česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovensko připravuje rozsáhlou rekonstrukci Lázní Sliač

Menší středoslovenské město Sliač je známé jako Lázně Sliač a Letiště Sliač. Po dlouhých letech chátrání až devastace celého lázeňského komplexu připravuje Slovensko rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci státních Lázní Sliač. 
 

Slovensko připravuje rozsáhlou rekonstrukci Lázní Sliač

Slovensko připravuje rozsáhlou rekonstrukci Lázní Sliač

I když Lázně Sliač patří se svou mimořádně léčivou minerální vodou prospěšnou při léčbě kardiovaskulárních onemocnění k jedinečným léčebným zařízením, nedočkaly se za posledních 30 let významnější obnovy ani rekonstrukce. K zásadnímu obratu ze strany státu, jakožto vlastníka Lázní Sliač, došlo až začátkem roku 2022, kdy Ministerstvo hospodářství vyhlásilo architektonickou soutěž na obnovu Lázní Sliač. Aktuálně byly zveřejněny obecné výsledky soutěže.

Klíčovým stanoviskem vyplývajícím z výsledků soutěže je potvrzení opodstatněnosti rekonstrukce Lázní Sliač a zachování jejich léčebné péče. Obnova lázní, jakožto léčebného zařízení, je podle výsledků soutěže výhodnější, než zachování současného stavu nebo prodej celého areálu. Hlavním důvodem obnovy léčebného zařízení je jeho aktuálně nízká hodnota, ale zároveň silný předpoklad nárůstu jeho výnosů po celkové rekonstrukci.


Rekonstrukcí projdou jak Lázně Sliač, tak i tamní letiště

Z vybraných soutěžních projektů je zatím preferována varianta s rekonstrukcí v hodnotě 110 mil. EUR. V první etapě s předpokládanými náklady ve výši 60 mil. EUR by se měl aktuální počet stávajících 350 lůžek zvýšit o 250, avšak místo výstavby nových léčebných objektů by se i za cenu vyšších investičních nákladů měla přednostně obnovit historická památka Léčebný dům Palace. Autorem projektu tohoto největšího objektu Lázní Sliač je český architekt Rudolf Stockar, který se významně podílel rovněž na celkovém projektu Lázní Sliač. I když se s aktuálním počtem lůžek Lázně Sliač řadí spíše k menším lázeňským zařízením na Slovensku, svou rozlohou s rozsáhlým parkem a počtem objektů patří mezi největší lázně na Slovensku.

Slovenské Ministerstvo hospodářství ve své původní vizi, na základě které byla vyhlášena architektonická soutěž  na obnovu Lázní Sliač, počítal s celkovými náklady na  rekonstrukci
a obnovu ve výši cca 200 mil. EUR. Se svým, v podstatě nákladově hodně náročným návrhem, přišel rezort hospodářství téměř shodně, jako Ministerstvo obrany s návrhem na rekonstrukci Letiště Sliač, a to jak v souvislosti s příchodem vojáků NATO, tak i s očekávanou dodávkou stíhacích letounů F-16. Dokonce i odhad nákladů na obnovu Letiště Sliač je ve stejné výši, jako byl odhad rezortu hospodářství na rekonstrukci a obnovu Lázní Sliač, tedy 200 mil. EUR. I když koexistence dvou výrazných a zároveň odlišných objektů, jako jsou letiště a lázně, se může jevit pro město s 5 tisíci obyvateli jako problém, nicméně vyjádření ředitele Lázní Sliač naznačují pravý opak. Podle něj se právě s příchodem vojáků NATO otevírají možnosti dalšího rozvoje lázní, neboť vojáci v hojné míře využívají areál lázní ke sportovním účelům a v budoucnu by podle něj mohli být i klienty, jimž se lázně přizpůsobí svými službami.  


Příležitosti pro české fírmy

I když v současné nepříliš příznivé finanční situaci lze předpokládat, že nebudou schváleny náklady na obnovu a rekonstrukci Lázní Sliač v původní výši cca 200 mil. EUR, ale bude schválena varianta s nižšími náklady, je rozhodnuto, že Lázně Sliač se budou rekonstruovat. Obnova a rekonstrukce jak historického Léčebného domu Palace, tak i celého lázeňského objektu, na jejichž vytvoření se v minulém století významně podílel český architekt, nabízí významné příležitosti rovněž pro současné české podnikatelské subjekty, a to jak ze segmentu stavebnictví, tak i následného vybavení tohoto léčebného zařízení. Lázně Sliač jsou jedinými slovenskými lázněmi, jejichž majitelem je státní společnost Lázně Sliač,  a.s., jejímž akcionářem je nástupce Fondu národního majetku Slovenské republiky a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Nelze proto vyloučit ani možnost, že by stát mohl uvažovat o změně vlastnictví a dle vzoru české skupiny Darkov Spa Group, která vstoupila do slovenských lázní Brusno, by k podobnému kroku mohlo dojít i v případě Lázní Sliač.


Autor: Hildegarda Horská, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bratislavě