deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého rodného listu

Žádost o zápis narození do české matriky je možné podat buď u příslušného českého úřadu, nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.
 

Při podání žádosti o vystavení českého rodného listu je třeba vyplnit předepsané formuláře (k dispozici na zastupitelském úřadě ČR) a předložit originály níže uvedených dokladů:

  1. cizozemský rodný list Auszug aus dem Geburtsregister opatřený příslušným ověřením (apostilní doložka, superlegalizace) s úředním překladem celého cizojazyčného textu do českého jazyka pořízeným překladatelem, který je oprávněn tuto činnost provádět na území ČR

  2. český oddací list rodičů u dětí narozených za trvání manželství

  3. doklad o státním občanství ČR rodiče/rodičů (český pas, občanský průkaz ČR, osvědčení či potvrzení o státním občanství ČR)

  4. český rodný list rodiče/rodičů

  5. prohlášení o určení otcovství Mitteilung einer Kindesanerkennung nach der Geburt opatřené příslušným ověřením (apostilní doložka, superlegalizace) s úředním překladem do českého jazyka u dětí narozených mimo manželství  + doklad o stavu matky v době narození dítěte (nutný souhlas, tedy i osobní účast rodičů při podání žádosti)

  6. případně žádost o zápis příjmení nezletilého dítěte ženského pohlaví do knihy narození v mužském tvaru (nutný souhlas, tedy i osobní účast rodičů při podání žádosti)

  7. platný průkaz totožnosti žadatele

Bližší informace k tématu získáte na tel. čísle 031–3504092 (každý pracovní den s výjimkou českých státních svátků mezi 14:00–16:00 hod.), kde si můžete dohodnout i termín podání žádosti.