česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvoj vědy, výzkumu a inovací na Slovensku

Slovensko je charakteristické svou otevřenou ekonomikou, kde přes 90 % HDP tvoří export, a to především export automobilů a jejich součástí. Proto je pro růst a udržení konkurenceschopnosti země nezbytné přikládat inovacím a inovačním řešením vysoký význam.
 

Rozvoj vědy, výzkumu a inovací na Slovensku

Rozvoj vědy, výzkumu a inovací na Slovensku

Prvním výsledkem konkrétní podpory inovací a inovačních řešení na Slovensku bylo uzavření
a realizování významné investiční smlouvy se společností Jaguar Land Rover. Ta v rámci příchodu  britské automobilky na Slovensko obsahovala rovněž vybudování výzkumného a vývojového centra v rámci areálu průmyslového parku Nitra, kde se automobilka nachází. Inovační centrum funguje již od roku 2019 a nabízí možnosti spolupráce nejen inovátorským firmám, ale i jednotlivcům s dobrými nápady. Vycházejíc z toho, že inovativnost je spojena s podporou kreativity u mladých lidí, je centrum otevřené i co nejužší spolupráci s vysokými školami. Automobilka se prostřednictvím své inovační laboratoře zapojila do vzdělávací platformy „Butterfly Effect“, která je orientována na podporu vzdělávání a inovací v digitální sféře. První  zadání v rámci této platformy bylo zaměřeno na vytvoření aplikace pro sdílenou dopravu. Kreativitu, inovativnost a zájem o automobilový průmysl se automobilka snaží podpořit rovněž různými soutěžemi jak pro žáky základních škol, tak i pro středoškoláky.

Nové německé vývojové centrum Schaeffler

V letošním roce otevřela německá společnost Schaeffler v areálu svého výrobního závodu Schaeffler Kysuce nové vývojové centrum, které bude primárně zaměřeno na vývoj inovativních řešení v oblasti elektromobility. Výzkumné a vývojové centrum má pokrýt celý „cyklus“, od návrhu přes zkušební laboratoře až po výrobu prototypů. Skutečnost, že společnost Schaeffler rozhodla o vybudování vývojového centra na Slovensku, je zde považováno za potvrzení toho, že odborníci, kteří v centru pracují, zvládnou i industrializaci nových produktů a komplexních řešení pro vozidla s nejvyšším stupněm integrace motoru, elektroniky, mechaniky a softwaru.

Pro Slovensko, které v přepočtu na obyvatele zaujímá první místo na světě ve výrobě automobilů a patří tak k automobilovým velmocím, je existence pouze dvou význačných výzkumně vývojových center pro automobilový průmysl ne zcela dostačující. Automobilový průmysl na Slovensku tak v současnosti nabízí nejen další investiční příležitosti, ale i příležitosti pro  prezentaci a nabídku projektů v rámci procesů transformace výroby směrem k její digitalizaci. Jednou z takových příležitostí je např. i aktivní účast na soutěžích, které pořádá Svaz automobilového průmyslu SR s cílem podpořit rozvoj digitalizace v automotive společnostech. Další příležitostí je aktivní účast na pravidelných odborných konferencích NEWMATEC, které rovněž pořádá Svaz automobilového průmyslu SR.

Možnosti finančních příspěvků a příležitosti pro české firmy a investory

Slovenské firmy, jakož i zahraniční firmy, které mají na Slovensku oficiální pobočky, se mohou  ucházet rovněž o finanční příspěvek v podobě digitálních voucherů v rámci plánu Obnovy
a odolnosti na vypracování návrhů individuálních řešení pro podniky v konkrétních oblastech, např. při automatizaci, optimalizování interních procesů, digitalizaci průmyslu, výroby či financí. Podpora těchto digitálních voucherů je v kompetenci Úřadu vlády SR a implementace  voucherové podoby je v kompetenci Slovenské inovační a energetické agentury.

Výzvou pro případné české firmy, resp. odborníky pro oblast inovací a digitalizace, jsou také konkrétní aktivity v rámci digitálních zručností, jako jsou tréningy, školení či mentoring. Prostor pro tyto aktivity nabízejí např. veletrhy, konkrétně i nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře v květnu 2024.

Další příležitosti pro české firmy se na Slovensku otevírají nejen v modifikovaném automobilovém průmyslu a ochraně klimatu a životního prostředí, ale také v dalších oblastech, jako jsou např. úsporná energetická řešení, digitalizace výroby a státní správy a další oblasti úzce spojené s vědou, výzkumem a rozvojem inovací. Další aktuální a významnou investiční příležitostí rovněž pro české podnikatelské subjekty a investory je zřizování nových center vědy, výzkumu a inovací na Slovensku.


Autor: Hildegarda Horská, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bratislavě