česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2024: Byla vylosována čísla politických stran.

Prezident ČR vyhlásil konání voleb do Evropského parlamentu na území České republiky na dny 7. a 8. června 2024.
Na zastupitelských úřadech ČR není možno ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat. Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí jsou podrobně popsány v následujícím článku.
Lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví ČR v Bratislavě skončila v neděli 28. dubna 2024.
Státní volební komise vylosovala čísla pro označení lístků politických stran. Čísla najdete v článku níže.
 

Volby na území České republiky

Volby do Evropského parlamentu na území ČR upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR. Hlasovat na zastupitelských úřadech ČR není možné.

Voličem je občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let.

Státní volební komise vylosovala na svém jednání dne 23. dubna 2024 čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do EP na území ČR. Výsledky losování naleznete zde: Čísla politických stran, hnutí a koalic (PDF, 192 KB)

 

Hlasování na voličský průkaz

Občané ČR, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném při Velvyslanectví ČR v Bratislavě, mohou na území ČR volit na základě voličského průkazu vydaného Velvyslanectvím v Bratislavě. O vydání voličského průkazu mohou tito voliči na Velvyslanectví požádat ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobně nejpozději do 5. června 2024 do 16:00 hodin, nebo
  • písemně tak, aby byla žádost doručena Velvyslanectví nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Pro žádost o voličský průkaz je možno využít např. tento formulář: žádost o VP pro volby do EP (DOC, 24 KB) Velvyslanectví předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

S voličským průkazem se musí volič dostavit na území ČR, kde může hlasovat v jakémkoli volebním okrsku.

Občané ČR, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném při Velvyslanectví ČR v Bratislavě, mohou též požádat o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu. Tento postup je vhodnější pro občany ČR, kteří mají trvalý pobyt v ČR a neplánují nadále pobývat na území Slovenska. Takovému voliči Velvyslanectví vydá o tomto vyškrtnutí potvrzení, na jehož základě může být volič zaspán do seznamu voličů u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území ČR; případně jej volič předá v den voleb okrskové volební komisi příslušné podle místa trvalého pobytu.

 

 

Hlasování ve volbách do EP na území Slovenska

Občan ČR, který si přeje hlasovat do EP na území Slovenska, tzn. hlasovat pro kandidáty uvedené na slovenských kandidátních listinách, musí splnit podmínky pro výkon volebních práva stanovené příslušnými právními předpisy Slovenské republiky. Dle těchto předpisů se možnost hlasovat ma území slovenska vztahuje na občany jincýh států EU, kteří mají na Slovensku trvalý pobyt a je v příslušné slovenské obci zapsán do seznamu voličů. Podrobné informace k této možnosti jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra Slovenské republiky.