česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis úmrtí v cizině – žádost o český úmrtní list

Pokud občan ČR zemřel v cizině, je k vyřízení rodinných i majetkoprávních záležitostí v ČR zapotřebí provést příslušný zápis do zvláštní matriky v Brně a obstarat český úmrtní list.

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:

  • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) nebo
  • zástupci zplnomocnění členy rodiny nebo
  • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené dále


Náležitosti žádosti o vydání:

  1. zápis o úmrtí Žádost o zápis úmrtí (DOCX, 37 KB)
  2. cizozemský úmrtní list v úplném znění "acte de décès - copie intégrale" (nyní je vydáván formou e-výpisu z elektronické evidence BAEC s QR kódem a linkem, na kterém lze doklad ověřit) opatřený překladem!
  3. doklad o státním občanství ČR zesnulého (pas, občanský průkaz, osvědčení o občanství)
  4. rodný list zesnulého
  5. oddací list, pokud byl zesnulý ženatý
  6. event. průkaz zdravotní pojišťovny a doklad o pohřbu nebo zpopelnění.


Upozornění

Cizozemský úmrtní list potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně a žadatelům se nevrací.

Vyřízení žádosti o vydání českého úmrtního listu trvá obvykle 2 až 3 měsíce.


REPATRIACE post-mortem

Ohledně přepravy zesnulých občanů ČR ze zahraničí  se mohou pozůstalí obrátit na pohřební ústav v ČR dle vlastního uvážení. Kompletní služby spojené s repatriací ze zahraničí do kteréhokoli místa v České republice zajišťuje například:

Pohřební ústav hlavního města Prahy

Pohřební ústav Memories