deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Bern
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Třetí konference českých škol ve Švýcarsku se konala v tomto roce v Bernu

Historicky třetí konference českých škol ve Švýcarsku se konala dne 16. března 2024 na Velvyslanectví ČR v Bernu. 

Ředitelé a ředitelky sedmi českých škol na území Švýcarska se sešli již na třetí konferenci, kde si měli možnost vyměnit zkušenosti s výukou českého jazyka v zahraničí. Česká škola bez hranic Ženeva a Česká škola bez hranic Curych mají uzavřenou smlouvu s MŠMT o poskytování vzdělávání občanům ČR v zahraničí v období plnění povinné školní docházky, což v praxi znamená, že známky jsou v ČR uznávány bez konání rozdílových zkoušek. Za ZÚ Bern zahájila konferenci vedoucí ZÚ, Pavlína Šrámková, která ocenila obrovské osobní úsilí nejen učitelů, ale i celé řady dobrovolníků, kteří se podpoře českého jazyka věnují. Účastníky pozdravil též velvyslanec Slovenské republiky, Alexander Micovčin. Za rodiče vystoupila jedna z maminek ze St. Gallenu, která hovořila o cestě za českým jazykem u svých dětí.

Účastníci diskutovali především o možnostech seminářů, kurzů a workshopů, které mohou školám v zahraničí pomoci ve výuce, a o společných projektech kulturních akcí pro děti.  Součástí konference byl odborný seminář "Vícejazyčnost a cílený rozvoj gramatiky", který vedla Anna Papp z Mnichova. Jako host se konference zúčastnili i zástupci slovenské školy v Zürichu.

Příští konference českých škol ve Švýcarsku se bude konat pod záštitou Velvyslanectví ČR v Bernu opět za rok.

 

Valéria Füleová, velvyslanecký rada, vedoucí konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Bernu.