česky  қазақша  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Evroská komise

Volby do Evropského parlamentu 2024

V České republice proběhnou volby do Evropského parlamentu v pátek 7. června a v sobotu 8.  června 2024.

V České republice se volby do Evropského parlamentu uskuteční v pátek 7. června a v sobotu 8. června 2024. Volební místnosti budou v pátek 7. června otevřeny od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 8. června od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod a za Českou republiku bude v roce 2024 zvoleno 21 poslanců.

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice pouze na území České republiky. Volič se tedy v tomto případě musí ve dnech voleb nacházet na území České republiky.

Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí hlasovat nelze. Korespondenční hlasování zákon o volbách do Evropského parlamentu v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně a zastoupení není přípustné.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného zdejším zastupitelským úřadem se mohou hlasování v České republice zúčastnit, pokud budou mít vydaný voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Informace o způsobu a podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je zveřejněna na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do EP (PDF, 524 KB)

Přehled termínů a lhůt (PDF, 4 MB)

Informace pro občany ČR v zahraničí (PDF, 2 MB)

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Žádost o vystavení voličského průkazu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče musí být zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 31. května 2024, případně předána osobně nejpozději do středy 5. června 2024. Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku. Voličský průkaz lze voliči předat, příp. zaslat poštou, nejdříve ve čtvrtek 23. května 2024.

Pro podání žádosti o vystavení voličského průkazu není stanoven úřední formulář. K případnému využití je připojen vzor tohoto podání.

Žádost o vystavení voličského průkazu (PDF, 274 KB)

ŽÁDOST O ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Upozorňujeme, že pro tyto volby je možné předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů do 28. dubna 2024. To však má praktický smysl jen v případě osob, které na území ČR nemají trvalý pobyt a nejsou tedy zapsány do stálých seznamů voličů na území ČR.

Pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů není stanoven úřední formulář. K případnému využití je připojen vzor tohoto podání.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (PDF, 261 KB)

VYLOSOVANÁ ČÍSLA

Státní volební komise vylosovala na svém jednání dne 23. dubna 2024 čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat na území České republiky ve dnech 7. a 8. června 2024.

Výsledky losování jsou připojeny níže.

Výsledky losování (PDF, 192 KB)