česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Bratislava
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Dne 23. listopadu 2023 se uskutečnila v Bratislavě v rámci Projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) prezentace 20 českých firem z obranného
a bezpečnostního průmyslu pro zástupce Ministerstva obrany SR, Generálního štábu ozbrojených sil SR, Ministerstva vnitra SR a Prezídia Policejního sboru SR. Akce se zúčastnili rovněž zástupci 8 slovenských firem z obranného průmyslu.
Prezentaci uspořádalo Velvyslanectví ČR v Bratislavě ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) a Sdružením bezpečnostního a obranného průmyslu SR (ZBOP). Tato akce významně podpořila a akcelerovala nové možnosti spolupráce v obranném a bezpečnostním průmyslu mezi ČR a SR.

 

Prezentace se konala pod záštitou a za přítomnosti velvyslance ČR na Slovensku Rudolfa Jindráka, který prezentaci zahájil. Ve svém projevu zmínil, že SR představuje pro ČR 4. největšího obchodního partnera a současně 2. největší exportní trh. Zdůraznil, že spolupráce v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu je pro obě země zcela klíčová. Tato spolupráce nabývá ještě více na důležitosti v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na sousední Ukrajině. Podle VZÚ svědčí o významu této spolupráce i počet prezentujících firem a rovněž celkový počet účastníků, kterých na akci zavítalo téměř 90.

Akce se dále zúčastnila 1. státní tajemnice Ministerstva vnitra SR Lucia Kurilovská. Ve svém úvodním projevu ocenila velmi dobrou spolupráci mezi oběma rezorty. Velmi pochvalně se vyjádřila rovněž o spolupráci mezi oběma zeměmi při ochraně státní hranice a v boji s ilegální migrací.  Prezentace se dále zúčastnili generální ředitel sekce modernizace Ministerstva obrany SR Martin Čatloš, zástupce VŘ sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany SR pan Michal Rendla a viceprezident AOBP Jaroslav Pecháček.  Dále se akce zúčastnili představitelé Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky, Prezídia Policejního sboru SR a další hosté.

Hlavním cílem akce bylo představit nové produkty českého obranného a bezpečnostního průmyslu a zároveň podpořit firemní i vládní spolupráci v obranném sektoru a také spolupráci expertů v oblasti vyzbrojování silových složek. Tato spolupráce nabyla ještě více na aktuálnosti v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině. Aktuální i budoucí příležitosti pro firemní spolupráci nabízí především dlouhodobý plán rozvoje obrany Slovenské republiky do roku 2035.

Nové možnosti spolupráce pro české firmy

Česká republika vnímá Slovenskou republiku jako klíčového partnera pro spolupráci v obranném a bezpečnostním sektoru a má zájem nadále rozvíjet spolupráci na bilaterálních projektech i projektech v rámci NATO, EU a V4. Spolupráce mezi českým a slovenským obranným průmyslem probíhá nepřetržitě, a to i v rámci oborových asociací.

Zcela nové možnosti se nyní českým firmám naskytují ve spolupráci se slovenskými firmami v souvislosti s válečným konfliktem na sousední Ukrajině. Jedná se např. o společné akvizice, rámcové smlouvy nebo nové joint venture mezi českými, slovenskými a ukrajinskými firmami.

Perspektivní spolupráce českých a slovenských firem se nabízí také ve společných projektech v rámci Evropského obranného fondu. Slovenské ozbrojené síly oceňují vysokou technologickou úroveň českých produktů. Přezbrojování ozbrojených složek na Slovensku probíhá průběžně. České firmy by se měly účastnit veřejných soutěží na dodávky zboží a služeb pro slovenský obranný průmysl a více v této oblasti využívat spolupráci se slovenskými firmami.

Klíčový potenciál pro obě země

Obranný průmysl má pro obě země klíčový potenciál. ČR i SR mají tradiční podniky obranného průmyslu a mimořádný know-how. Společně mohou být obě země konkurenceschopné na globální úrovni. Potřebují získat nové trhy a vytvářet nová pracovní místa. Trhy v obou zemích jsou malé a mezinárodní konkurence silná. Velkou příležitostí v tomto směru je právě výše zmiňovaná Ukrajina.

Perspektivní spolupráce českých a slovenských firem se tak nabízí při zapojení obou rezortů
a domácích průmyslů do strategických akvizičních projektů a koordinovaném postupu ve společných projektech v rámci Evropského obranného fondu (European Defence Fund). Fond nabízí granty na společný výzkum inovativních obranných technologií a produktů a pobídky ke spolupráci na společném vývoji a akvizicích obranného materiálu a technologií. Evropský obranný fond by měl přispívat ročně 5,5 mld. EUR na posílení obranných schopností EU.

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Prezentace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě

Autor: Petr Darmovzal, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bratislavě