česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Bangkok
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Thajsko - nástup "zelené ekonomiky" je mimořádnou šancí pro české firmy

České firmy mají v Thajsku unikátní příležitost prosadit se na místním trhu se svými produkty a službami z oblasti recyklace odpadů, ochrany životního prostředí a udržitelné energetiky.

Thajská vláda nově zařadila mezi svoje priority přechod země na ekologicky a energeticky šetrnější způsob výroby a počátkem roku přijala tzv. "2021 - 2026 BCG Strategic Plan". Ten má prostřednictvím "zelené ekonomiky" (Bio-Circular-Green, BCG) zajistit modernizaci thajského zemědělského a potravinářského sektoru, přispět k posílení kapacit ve zdravotnictví a omezit závislost na zahraničních dovozech, zejména v obtížných pandemických časech.

Přijatá strategie stojí na čtyřech pilířích: 1) podpora udržitelnosti přírodních zdrojů vyvažující jejich ochranu a využívání, 2) posílení místních komunit v hodnotových řetězcích, 3) podpora thajské konkurenceschopnosti v oblasti udržitelné BCG produkce zapojením špičkové místní vědy, výzkumu a inovací a 4) budování odolnosti domácího systému vůči globálním šokům.

Strategie se současně orientuje na čtveřici hlavních sektorů výroby a služeb: 1) potraviny a zemědělství, 2) zdravotnictví a wellness, 3) bioenergetika, biomateriály, biochemikálie a 4) cestovní ruch a kreativní ekonomika. Cílem je přechod na udržitelné postupy výroby, recyklace odpadů (zejm. bioodpadů z produkce rýže, kukuřice a cukrové třtiny) a jejich využití jako vstupní suroviny pro chemický průmysl a energetiku.

Na podporu přímých zahraničních investic (FDI) do uvedených prioritních sektorů připravila thajská vláda celou sadu opatření a pobídek, které jsou administrovány prostřednictvím místní  agentury Thailand Board of Investment (BoI). Jedná se mj. o snížení/úplné eliminování dovozních cel na výrobní zařízení a materiálové vstupy, odklad zahájení platby, resp. úlevu od daně z příjmu právnických osob a další daňové i nedaňové pobídky z oblasti zaměstnanosti, vzdělávání pracovních sil, vlastnictví půdy či investic do vědy, výzkumu a inovací.

Dle vládních odhadů se během pětiletého období podaří rozvojem BCG ekonomiky dosáhnout zvýšení jejího podílu na HDP země na 24 % a současně generovat kolem 3,5 miliónu nových pracovních míst. Také soukromý thajský bankovní sektor vidí v BCG modelu ekonomiky globální megatrend, který hodlá silně finančně podpořit s vidinou stabilního růstu i zisků, zejména v oblasti alternativní/udržitelné/zelené energetiky a dopravních systémů.

Důraz thajské administrativy a firemního sektoru představuje příležitost i pro české dodavatele či investory, které je Velvyslanectví ČR v Bangkoku připraveno podpořit. Může přitom využít mj. dialog zahájený s thajskými partnery na toto téma během jednání předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a ministra životního prostředí Richarda Brabce během jejich návštěvy Thajska v únoru 2020. V jejím rámci se konal i seminář na téma environmentálních technologií organizovaný HK ČR a Thajskou obchodní komorou. Platformou pro prezentaci českých řešení v oblasti oběhového hospodářství a BCG obecně by mohl být v Thajsku i širším regionu ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue (ACSDSD) při Fakultě managementu Mahidolovy univerzity v Bangkoku, s nímž velvyslanectví spolupracuje.

Aleš Ždimera, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bangkoku

 

přílohy

BCG_BOI_pobídky 206 KB JPG (Obrázek / Fotka) 31.5.2021

BCG_BOI_sektory a oblasti 184 KB PNG (Obrázek) 31.5.2021