotovený osobou oprávněnou k vyhotovování takových překladů podle práva některého členského státu se přijímá ve všech členských státech.  Seznam soudních překladatelů akreditovaných v Belgii 

3/ Konzulární oddělení neprovádí překlady listin. Nicméně vlastní překlad běžných matričních dokumentů z francouzského jazyka je možné naším prostřednictvím úředně ověřit. V takovém případě je potřeba předem e-mailem poslat scan originálu a jeho překlad ke kontrole. Po obdržení odpovědi se budete moci dostavit v úředních hodinách k ověření.

Poplatky se vybírají pouze bezhotovostně:

Ověření překladu: 300 czk za každou stránku

Vstup v účinnost Nařízení o volném pohybu veřejných listin v EU

thumb

Dnem 16. února 2019 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►

Seznam soudních překladatelů akreditovaných v Belgii

Na území ČR lze předkládat listiny dle Nařízení o volném pohybu veřejných listin v EU, které jsou přeloženy do českého jazyka osobou zapsanou v příslušném seznamu jiného členského jako tlumočník pro český jazyk. Níže naleznete výběr soudních… více ►