english  español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Bogotě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Český skot pomůže zvýšit produkci mléka na úpatí kolumbijských And

V průběhu roku 2021 byl úspěšně realizován malý lokální projekt, který má napomoci dlouhodobému zvýšení produkce mléka 600 rodin drobných farmářů v departamentu Caquetá. Projekt měl za cíl nabídnout místní komunitě hospodářsky udržitelnou formu živobytí v této postkonfliktní zóně Kolumbie. Jeho součástí byla i historicky první dodávka inseminačních dávek českého strakatého skotu do Kolumbie. Dovoz doprovázela řada překážek. Podařilo se jej nakonec uskutečnit díky úzké spolupráci místního realizátora, české společnosti Natural a Velvyslanectví ČR v Bogotě.          
 

Department Caquetá se nachází na východním okraji kolumbijských And. Třítisícové hory zde strmě padají do nížiny. Sytě zelená krajina se skládá z mozaiky pastvin, polí a lesů. Je protkaná hustou sítí mohutných vodních toků, které na východě po stovkách kilometrů pohltí neprostupný amazonský prales. Tento krásný region byl však v minulosti výrazně poznamenán vnitřním ozbrojeným konfliktem. Operovaly zde různorodé guerillové a kriminální skupiny, pod jejichž taktovkou byly pěstovány nelegální plodiny na výrobu narkotik. Přítomnost státních institucí byla v oblasti prakticky nulová a míra násilí páchaného na civilním obyvatelstvu nesmírná.

Od doby podpisu mírových smluv v roce 2016 se situace výrazně zlepšila a místní v nové realitě hledají udržitelný způsob obživy. Tradiční hospodářskou aktivitou v regionu je dobytkářství. Způsob hospodaření však zůstává neefektivní a ve své aktuální podobě nabízí jen relativně malé výnosy. V oblasti i přes zesílenou přítomnost bezpečnostních složek státu stále operují pohrobci guerilly, kteří se k mírovým dohodám nepřipojili, a v menší míře je přítomná i narkomafie. Tyto kriminální skupiny nabízejí chudým farmářům vidinu slušného výdělku prostřednictvím pěstování koky. Pro mnohé představuje taková nabídka existenční východisko ze svízelné ekonomické situace.       

Podpora ekonomicky a environmentálně udržitelné zemědělské produkce je tak klíčovým prvkem hospodářské a bezpečnostní stabilizace celého regionu. Přesně o to se pokusil malý lokální projekt asociace AgroAmazonica realizovaný v průběhu roku 2021 ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Kolumbii a částečně podpořený z české rozvojové pomoci. AgroAmazonica dlouhodobě pracuje s rodinami drobných farmářů na zlepšení jejich životních podmínek. Radí jim se zlepšováním chovných postupů, nabízí základní veterinární vyšetření nemocných zvířat a pomáhá jim zapojovat se do komerčních dodavatelských řetězců s vyšší přidanou hodnotou. Dotyčný projekt měl za cíl zajistit asociaci základní veterinární vybavení, protože její tři veterináři pokrývající potřeby více než 600 farmářských rodin doposud pracovali doslova holýma rukama.

Díky přírodním podmínkám dávají krávy v Caquetá velmi kvalitní mléko s vysokým obsahem tuku. Množství vydojeného mléka z jednoho zvířete je však sotva třetinové oproti ČR. Krávy chované v dané oblasti náleží k plemeni zebu, které sice dobře snáší místní horké a vlhké klima, ale jeho mléčná užitkovost je velmi nízká. Asociace AgroAmazonica proto chtěla v rámci projektu zvýšit produkci mléka za pomocí křížení místních zvířat s jinými vhodnými plemeny. Český strakatý skot je také známý pro relativně vysokou mléčnou užitkovost. Velvyslanectví proto konzultovalo vhodnost zahrnutí inseminačních dávek českého strakatého skotu do rozvojového projektu s Výzkumným ústavem živočišné výroby, Ministerstvem zemědělství a českými chovateli. O zapojení do projektu nakonec projevila zájem česká chovatelská společnost Natural a vybrala inseminační dávky českého býčka Rimpiho. Nad rámec 160 dávek, se kterými rozvojový projekt původně počítal, se česká společnost  rozhodla darovat ještě dodatečných 200. „Osvojení zkušeností s administrativními nároky vývozu inseminačních dávek do nové země je vždy velkým přínosem,“ vysvětluje motivaci české společnosti její ředitel Jiří Hojer a dodává, „v daném případě se navíc podařilo zanechat zřetelnou českou stopu v podobě genetiky plemene „české straky.“

Asociace AgroAmazonica nabídku nadšeně přijala. „Jakmile jsme viděli tabulku s chovnými parametry Rimpiho uvědomili jsme si, že jeho potomci v Caquetě by mohli farmářům zajistit výrazně vyšší produkci mléka pro místní mlékárny. Dá se také očekávat, že telátka vzešlá z křížení s místním skotem budou zdravější a odolnější vůči nemocem a parazitům,“ říká Javier Guzman, ředitel asociace. Nicméně toto byl teprve začátek dlouhé a strastiplné cesty. Nikdy předtím totiž nebyly do Kolumbie inseminační dávky českého původu dodány a celý proces dovozu do této latinskoamerické země tak byl neprobádaným teritoriem. Formálně musí genetický materiál do země dopravit dovozce registrovaný u kolumbijského veterinárního úřadu - Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Žádná ze zavedených kolumbijských společností však nechtěla inseminační dávky z ČR dovézt. Místo toho nabízely dovoz dávek býků německých či rakouských, které měly v portfoliu. Ovšem díky novému veterinárnímu vybavení, které bylo pořízeno v rámci českého rozvojového projektu, asociace AgroAmazonica již splňovala formální požadavky na registrovaného dovozce, a tak se tato malá organizace z odlehlé periferie zařadila po bok nemnoha kolumbijských chovatelských společností, které do země inseminační dávky dodávají. Zároveň AgroAmazonica pomohla u ICA vyřídit registraci Naturalu jako certifikované laboratoře pro vývoz genetického materiálu do Kolumbie

V průběhu obou zmíněných procesů čekaly na všechny zúčastněné nástrahy v podobě obrovského množství dokumentů a jejich legalizací a překladů. To vše doprovázela pověstná liknavost úředníků ICA. Jiří Hojer k tomu dodává: „Postup registrace zahraniční inseminační stanice a povolení dovozu je opravdu náročný a vyžadoval spolupráci obou stran. V našem případě velmi pomohlo vysvětlování a překonávání rozdílů v obchodních a byrokratických zvyklostech prostřednictvím české ambasády v Kolumbii. Věříme, že tyto zkušenosti využijeme do budoucna i mimo projekt rozvojové pomoci, tedy v čistě obchodní spolupráci."

Inseminační dávky českého strakatého skotu dorazily do Kolumbie na počátku prosince 2021. První česko-kolumbijská telátka se na východním úpatí And sice narodí až někdy v září 2022, nicméně již teď si projekt může připsat řadu úspěchů a prvenství. Společnost Natural je první českou laboratoří certifikovanou pro vývoz genetického materiálu do Kolumbie. Asociace AgroAmazonica se stala prvním dovozcem českých inseminačních dávek v zemi. Javier z asociace AgroAmazonica k tomu dodává: „Mezi místními už se rozšířila zpráva o tom, že jsme schopni dodat inseminační dávky z České republiky.  V portfoliu společnosti Natural jsme našli řadu chovných býků, kteří by mohli v místních podmínkách zlepšit produkci.“ Velký zájem z kolumbijské strany, úspěšně navázaný obchodní vztah a nově nabyté zkušenosti s procesem dovozu tedy dávají naději, že tato dodávka inseminačních dávek z České republiky do Kolumbie nebude ojedinělá.

Přínosy projektu však pocítila zejména místní komunita. Více než 600 farmářských rodin již nyní těží z dílčích fází projektu, zejména z lepšího přístupu k veterinární péči. Místní farmáři si navíc mnoho slibují od dlouhodobého přínosu, který budou mít nové česko-kolumbijské kraví přírůstky na mléčnou užitkovost jejich skromných stád. Desítky litrů vydojeného mléka denně navíc pro ně totiž představují velký rozdíl v jejich životní úrovni. V průběhu kontrolní cesty v departamentu navíc zástupci velvyslanectví diskutovali další možnosti využití českých technologií nejen v chovu dobytka, ale i při dalším zpracování mléka. Doufejme tedy, že Česká republika zanechá v Caquetě trvalou pozitivní stopu a to nejen v podobě otisku kravského kopýtka.

Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bogotě