česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zprostředkování kontaktu na jiného občana ČR

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let zprostředkuje kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti. Zprostředkování kontaktu spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby po její jednoznačné identifikaci a sdělení kontaktních údajů kontaktující osoby kontaktované osobě.
 

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o předání kontaktních údajů hledané osobě. Rovněž kontaktující osobu vyrozumí  o výsledku hledání v následujících případech:

  1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří základním registru obyvatel a v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,
  2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,
  3. pokud kontaktovaná osoba zemřela. Byla-li kontaktovaná osoba ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou, jsou sdělovány údaje o úmrtí (datum a místo).

 

V případě zprostředkování kontaktu zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informace o kontaktující osobě (žadateli), včetně sdělení důvodu pro zprostředkování kontaktu, byl-li tento důvod v žádosti uveden, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

 

Žádost lze podat na:

  • matričním úřadu,
  • obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
  • na krajském úřadu,
  • Ministerstvu vnitra (pouze na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4).

 

Žádost může být podána:

  • elektronicky – v tomto případě musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, případně může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu;
  • písemně v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem;
  • osobně v listinné podobě – zde povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti. V případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu musí žadatel prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

 

Ke zprostředkování kontaktu lze použít Žádost o zprostředkování kontaktu (ke stažení na webových stránkách MV ČR nebo k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti).

 

Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč formou kolkové známky, platební kartou, v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.