česky  ελληνικά  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Řecko - platná karanténní opatření

(Archivní článek, platnost skončena 16.05.2021 / 15:15.)

Od 14. května řecká vláda zrušila zákaz přesunů mezi okresy a neopodstatněného denního vycházení. Nadále však platí mimořádná karanténní opatření. Je zakázáno neopodstatněné noční vycházení po 00.30. Rouška je povinná ve všech uzavřených veřejných prostorách a na otevřených prostranstvích. Provoz obchodů, veřejného stravování, hotelů, organizovaných pláží a dalších turistických zařízení se řídí přísnými hygienickými protokoly. Veškerá mimořádná opatření platí bez výjimky i pro návštěvníky země a jejich nedodržení je pokutováno.
Čeští občané a cizinci s trvalým pobytem v ČR cestující do Řecka musí předložit na řecké hranici buď potvrzení o negativním výsledku molekulárního PCR testu na Covid-19 nebo oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém jazyce, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení vakcinace. Bezinfekčnost, tedy potvrzení o ukončené vakcinaci, negativní PCR, Rapid Ag nebo self-test, je třeba doložit také při vnitrostátních přesunech na ostrovy letecky nebo lodí. Tyto
povinnosti se nevztahují na děti do 5 let.

Cestování do/z Řecka:


Čeští občané a cizinci s trvalým pobytem v ČR cestující do Řecka mají povinnost:

  • nejpozději 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit a odeslat oficiální elektronický registrační formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/ (platí pro všechny cestující nad 18 let);
  • při vstupu předložit na řecké hranici buď potvrzení o negativním výsledku molekulárního PCR testu na Covid-19 ne starší 72 hodin od odběru vzorku (z nosu či hrtanu, nikoli za slin) vystavené v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu nebo oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém jazyce, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení vakcinace. Certifikát musí obsahovat jméno-příjmení držitele, typ použité vakcíny a počet dávek. V takovém případě se na ně nevztahuje povinnost sedmidenní preventivní karantény. Tyto povinnosti se rovněž nevztahují na děti do 5 let;
  • podrobit se případnému antigennímu přetestování na místě vstupu (hraniční přechod či letiště) - POZOR: cestující kontrolně testovaní na letišti nebo v přístavu musí v případě pozitivního výsledku zůstat 14 dní v karanténě na jimi udané adrese (event. v úřady určeném hotelu), cestující testovaní na pozemní hranici nebudou v případě pozitivity vpuštěni do země.

Pro bližší informace kontaktujte letecké společnosti.

Vnitrostátní přesuny:


Od 14. 5. 2021 lze volně cestovat po celém území Řecka. Pro cestování na řecké ostrovy vnitrostátní leteckou nebo lodní dopravou je při nástupu nezbytné prokázat bezinfekčnost předložením buď potvrzení o ukončené vakcinaci nebo negativního výsledku PCR testu ne staršího 72 hodin, Rapid Ag testu ne staršího 24 hodin event. self-testu, jehož negativní výsledek byl zaevidován na oficiální platformě https://self-testing.gov.gr/. Tato povinnost se nevztahuje na děti do 5 let a netýká se lodní dopravy na ostrovy Salamina a Evia.

Podrobné informace najdete v článcích Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19

Mimořádná karanténní opatření na území Řecka:


V platnosti jsou mimořádná karanténní opatření, která patření platí bez výjimky i pro návštěvníky země a jejich nedodržení je pokutováno.

Zákaz neopodstatněného denního vycházení se od 14. května 2021 ruší. Noční vycházení je nadále v době od 00.30 do 5.00 hod povoleno pouze na cesty z/do zaměstnání (s potvrzením zaměstnavatele nebo místopřísežným prohlášením v případě OSVČ), k lékaři nebo venčení domácích zvířat v bezprostřední blízkosti bydliště.

Na celém území Řecka je povinná rouška ve všech uzavřených veřejných prostorách (tedy i na pracovištích) a na otevřených prostranstvích. Do MHD je vstup bez roušky zakázán. V osobním automobilu není rouška povinná jen v případě, že řidič jede sám nebo s nejbližšími členy jeho rodiny. Výjimky se vztahují na individuální a kolektivní sportovní aktivity včetně cyklistiky, děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími problémy. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

V osobním automobilu a taxíku mohou cestovat řidič a 2 cestující (s výjimkou rodin s nezletilými dětmi). Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

V provozu jsou maloobchodní prodejny, lékárny, čerpací stanice pohonných hmot, kadeřnictví, pedikúra a péče o tělo, čistírny a opravny, hotely, ubytovací služby a organizované pláže. Veřejné stravování je k dispozici pro objednávek s sebou, donášky do domu nebo s obsluhou na "zahrádkách". Pro provoz všech prodejen, provozoven služeb, hotelů, veřejného stravování, organizovaných pláží a dalších zařízení platí přísné hygienické protokoly stanovující povinné odstupy a povolený počet zákazníků. Jejich porušení je pokutováno.

Církevní obřady, bohoslužby, sňatky a pohřby se mohou konat jen s omezeným počtem účastníků.