deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nástroje ekonomické diplomacie pro podporu českých exportérů

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR připravil přehled nástrojů ekonomické diplomacie pro podporu českých exportérů. Nyní naleznete všechny základní nástroje na jednom místě. 

1. SLUŽBY & AKCE

KATALOG SLUŽEB JEDNOTNÉ ZAHRANIČNÍ SÍTĚ PRO ČESKÉ EXPORTÉRY

Rozsah služeb, které zastupitelské úřady ČR mohou poskytovat českým podnikatelským subjektům při jejich expanzi na zahraniční trhy, je definován Katalogem služeb jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export. Tento katalog reflektuje, zda v teritoriu působí pouze zastupitelský úřad ČR či i zahraniční kancelář agentury CzechTrade, a to z toho důvodu, aby jejich zástupci své činnosti nepřekrývali a pracovali maximálně efektivně. Katalog služeb a samotné Klientské centrum pro export je od r. 2014 společný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechTrade upravený patřičnými dohodami.

Do výlučné kompetence zastupitelských úřadů ČR patří služby spojené s komunikací se státním sektorem (B2G, G2G) – viz níže (detailní popis rozsahu služeb uvádí Katalog služeb):

  • služba č. 4 - asistence a podpora při jednání se zahraničními oficiálními institucemi a státními podniky
  • služba č. 5 – podpora u veřejných zakázek a využívání fondů vnější spolupráce EU a dalších fondů

Nenachází-li se v zemi zahraniční kancelář CzechTrade, pomáhá českým firmám zastupitelský úřad i se základními službami z oblasti B2B (detailní popis rozsahu služeb uvádí Katalog služeb):

  • služba č. 2 – příprava na obchodní jednání v konkrétním teritoriu
  • služba č. 3 – informace pro exportéry a identifikace obchodních příležitostí

Působí-li v zemi zahraniční kancelář CzechTrade, základní služby po vzájemné dohodě s ekonomickým diplomatem zastupitelského úřadu ČR vyřizuje zástupce této agentury.

Z důvodu sjednocení přístupu ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny základní služby poskytovány zdarma (viz Katalog služeb).

 

PROJEKTY NA PODPORU EKONOMICKÉ DIPLOMACIE (PROPED)

Projekty na podporu ekonomické diplomacie jsou cíleně zaměřené akce na podporu českého exportu a prezentace českých podnikatelských subjektů, jež jsou realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR (ambasádami, generálními konzuláty ve světě) v různých podobách (oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na výstavách, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.)

Schválené projekty na rok 2022 naleznete v příloze článku na webu Export.cz.

 

PROJEKTY NA PODPORU EKONOMICKÝCH AKTIVIT (PROPEA)

Projekty PROPEA jsou nástrojem na podporu budování trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích a minimalizace rizik při vstupu na zahraniční trhy. Jedná se o nástroj realizovaný ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. V rámci PROPEA získávají čeští exportéři možnost využít expertních business služeb místních odborníků, tzv. realizátorů. Realizátorem projektu je vždy místní subjekt ověřený zastupitelským úřadem, který pro české firmy zajišťuje služby podle schváleného seznamu. Příkladem nejvíce využívaných služeb je zpracování obchodního plánu, právní analýzy, podpora marketingových služeb, registrace výrobků a ochranných známek nebo založení firmy v teritoriu. Služby jsou poskytovány za cenově zvýhodněných podmínek při současném spolufinancování firmami ve výši 30%. PROPEA je tedy určitou nadstavbou základních a individuálních služeb, které poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade v zahraničí. Projekty PROPEA pokračují  v roce 2022 svým již třetím ročníkem. K realizaci bylo schváleno celkem 16 projektů v 15 zemích po celém světě. Více informací o programu a kontakty pro zájemce o jeho využití naleznete na webu https://propea.cz/.

 

2. INFORMACE:

Nejnovější informace o obchodních příležitostech a ekonomických trendech v jednotlivých zemích nabízejí následující zdroje: 

 

WEB EXPORT.CZ

Ministerstvo zahraničních věcí vydává tištěný časopis Moderní ekonomická diplomacie (MED) a provozuje webový portál www.export.cz. Všechna čísla časopisu MED jsou k dispozici online: Aktuální číslo - MZV (export.cz). Na webu lze nalézt taktéž aktuální zpravodajství ekonomických diplomatů ze zemí působnosti českých zastupitelských úřadů, analýzy a komentáře k aktuálnímu dění na světových trzích či chystané tuzemské i zahraniční akce.

 

SOUHRNNÉ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Ministerstvo zahraničních věcí připravilo novou podobu Souhrnné teritoriální informace (STI), která slouží jako základní business průvodce zahraniční zemí pro podnikatele. Souhrnná teritoriální informace předkládá českým firmám a podnikatelům praktické informace o ekonomice, podnikatelském prostředí, ale také třeba o kultuře obchodního jednání.

STI shrnují základní ekonomické údaje, informace o veřejných financích, bankovním a daňovém systému, zahraničním obchodu i investicích nebo obchodní spolupráci s ČR a EU.  Je možné se zde také dočíst o základních podmínkách pro podnikání, tarifech, bariérách vstupu na trh a v neposlední řadě také o kulturních zvyklostech a odlišnostech teritoria. Každá informace je rovněž doplněna o praktické odkazy a kontakty na zastupitelský úřad a státní agentury v teritoriu, profesní asociace a komory nebo vládní úřady. Nechybí ani údaje o veletrzích a akcích.

 

Ekonomičtí diplomaté na zastupitelských úřadech STI pravidelně aktualizují, například při změně obsazení vlády, podmínek podnikání nebo celkového vývoje ekonomiky. Jedná se tak o unikátní a ověřené informace přímo z teritoria. Makroekonomická data pro STI jsou generována z databáze Economist Intelligence Unit a následně je ověřují ekonomičtí diplomaté i s využitím místních statistik.

STI je možné číst online nebo si ji můžete stáhnout ve formátu PDF.

Nová Souhrnná teritoriální informace pro Švýcarsko je k dispozici na webu Businessinfo.cz STI Švýcarsko.

Nová Souhrnná teritoriální informace pro Lichtenštejnsko je k dispozici na webu Businessinfo.cz STI Lichtenštejnsko.

 

MAPA STRATEGICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 2022/2023

 

Mapa globálních oborových příležitostí 2022/2023 českým firmám a podnikatelům zprostředkovává konkrétní sektorové příležitosti v příslušné zemi. Mapa je dostupná zdarma v tištěné i online verzi.

Cílem publikace je zprostředkovat českým podnikatelům poptávkové signály ze zahraničí. Dále také příležitosti vyplývající z proměn ve světové ekonomice, strategické projekty, které vycházejí z národních investičních a podpůrných strategií, a v neposlední řadě rovněž investiční příležitosti pro české firmy.

Výrazných změn letos doznala elektronická verze publikace, která poprvé dostala svou digitální podobu. Naleznete ji na webu mzv.publi.cz. Elektronická „Mapa“ obsahuje množství interaktivních prvků, které propojují tištěnou verzi s verzí elektronickou. Je možné ji prohlížet teritoriálně, po kontinentech, či sektorově, dle 23 definovaných sektorů. Cílem přechodu do online verze je nejen snížení rozsahu tištěné publikace, která je nyní s elektronickou verzí vzájemně propojena, ale také možnost interaktivní práce s Mapou dle preferencí čtenáře. Výhodou je také možnost průběžné aktualizace.

Mapa globálních oborových příležitostí - Švýcarsko

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ EKONOMICKÉ DIPLOMACIE

Aktivity ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR můžete sledovat i na sociálních sítích. Ekonomické novinky, zajímavosti a reportáže z akcí můžete vidět na facebookovém profilu ZÚ Bern a na Twitteru ZÚ Bern.