česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR

(Archivní článek, platnost skončena 30.09.2020.)

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. Belgie označuje Prahu a další regiony ČR za "červenou zónu". Belgie je na českém semaforu zelená.

1. VYCESTOVÁNÍ Z/DO ČESKÉ REPUBLIKY:

Podrobné aktuální informace o podmínkách vycestování z/do ČR naleznete na webu mzv.cz nebo mvcr.cz

Připomínáme také možnost odběru novinek MZV

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K CESTÁM DO/Z BELGIE


2. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE A TRANZIT

Belgie umožňuje obousměrné cestování bez udání důvodu z/do EU Schengen (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Velká Británie) od 15. června 2020, kdy lze přicestovat i za účelem turistiky. Kdokoli s belgickou státní příslušností, ať už s nebo bez hlavního bydliště v Belgii, osoby s oprávněným pobytem v Belgii, jakož i jejich legální rodina, se mohou do Belgie vždy vrátit. Podmínky k cestování vychází z tzv. semaforu, který je určen zejména pro cesty "odkladné" tzn. cesty za zábavou, turistikou apod. viz. https://diplomatie.belgium.be/en.  Do červených zón platí pro belgické občany při odkladných cestách formální zákaz cestování. Na cesty občanů ČR do Belgie lze pohlížet jako na návrat do Belgie, čili podle tabulky "návratové".

Belgičtí experti rozhodli zařadit Prahu k 11. září (od 16:00) do červené kategorie belgického semaforu. K 16. září (od 16:00) budou za červené zóny z belgického pohledu považovány rovněž:

1. Střední Čechy (= Středočeský kraj)
2. Jihozápad (= Jihočeský a Plzeňský kraj)
3. Severovýchod (= Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj)
4. Jihovýchod (= Vysočina a Jihočeský kraj)

zbytek ČR zůstává v tuto chvíli oranžový. (Popis regionů ve formuláři vychází z mapy NUTS)
Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu a kritéria pro definování jednotlivých zón je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích: https://diplomatie.belgium.be/fr

Při cestách z červených zón je žádoucí doložit bezodkladnost cesty, např. z důvodu naléhavých osobních či obchodních cest (např. belgická pobytová karta, matriční dokumenty prokazující rodinnou vazbu, potvrzení zaměstnavatele o služební cestě, předchozí rezervace ubytování, itinerář cesty...: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq ) Musí být dodržována místní bezpečnostní opatření.

Při návratu z červené zóny jsou 14-ti denní karanténa a test provedený po příjezdu povinné. Pro oranžovou jsou karanténa a test doporučené.

Tzv. „nezbytné“ cesty (viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/Protocol), mají jinou úpravu než cesty tzv. „zbytné“, např. turistika (viz výše). Tyto se týkají specifických kategorií jako např.: zdravotníci; vědci ve zdravotnické oblasti; pečovatelé o starší osoby; přeshraniční pracovníci; sezónní pracovníci v zemědělství; personál v oblasti dopravy; diplomaté, personál mezinárodních organizací, vojáci, humanitární pracovníci při plnění svých povinností ; tranzitní cestující, cestující ze závažných rodinných důvodů; osoby pod mezinárodní ochranou či z humanitárních důvodů, studující (za určitých okolností); vysoce kvalifikovaní odborníci včetně sportovců či umělců, osoby účastnící se zasedání mezinárodních organizací; námořníci (Přehled kategorií v sekci What measures apply when travelling from the European Union, the Schengen Area and the United Kingdom to Belgium?). Tyto osoby mohou vykonávat činnost výlučně spjatou s jejich profesí, která nesnese odkladu i během 14 denní karantény. Karanténu je zapotřebí dodržet v plné délce i v případě negativního testu. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že za současné volatilní situace doporučujeme, aby občané ČR pracující či přijíždějící služebně do Belgie měli při cestách z/do Belgie a i v jejím rámci diplomatický či služební pas s tzv. „laissez-passer“ vydaným zaměstnavatelem, tj. průvodní dopis, který prokazuje nezbytnost cesty.

Quelles sont les mesures applicables lorsque vous voyagez de l'Union européenne, de l’espace Schengen et du Royaume-Uni vers la Belgique ?

Pro Vaše konkrétní dotazy lze v pracovní dny od 9:00-17:00 kontaktovat belgickou informační linku: +32 (0)2 501 4000.    

Každý, kdo přijíždí do Belgie, musí od 1. srpna vyplnit všechny osoby, které cestují letecky nebo lodí a dále všechny osoby cestující do Belgie na dobu delší než 48 hodin a osoby, které se vracejí z pobytu v zahraničí, který přesáhl 48 hodin Public Health Passenger Locator Form 48 hodin před příjezdem (viz níže). Ve formuláři uvede podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech pobýval 14 dní před návratem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Na základě poskytnutých informací obdrží cestující z červené zóny kód k provedení testu. Formulář a další informace k návratu do Belgie včetně informací k podmínkám testování a karantény, včetně kontaktů na příslušná testovací zařízení naleznete na stránkách www.info-coronavirus.be/en/travels

Existují 2 typy v závislosti na tom, zda máte (či chcete uvést) Váš mobilní telefon. První formulář lze vyplnit online (je nutné zadat číslo mobilního telefonu, na který přijde sms s potvrzovacím kódem) a je třeba jej odeslat během 48 hodin před přejezdem hranic Belgie. Druhý formulář je možné stáhnout z webu, vyplnit a pak odevzdat v den příjezdu příslušným orgánům podle toho, jak do Belgie přijedete.

Pokud přiletíte do Belgie letadlem (přicestujete lodí): Formulář musí být vyplněn před nástupem na palubu a předložen dopravci. Při cestě ze země mimo schengenský prostor musí být formulář předložen pohraniční policii.

Pokud vstoupíte do Belgie jiným způsobem (autobus, vlak, auto): V den svého příjezdu do Belgie musíte odeslat formulář na PLFBelgium@health.fgov.be, nebo jej vyplnit online během 48 hodin před příjezdem.

Pro každého cestujícího ve věku od 16 let musí být vyplněn samostatný formulář.
Informace týkající se dětí do 16 let musí být vyplněny na přiloženém formuláři pro dospělé, pokud je doprovází. Pokud děti mladší 16 let cestují samy, musí vyplnit formulář. Pokud se informace uvedené ve formuláři změní do 14 dnů od příjezdu, musíte to nahlásit zasláním úplných a aktualizovaných informací na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.

Karanténní opatření a testovací centra jsou v gesci jednotlivých regionů. Od 14. září je možné absolvovat test přímo v testovacím centru na letišti Zaventem:

Test je možný od věku 2 let. U vracejících se cestujících z červených zón by podle rozhodnutí vlády neměly být testovány děti do 6 let.

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit. Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Například vlámský parlament rozhodl, že nedodržení karantény může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců. Pro občany využívající letecké dopravy je toto klíčové s ohledem na to, že mezinárodní letiště Zaventem se nachází na vlámské půdě. Letiště doporučuje cestujícím, aby si před cestou ověřili pravidla platná v cílové destinaci a na webu federálního MZV BE https://diplomatie.belgium.be/. S ohledem na fakt, že se letiště nachází ve Vlámském regionu, uvádíme i  web vlámské vlády https://www.vlaanderen.be.  

Pro tranzit se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy při dodržování osobního odstupu v autě (necestují-li spolu v jednom vozidle osoby tzv. rozšířené sociální buňky) a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Informace k tranzitu přes Německo či další země naleznete v Rozcestníku MZV.

Pro letecké spoje platí, že jiné než podstatné cesty do třetích zemí nebo červených zón z Belgie a z těchto zemí do Belgie jsou zakázány. To platí pro všechny osoby nacházející se na belgickém území, včetně nerezidentů. Výjimka z tohoto pravidla se vztahuje na cestující v tranzitu přicházející ze zemí mimo schengenský prostor a cestujících do jiné země mimo schengenský prostor přes Belgii.


3. NÁVRAT DO ČR

Osoba s dvojím státním občanstvím nebo osoba, která je státním příslušníkem nebo rezidentem třetí země, nebo země označované jako červená zóna, může vždy opustit belgické území a vrátit se do země, jejíž je státním příslušníkem nebo rezidentem. Čeští občané, cestující z Belgie do ČR se prokáží na belgickém letišti nebo při jiné kontrole bezodkladnosti českým dokladem totožnosti. V případě cestování rodinných příslušníků, kteří nemají české občanství/platný doklad o českém občanství je potřeba doložit rodinnou vazbu rodným/oddacím listem a bezodkladnost cesty jiným způsobem: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Quelles sont les mesures applicables lorsque vous voyagez depuis la Belgique vers des pays de l'Union européenne, de l’espace Schengen et du Royaume-Uni ?

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy naleznete na stránkách Ministerstva vnitra. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 1. června ochranné opatření, které země EU+ dělí do tří skupin dle rizika nákazy onemocnění COVID-19: země s nízkým rizikem (zelené), středním rizikem (oranžové) a vysokým rizikem (červené). Belgie byla podl. tzv semaforu od 22. 6. přesunuta do zelené kategorie. Cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy (tzv. "zelená zóna") mohou do ČR cestovat bez omezení. (Pozor: Do červených zón platí pro belgické občany při odkladných cestách formální zákaz cestování: https://diplomatie.belgium.be/).

Aktuální opatření v ČR

Aktuální epidemiologická situace v regionech ČR

Informace k tranzitu přes Německo či další země naleznete v Rozcestníku MZV.


4. DOPRAVA:

Masky, roušky (nebo jakákoli alternativa umožňující zakrytí úst a nosu) jsou v hromadné dopravě povinné pro osoby od 12 let. Tato povinnost platí od vstupu na nádraží/do stanice/zastávky včetně letišť atd. po celou cestu.

K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

Od 15. 6. zahajuje provoz v obou směrech obvyklá autobusová linka RegioJet, od 18. 6. Flixbus z Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven. Za současných okolností je vstup na terminál povolen pouze cestujícím, zaměstnancům letiště a osobám, které potřebují vyřídit změnu letenky na přepážce. Doprovázet cestujícího do odletové haly nebo vyzvednout cestujícího v příletové hale není prozatím možné (nejedná-li se o osobu vyžadující speciální asistenci).

Letecká společnost Brussels Airlines obnovila letové operace v upraveném režimu od 15. června 2020. Společnost Ryanair, která operuje lety mezi Charleroi a Prahou obnoví provoz ze 40 % od 1. srpna.

Pro letecké spoje platí, že jiné než podstatné cesty do třetích zemí z Belgie a z těchto zemí do Belgie jsou zakázány. Odlet do červených zón je rovněž zakázán. To platí pro všechny osoby nacházející se na belgickém území, včetně nerezidentů. Výjimka z tohoto pravidla se vztahuje na cestující v tranzitu přicházející ze zemí mimo schengenský prostor a cestujících do jiné země mimo schengenský prostor přes Belgii.

*Nabídka spojů se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky dopravce.


5. OPATŘENÍ:

Od 29. července po dobu nejméně čtyř týdnů (do konce srpna) jsou v Belgii aplikována zpřísněná bezpečnostní opatření: především rozšíření povinnosti roušek, zmenšení tzv. sociální buňky (z 15 na 5 osob) - platí minimálně do konce září. Setkání s osobami mimo sociální buňku je možné za předpokladu dodržení bezpečné vzdálenosti, limitování osobních aktivit počtem 10 osob, snížení počtu osob při veřejném shromažďování (100 v interiéru, 200 v exteriéru). Od 1. září dojde k navýšení počtu osob při akcích: 200 lidí uvnitř a 400 lidí venku, 50 osob na pohřbu. V obou případech zůstává platnost povinnosti roušky. Vyzývání k práci z domova a nakupování v doprovodu max 1 osoby, zároveň byla přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů. Fáze 5 rozvolňování je odložena. Neustále se apeluje na dodržování 6 základních pravidel individuálního chování. Od 1. srpna je pro všechny cestující do Belgie povinné vyplnit formulář "Public Health Passenger Locator Form".

ROUŠKY:
Platí povinnost nošení roušek (nebo jiné alternativy umožňující zakrytí úst a nosu) v hromadné dopravě (MHD, zastávky, nádraží, letiště apod.) pro osoby od 12 let. Roušku je potřeba nosit i tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m (při určitých druzích pracovních činností; ve většině veřejných, uzavřených prostor jako jsou obchody, nákupní centra, kina, muzea, knihovny, herny, soudní budovy, veřejné budovy v částech přístupných veřejnosti, v pohostinství s výjímkou u stolu atd… , na frekventovaných místech jako tržiště, nákupní ulice, apod.) a dalších místech určených obecním úřadem. Povinnost roušky neplatí pro děti mladší 12 let.

12. 8. ráno začala povinnost nošení roušek ve všech veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích v regionu Brusel, a to ve všech 19 městských částech. Důvodem je vzestup počtu nakažených přes 50 na 100 000 obyvatel denně. Výjimky z nošení mají:
1/ osoby během praktikování sportu. POZOR: Roušku musí nosit i lidé, kteří jedou na kole nebo na koloběžce např. do práce, nebo za zábavou, čili jej používají jako dopravní prostředek a nikoliv jako sportovní nástroj.
2/ osoby vykonávající těžké tělesné práce na veřejných komunikacích
3/ osoby, které mají těžký fyzický handicap, který jim znemožňuje nošení roušky nebo ochranného štítu.

NÁKUPY:
Od 24. srpna budou moci do obchodu vstupovat osoby v doprovodu dalšího člověka. Zároveň bude upuštěno od pravidla 30 minut. V obchodech i jinde najdete na podlaze značení směru nákupu a mřížky usnadňující odhad požadovaného odstupu, přičemž se zásadně preferuje platba bezkontaktní bankovní kartou, jsou místa, kde platba hotovostí není možná.

POHOSTINSTVÍ:
V odvětví pohostinství je nutné, aby zákazníci (alespoň jeden host za skupinu) zanechali e-mailovou adresu nebo telefonní číslo za účelem případného trasování. Budou posíleny policejní kontroly sociálního distancování a pořádání nepovolených oslav. Noční obchody musí zavírat nejpozději ve 22:00.

Zvláštní opatření je možné přijmout v rámci jednotlivých regionů (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit. Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Zcela zásadním zůstává dodržování 6 základních pravidel individuálního chování:

1) Hygienická opatření zůstávají zásadní (časté mytí rukou, používání desinfekčního gelu, v případě nemoci kontaktovat lékaře telefonicky a zůstat v maximální míře doma, povinnost nošení roušky...)
2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány. Popřípadě musí být interiér dostatečně větraný;
3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;
4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. sociální buňky.
5) Od 29. 7. dochází ke zmenšení tzv. sociální buňky z 15 na 5 osob za týden (děti do 12 let se do této skupiny nezapočítávají) - platí minimálně do konce září. Setkání s osobami mimo sociální buňku je možné za předpokladu dodržení bezpečné vzdálenosti.
6) Počet osob, které se mohou veřejně shromažďovat, byl snížen na polovinu (maximálně 100 osob v interiéru a 200 v exteriéru. Během těchto akcí je povinné nosit roušku). Osobní aktivity jsou limitovány počtem 10 osob (bez započtení dětí do 12 let) – například vycházky, ale i svatby. Od 1. září dojde k navýšení počtu osob při akcích: 200 lidí uvnitř a 400 lidí venku, 50 osob na pohřbu. V obou případech zůstává platnost povinnosti roušky.

Přehled aktuálních opatření: www.info-coronavirus.be


6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace belgického MZV
Ministerstvo zdravotnictví BE - www.info-coronavirus.be : Hygienická a bezpečnostní opatření
WANDA - Institut pro studium tropických nemocí
SCIENSANO - institut zdraví
EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze


7. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K CESTÁM DO/Z BELGIE