česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krátkodobé (schengenské) vízum za účelem pozvání

Schengenské (krátkodobé) vízum na základě pozvání ověřeného Službou cizinecké policie

Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek
 • tiskopis pozvání
 • podle rozsahu pozvání příp. další podpůrné doklady
  • o finančních prostředcích v případě, že zvoucí osoba v ověřeném pozvání uvede, že výdaje cizince během pobytu nehradí (např. výpis z účtu)
  • o záměru opustit území ČR / schengenského prostoru před skončením platnosti víza (např. rezervace jízdenky/letenky, doklad o finančních prostředcích na zpáteční cestu, doklad o zaměstnání, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad prokazující rodinné nebo pracovní vazby)
 • cestovní zdravotní pojištění pro celý schengenský prostor (v ověřeném pozvání se zvoucí osoba zavazuje poskytnout pojištění pouze pro území ČR)

Pozváním se zde myslí úřední tiskopis ověřený Službou cizinecké policie (podle místa trvalého bydliště), nikoli pozvání volnou formou – více viz Jak pozvat cizince.

Pozvání k návštěvě ČR ověřené Službou cizinecké policie je tiskopisem prokazujícím závazek zvoucí osoby, že uhradí veškeré nebo částečné náklady spojené s pobytem cizince. Podle rozsahu pozvání nemusí cizinec při podání žádosti o vízum předkládat v plné šíři jinak běžně požadované podpůrné dokumenty o účelu pobytu, ubytování a finančních prostředcích. Tiskopis pozvání zvoucí osoba zašle korespondenčně žadateli – při podání žádosti o vízum se předkládá v originále.

 

Právní zdroje:

 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

Užitečné odkazy: